Entity

Time filter

Source Type


The Institute of Security Technology MORATEX | Entity website

Ankiety Adresy stron internetowych dla poszczeglnych ankiet dotyczcych elementw umundurowania subowego policjantw BRAK AKTYWNYCH ANKIET


The Institute of Security Technology MORATEX | Entity website

Wtorek, 12 lipca 2016 roku


The Institute of Security Technology MORATEX | Entity website

Zgodnie z Art.25 ...


The Institute of Security Technology MORATEX | Entity website

Zakad Certyfikacji Wyrobw ITB "MORATEX" funkcjonuje od 2000 roku i prowadzi dziaalno certyfikacyjn w zakresie odziey roboczej, ochronnej, sprztu ochronnego, wyrobw technicznych, wyrobw medycznych klasy I oraz wyrobw tekstylnych powszechnego uytku. Zakad posiada akredytacj Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 097 w zakresie certyfikacji zgodnoci z wymaganiami Polskich, Europejskich i midzynarodowych norm oraz akredytacj (OiB) Ministra Obrony Narodowej Nr 33/MON/2015 w zakresie oceny zgodnoci wyrobw przeznaczonych na potrzeby obronnoci i bezpieczestwa pastwa ...


The Institute of Security Technology MORATEX | Entity website

ITB Moratex | 90-505 d, ul. M ...

Discover hidden collaborations