UPM Ltd.

Stanton Fitzwarren, United Kingdom
Stanton Fitzwarren, United Kingdom
SEARCH FILTERS
Time filter
Source Type

(UPM, Helsinki, 29 May 2017 at 14:00 EET) - UPM Biofuels has again received a new acknowledgement of the sustainability of its value chain by receiving an RSB (The Roundtable on Sustainable Biomaterials) certificate for both UPM BioVerno renewable diesel and naphtha, as well as production sidestreams turpentine and pitch. RSB verifies the sustainability and reliability of feedstock sourcing and production. In RSB certification, the sustainability of biofuels is evaluated against 12 principles which have been approved by many stakeholders, including NGOs and UN agencies. In addition to the greenhouse gas savings compared to fossil fuels, the RSB principles cover biodiversity, human rights and environmental and social responsibility throughout the value chain. RSB is one of the European Commission's approved voluntary schemes, which can be used to show compliance with the EU Renewable Energy Directive's sustainability criteria. RSB certification can also be used to verify the sustainability of biomaterials for non-energy applications. UPM Biofuels uses crude tall oil, a residue from pulp production, to produce both biofuels and biomaterials in its Biorefinery in Lappeenranta, Finland. "The RSB is proud to count UPM among the visionary biofuel producers that are RSB certified. Using residues, like those from pulp and paper production, to produce energy helps to build a new world free of fossil fuels with minimal impact on nature and food production. This is the first certification of biofuel produced from wood-based feedstocks and RSB looks forward to working with UPM to promote this innovative solution for the bioeconomy," comments Rolf Hogan, Executive Director of RSB. UPM's Risto Kotilainen (left) and Maria Puustinen (right) present UPM Lappeenranta Biorefinery to Glenn Feryn, Leader auditor from Control Union Certifications, Belgium. UPM Biofuels has previously received sustainability certificates under the Finnish National Sustainability Scheme, ISCC EU and ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) schemes. "RSB certification is a valuable addition to our current sustainability certifications and we see that it can lead to great new collaborations with RSB certified end users. RSB and ISCC are both considered strong sustainability certification schemes and both have their own strengths. We are the only biofuel producer able to show compliance with both voluntary schemes together with a national scheme. This is very strong evidence of sustainability in all UPM Biofuel operations," says Maiju Helin, Head of Safety, Sustainability and Quality at UPM Biofuels. UPM's renewable fuels  known as UPM BioVerno fuels are  an innovation that reduces lifecycle greenhouse gas emissions by up to 80% when compared with fossil fuels. UPM BioVerno diesel, a high quality drop-in fuel, also reduces tailpipe emissions significantly. UPM BioVerno naphtha can be used as a biocomponent in gasoline or as renewable feedstock for bio-based applications, such as bioplastics. UPM's renewable fuels are produced from a residue of UPM's own pulp production, crude tall oil, with no edible materials being used. UPM started production of its wood-based renewable fuels in the UPM Lappeenranta Biorefinery in January 2015. The production capacity of the biorefinery is 120 million litres of renewable fuels annually. UPM Biofuels UPM plans to become a major player in high quality, advanced biofuels for transport. Biofuels are an essential part of the Biofore strategy. The innovative wood-based biofuels developed by the company and their production technologies are part of a sustainable future. UPM's biofuels are frontrunners in quality, usability and sustainability. They will significantly decrease greenhouse gas emissions and tailpipe  emissions compared to fossil fuels. www.upmbiofuels.com UPM Through the renewing of the bio and forest industries, UPM is building a sustainable future across six business areas: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America and UPM Plywood. Our products are made of renewable raw materials and are recyclable. We serve our customers worldwide. The group employs around 19,600 people and annual sales are approximately EUR 10 billion. UPM shares are listed on NASDAQ OMX Helsinki. UPM - The Biofore Company - www.upm.com RSB The Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) is a global, multi stakeholder independent organisation that drives the development of a new world bioeconomy through sustainability solutions, certification, innovation, and collaborative partnerships. It provides tools and solutions that mitigate business risk and contribute to achieving the UN's Sustainable Development Goals - and RSB has the world's most trusted, peer-reviewed, global certification standard for sustainable biomaterials, biofuels and biomass production. www.rsb.org


(UPM, Helsinki, 29.05.2017 klo 14.00 EET) - UPM Biopolttoaineet on saanut jälleen uuden tunnustuksen tuotteidensa arvoketjun kestävyydestä. UPM:lle on toukokuussa ensi kertaa myönnetty RSB-sertifikaatti (RSB = Roundtable on Sustainable Biomaterials), joka kattaa UPM BioVerno uusiutuvan dieselin ja naftan sekä prosessin sivuvirtojen, tärpätin ja pien, tuotannon. RSB todentaa raaka-aineen hankintaketjun sekä tuotannon kestävyyden ja luotettavuuden. "RSB on ylpeä voidessaan sertifioida UPM:n yhdeksi visionääristä biopolttoainetuottajista, joilla on RSB-sertifikaatti. Energian tuotanto tähteistä, joita saadaan esimerkiksi sellun- ja paperinvalmistuksesta, auttaa rakentamaan uutta, fossiilisista polttoaineista vapaata maailmaa, minimoiden vaikutukset luontoon ja ruuan tuotantoon. Tämä on ensimmäinen puupohjaisten polttoaineiden sertifiointi ja RSB odottaa innolla, että pääsee yhteistyössä UPM:n kanssa  jakamaan tietoa tästä innovatiivisesta biotalouden ratkaisusta", kommentoi RSB:n toiminnanjohtaja Rolf Hogan. "RSB-sertifiointi on arvokas lisä olemassa oleviin kestävyyssertifiointeihimme ja uskomme, että se tuo hienoja yhteistyömahdollisuuksia RSB-sertifioitujen loppukäyttäjien kanssa. RSB ja ISCC ovat molemmat arvostettuja sertifiointijärjestelmiä ja niillä on omat vahvuutensa. Olemme ainoa biopolttoainetuottaja, joka on sertifioitu kansallisen sertifikaatin lisäksi näillä molemmilla vapaaehtoisilla järjestelmillä. Tämä on erittäin vahva osoitus kaikkien UPM Biopolttoaineiden toimintojen kestävyydestä", sanoo turvallisuudesta, kestävyydestä ja laadusta UPM Biopolttoaineissa vastaava Maiju Helin. UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi RSB (The Roundtable on Sustainable Biomaterials) on gloaali, monia eri sidosryhmiä yhdistävä riippumaton järjestö. Se pyrkii edistämään uuden biotalouden kehitystä maailmanlaajuisesti kestävyyteen liittyvien ratkaisujen, sertifioinnin, innovaation ja yhteistyökumppanuuksien avulla. RSB tarjoaa työkaluja ja ratkaisuja, jotka pienentävät liiketoiminnan riskejä ja edesauttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. RSB on maailman luotetuin vertaisarvioitu globaali sertifiointistandardi kestäville biomateriaaleille, biopolttoaineille ja biomassan tuotannolle. www.rsb.org


News Article | May 12, 2017
Site: www.acnnewswire.com

Environment benefits from large middle class in some Asian countries A large middle class in Thailand and Indonesia is demanding more environmental protection; something not happening in other developing South-East Asian nations. A group of researchers in Malaysia found that more equitable income distribution is resulting in better environmental quality in Thailand and Indonesia. However, in Malaysia, it has the opposite effect, while the two factors are unrelated in the Philippines. The research team, led by Abdul Rahim Ridzuan, an economist at Universiti Teknologi MARA, analysed the effects of income inequality, economic growth, trade openness, domestic investment and energy consumption on carbon dioxide emissions in four South-East Asian countries from 1971 to 2013. They determined the importance of each factor using an analysis tool called an autoregressive distributed lag estimation. They speculate that greater income equality enables a larger middle class to hold those in power accountable and demand policies that protect the environment. In contrast, when there is a greater economic gap, the rich have more influence than the poor on decisions that enable profits at the expense of the environment. Even though Malaysia's middle class is growing, the country still relies heavily on fossil fuels, which leads to greater environmental degradation. This surprised the researchers since Malaysia has committed to sustainable development goals in its national policy. Climate change is linked to a high acceleration in carbon dioxide emissions since the beginning of the 20th century. Historically, developed nations are responsible for the majority of emissions. But as other nations grow their economies and consume more energy, they too are poised to contribute more carbon dioxide to the atmosphere unless they pursue more sustainable development practices that limit emissions. An inverse U effect has previously been used to describe the relationship between economic growth and environmental quality. Low income predicts poor environmental health. As income rises the environment improves, but only to a point. While many confounding factors influence environmental quality, income distribution can now be considered while making sustainable development policy, the researchers conclude in their study recently published in the Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. They plan to continue studying the relationship in other countries, particularly those known to produce high quantities of carbon emissions. For more information about this research, please contact: Abdul Rahim Ridzuan Faculty of Business Management Universiti Teknologi MARA Melaka City Campus 110 Off Jalan Hang Tuah, 75300 Melaka Email: Tel: +6016 2325 105 About Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities (JSSH) Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities (JSSH) is published by Universiti Putra Malaysia in English and is open to authors around the world regardless of nationality. It is published four times a year in March, June, September and December. Other Pertanika series include Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science (JTAS), and Pertanika Journal of Science & Technology (JST). JSSH aims to develop as a pioneer journal for the social sciences with a focus on emerging issues pertaining to the social and behavioural sciences as well as the humanities. Areas relevant to the scope of the journal include Social Sciences - Accounting, anthropology, Archaeology and history, Architecture and habitat, Consumer and family economics, Economics, Education, Finance, Geography, Law, Management studies, Media and communication studies, Political sciences and public policy, Population studies, Psychology, Sociology, Technology management, Tourism; Humanities - Arts and culture, Dance, Historical and civilisation studies, Language and Linguistics, Literature, Music, Philosophy, Religious studies, Sports. The journal publishes original academic articles dealing with research on issues of worldwide relevance. The journals cater for scientists, professors, researchers, post-docs, scholars and students who wish to promote and communicate advances in the fields of Social Sciences & Humanities research. Website: http://www.pertanika.upm.edu.my/ The paper is available from this link: http://bit.ly/2r6ORQW For more information about the journal, contact: The Chief Executive Editor (UPM Journals) Journal Division Office of the Deputy Vice Chancellor (R&I) IDEA Tower 2, UPM-MDTC Technology Centre Universiti Putra Malaysia 43400 Serdang, Selangor Malaysia. Phone: +603 8947 1622 | +6016 217 4050 Email: Press release distributed by ResearchSEA for Pertanika Journal.


News Article | May 10, 2017
Site: www.PR.com

Manufacturers across multiple industrial verticals will continue to seek ways in which they can save costs, and adopting effective labeling solutions has become a popular modus to accomplish this objective. New York, NY, May 10, 2017 --( In addition to this, growing retail sector, particularly in emerging markets, has led to emergence of modern retail formats that sell wide range of product categories in large quantities. The need to differentiate products on shelves has compelled self-adhesive label manufacturers to offer high quality labels that satisfy the packaging and labelling objectives of their clients operating in retail and food markets. The report has profiled self-adhesive label manufacturers that are actively participating in the global market and have a considerable contribution towards its growth. These include, Lintec Corporation, CCL Industries, Symbio, Inc., Avery Dennison Corporation, Thai KK, UPM-Raflatac, PMC Label, and Fuji Seal International, Inc. During selection of best-suited labeling techniques, self-adhesives labels behold higher competency and advantage. Self-adhesive labels are quality products offered at low cost compared to other types of labels, and are constrained to the limits of label design. Resistance to direct sunlight and icy water boosts the operating efficiency of self-adhesive labels to 15% and higher. Persistence Market Research predicts that self-adhesive labels will remain in great demand in the future, and by the end of 2024, their global sales will net revenues worth US$ 33,940 Mn. According to the American Foundation for the Blind, at least 20 million people in the US are suffering from vision loss. Label manufacturers are willing to understand the need to serve this market, and it is now made mandatory to include braille labels on pharmaceutical labels. Production of braille self-adhesive labels will help manufacturers charter into explored market for blind consumers. Moreover, self-adhesive labels have emerged as an affective substitute for glue applied labels by eliminating the manual requirement for applying glue. Eliminating manual process also adds to overall cost-effectiveness of self-adhesive labels as automatic processes can be implemented for bulk application at faster speeds. For more information kindly, visit @ http://www.persistencemarketresearch.com/market-research/self-adhesive-label-market.asp New York, NY, May 10, 2017 --( PR.com )-- According to Persistence Market Research’s report, the global market for self-adhesive labels, which is presently valued at nearly US$ 23,000 Mn, shall expand at 5.3% CAGR through 2024. The report also projects that by 2020, nearly 29,000 square meters of self-adhesive labels will be sold across the globe. Affordability of self-adhesive labels over other labels is cited as a key driver for the market’s growth. The report also observes that superior adhesion offered by permanent self-adhesive labels will keep compelling manufacturers towards their adoption.In addition to this, growing retail sector, particularly in emerging markets, has led to emergence of modern retail formats that sell wide range of product categories in large quantities. The need to differentiate products on shelves has compelled self-adhesive label manufacturers to offer high quality labels that satisfy the packaging and labelling objectives of their clients operating in retail and food markets. The report has profiled self-adhesive label manufacturers that are actively participating in the global market and have a considerable contribution towards its growth. These include, Lintec Corporation, CCL Industries, Symbio, Inc., Avery Dennison Corporation, Thai KK, UPM-Raflatac, PMC Label, and Fuji Seal International, Inc.During selection of best-suited labeling techniques, self-adhesives labels behold higher competency and advantage. Self-adhesive labels are quality products offered at low cost compared to other types of labels, and are constrained to the limits of label design. Resistance to direct sunlight and icy water boosts the operating efficiency of self-adhesive labels to 15% and higher. Persistence Market Research predicts that self-adhesive labels will remain in great demand in the future, and by the end of 2024, their global sales will net revenues worth US$ 33,940 Mn.According to the American Foundation for the Blind, at least 20 million people in the US are suffering from vision loss. Label manufacturers are willing to understand the need to serve this market, and it is now made mandatory to include braille labels on pharmaceutical labels. Production of braille self-adhesive labels will help manufacturers charter into explored market for blind consumers.Moreover, self-adhesive labels have emerged as an affective substitute for glue applied labels by eliminating the manual requirement for applying glue. Eliminating manual process also adds to overall cost-effectiveness of self-adhesive labels as automatic processes can be implemented for bulk application at faster speeds.For more information kindly, visit @ http://www.persistencemarketresearch.com/market-research/self-adhesive-label-market.asp Click here to view the list of recent Press Releases from Persistence Market Research


News Article | May 9, 2017
Site: www.prnewswire.com

NEW YORK, May 9, 2017 /PRNewswire/ -- About Coated Papers Coated papers are generally coated with a polymer or compound to enhance their properties such as smoothness, weight, surface gloss, and reduced ink absorbency. They are mainly used in packaging and printing applications. Read the full report: http://www.reportlinker.com/p04886897/Global-Coated-Papers-Market.html Technavio's analysts forecast the global coated papers market to grow at a CAGR of 3.43% during the period 2017-2021. Covered in this report The report covers the present scenario and the growth prospects of the global coated papers market for 2017-2021. To calculate the market size, the report considers the retail selling price as the average selling price for the product. The market is divided into the following segments based on geography: • APAC • Europe • North America • ROW Technavio's report, Global Coated Papers Market 2017-2021, has been prepared based on an in-depth market analysis with inputs from industry experts. The report covers the market landscape and its growth prospects over the coming years. The report also includes a discussion of the key vendors operating in this market. Key vendors • Nippon Paper Industries • Oji Holdings • Sappi • Stora Enso • UPM Other prominent vendors • Arjowiggins • APP (Asia Pulp & Paper) • Arbor Private Investment • Michelman • Packaging Corporation of America • Ingredion • Resolute Forest Products • Twin Rivers Paper • Verso Market driver • Growth in packaging industry • For a full, detailed list, view our report Market challenge • Rising pulp prices • For a full, detailed list, view our report Market trend • Cost-effective biodegradable packaging • For a full, detailed list, view our report Key questions answered in this report • What will the market size be in 2021 and what will the growth rate be? • What are the key market trends? • What is driving this market? • What are the challenges to market growth? • Who are the key vendors in this market space? • What are the market opportunities and threats faced by the key vendors? • What are the strengths and weaknesses of the key vendors? You can request one free hour of our analyst's time when you purchase this market report. Details are provided within the report. Methodology Read the full report: http://www.reportlinker.com/p04886897/Global-Coated-Papers-Market.html About Reportlinker ReportLinker is an award-winning market research solution. Reportlinker finds and organizes the latest industry data so you get all the market research you need - instantly, in one place. http://www.reportlinker.com _________________________ Contact Clare: clare@reportlinker.com US: (339)-368-6001 Intl: +1 339-368-6001 To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/global-coated-papers-market-2017-2021-300454515.html


(UPM Raflatac, Mills River, NC, USA, May 11, 2017 at 17:00 EET) - At this year's Label Summit Latin America in Santiago, Chile, UPM Raflatac will be demonstrating how its latest product innovations are a perfect fit to help companies distinguish their brands. From new thin film innovations for home and personal care applications, food containers, craft beverage and wine and spirits; to exciting developments for paper labeling, UPM Raflatac truly offers something for everyone. And with our strong commitment to sustainability, we are second to none. Find your inspiration; we have the solution. Label Summit Latin America attendees are invited to stop by booth G12 to meet with UPM Raflatac's label experts to learn the latest information on labeling technologies and innovations and to test samples of label materials to find exactly what's right for you and your brand. In addition to a full portfolio of wine and spirits labeling solutions, featured products at the booth include the new RR20 adhesive, providing reliable resealability for food package labels; RH04FG, a hotmelt adhesive that meets the FDA's requirements for direct contact with fruit and vegetable skin; new 60# Raflacoat Premium, which delivers high-gloss performance for maximum shelf appeal at a semi-gloss price point; and newly launched Raflex MDO films, which combine the best properties of PP and PE for conformables. Don't miss our Wine Workshop! On Wednesday, May 17 at 4:15 p.m., UPM Raflatac's Andreu Gombau, Director of Sales for South America, and Edmund Ayres, Country Manager for Chile, Bolivia and Peru will partner with Colorama's General Manager, Juan Felipe Correa, to present on the latest in the wine industry, including export market expectations, global wine market growth, packaging trends and innovations and much more. Be sure to stick around after for a fun conclusion to the conference with a wine tasting, featuring a selection of incredible red and white wines from Vina San Pedro. For more information about UPM Raflatac at Label Summit Latin America, please visit http://go.upmraflatac.com/LSLA_RE. High-res photos can be downloaded at » http://pet.upm.com/l/ZcgVrRzTQBQx For further information, please contact: Andreu Gombau, Director, Sales, South America, UPM Raflatac, tel. +1- 828-654-6873, andreu.gombau@upmraflatac.com About UPM Raflatac UPM Raflatac is one of the world's leading producers of self-adhesive label materials. We supply high-quality paper and film label stock for consumer product and industrial labeling through a global network of factories, distribution terminals and sales offices. We employ around 3,000 people and made sales of USD 1.5 billion (EUR 1.4 billion) in 2016. UPM Raflatac is part of UPM - The Biofore Company. Find out more at www.upmraflatac.com.


(UPM Raflatac, Mills River, NC, USA, May 11, 2017 at 17:00 EET) - At this year's Label Summit Latin America in Santiago, Chile, UPM Raflatac will be demonstrating how its latest product innovations are a perfect fit to help companies distinguish their brands. From new thin film innovations for home and personal care applications, food containers, craft beverage and wine and spirits; to exciting developments for paper labeling, UPM Raflatac truly offers something for everyone. And with our strong commitment to sustainability, we are second to none. Find your inspiration; we have the solution. Label Summit Latin America attendees are invited to stop by booth G12 to meet with UPM Raflatac's label experts to learn the latest information on labeling technologies and innovations and to test samples of label materials to find exactly what's right for you and your brand. In addition to a full portfolio of wine and spirits labeling solutions, featured products at the booth include the new RR20 adhesive, providing reliable resealability for food package labels; RH04FG, a hotmelt adhesive that meets the FDA's requirements for direct contact with fruit and vegetable skin; new 60# Raflacoat Premium, which delivers high-gloss performance for maximum shelf appeal at a semi-gloss price point; and newly launched Raflex MDO films, which combine the best properties of PP and PE for conformables. Don't miss our Wine Workshop! On Wednesday, May 17 at 4:15 p.m., UPM Raflatac's Andreu Gombau, Director of Sales for South America, and Edmund Ayres, Country Manager for Chile, Bolivia and Peru will partner with Colorama's General Manager, Juan Felipe Correa, to present on the latest in the wine industry, including export market expectations, global wine market growth, packaging trends and innovations and much more. Be sure to stick around after for a fun conclusion to the conference with a wine tasting, featuring a selection of incredible red and white wines from Vina San Pedro. For more information about UPM Raflatac at Label Summit Latin America, please visit http://go.upmraflatac.com/LSLA_RE. High-res photos can be downloaded at » http://pet.upm.com/l/ZcgVrRzTQBQx For further information, please contact: Andreu Gombau, Director, Sales, South America, UPM Raflatac, tel. +1- 828-654-6873, andreu.gombau@upmraflatac.com About UPM Raflatac UPM Raflatac is one of the world's leading producers of self-adhesive label materials. We supply high-quality paper and film label stock for consumer product and industrial labeling through a global network of factories, distribution terminals and sales offices. We employ around 3,000 people and made sales of USD 1.5 billion (EUR 1.4 billion) in 2016. UPM Raflatac is part of UPM - The Biofore Company. Find out more at www.upmraflatac.com.


UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi


UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi


News Article | May 11, 2017
Site: phys.org

Aquaculture has become the fastest-growing animal food sector in the world. Today, fish, crustaceans and shellfish comprise around 50 percent of all fish that is consumed by humans globally. In order to keep aquaculture systems at an optimal level and to avoid disease and physiological stresses in fish, water quality and adequate nutrition must be monitored and controlled. In order to tackle this problem, researchers from Bio-inspired Systems Lab at CAR UPM-CSIC, in collaboration with researchers from the Chemical Department of University of Florence (Italy), are developing an autonomous underwater vehicle with biosensors to provide real-time and on-site monitoring of water quality in fish farms. In order to minimize possible stress in fish, the robot is bio-mimetic, designed to resemble a fish. In addition to providing water data, the robotic fish is also able to modify the way it swims according to the water conditions. Because water acidity directly affects other indicators both water quality and fish health, researchers have developed a special electrochemical pH sensor based on polyaniline film electrochemically deposited on the graphite screen-printed electrode surface. Thanks to this, the robotic fish is able to change its swimming patterns according to the conditions detected by this sensor. The overall length of the fish is 30 cm, not including the tail. The prototype adopts shape memory alloys actuators that bend a continuous flexible structure (the backbone of the robot fish), made of polycarbonate of 1 mm thickness. An additional structure of ribs was employed to support the latex-based skin. According to Claudio Rossi, a developer of this bio-inspired fish, "This system provides early information on environmental change, so we can control the parameters of water quality and improve management decisions of fish farms, and consequently, the wellness of the fish."

Loading UPM Ltd. collaborators
Loading UPM Ltd. collaborators