Technopolis Ltd.

Brighton, United Kingdom

Technopolis Ltd.

Brighton, United Kingdom
SEARCH FILTERS
Time filter
Source Type

News Article | April 26, 2017
Site: globenewswire.com

Nature of the transaction: RECEIPT OF A SHARE-BASED INCENTIVE www.technopolis.fi Technopolis provides the best addresses for success in six countries in the Nordic-Baltic region. The company develops, owns and operates a chain of 20 smart business parks that combine services with flexible and modern office space. The company’s core value is to continuously exceed customer expectations by providing outstanding solutions to 1,700 companies and their 50,000 employees in Finland, Sweden, Norway, Estonia, Russia and Lithuania. The Technopolis Plc share (TPS1V) is listed on Nasdaq Helsinki.


News Article | April 6, 2017
Site: globenewswire.com

TECHNOPOLIS PLC            STOCK EXCHANGE RELEASE          April 6, 2017 at 5:30 p.m. Technopolis Acquires Office Property in Vilnius Technopolis has acquired an office property under construction in Vilnius neighboring its own campus in Ozas area. In addition, the company has signed a sale and purchase agreement to acquire a neighboring land plot with expansion potential of at least 20,000 square meters. The total investment value of the deal is approximately EUR 32 million. The building, with a gross leasable area of approximately 13,800 square meters and a pre-let rate of 44%, is expected to be completed in October 2017. The seller of the properties is ICOR Group. The building acquisition was signed and closed today and the closing of the plot acquisition is expected to take place by the year end 2017. The net sales impact of the deal is estimated to be EUR 0.3 million and the EBITDA impact EUR 0.2 million in 2017. The company’s outlook for 2017 remains unchanged. The initial yield at the point of completion is expected to be 6.5%, and the stabilized yield based on an assumed 95% occupancy will be at least 8.4%. “These investments will allow us to expand our business in Vilnius in accordance with the company’s growth strategy,” says Keith Silverang, CEO of Technopolis. “Our current campus is full, and the occupancy of our recently completed Delta building is over 90%. This deal will enable us to provide customers with expansion space almost immediately, while providing a growth platform for the next step in our organic expansion in Vilnius.” The investment will have a positive impact on EPS and to be financed with the company’s own liquid funds. Technopolis Plc Additional information: Keith Silverang CEO Tel. +358 40 566 7785 Otso Halsti Group Investment Officer Tel. +358 40 763 8083 Technopolis provides the best addresses for success in six countries in the Nordic-Baltic region. The company develops, owns and operates a chain of 20 smart business parks that combine services with flexible and modern office space. The company’s core value is to continuously exceed customer expectations by providing outstanding solutions to 1,700 companies and their 50,000 employees in Finland, Sweden, Norway, Estonia, Russia and Lithuania. The Technopolis Plc share (TPS1V) is listed on Nasdaq Helsinki.


TECHNOPOLIS PLC          STOCK EXCHANGE RELEASE           April 25, 2017 at 12:30 p.m. Technopolis Plc's Directed Share Issue without Consideration Based on Performance Share Plan 2013–2017 and Matching Share Plan 2016 The Board of Directors of Technopolis Plc (the "Company") (Nasdaq Helsinki: TPS1V) has on 25 April 2017 decided on a directed share issue without consideration to the key personnel of the Company for the payment of share rewards in accordance with the Performance Share Plan 2013–2017 and the Matching Share Plan 2016 (the "Share Issue"). In the Share Issue 59,390 treasury shares are issued without consideration to the key personnel entitled to share rewards in accordance with the terms and conditions of the Performance Share Plan 2013–2017 and the Matching Share Plan 2016. A total of 10 persons belonging to the management and personnel of the Company will receive reward payments in the Share Issue. In addition, persons who will receive reward payments, will be paid a cash proportion in accordance with the terms and conditions of the Performance Share Plan 2013–2017 and the Matching Share Plan 2016. The cash proportion is intended to cover taxes and tax-related costs arising from the reward to a key person. The Share Issue decision is based on the authorization granted to the Board of Directors by the Company's General Meeting of Shareholders held on 23 March 2017. The purpose of the Share Issue is to support the implementation of the strategy of the Company, to combine the objectives of the shareholders and the key personnel in order to increase the value of the Company and to commit the key personnel to the Company as well as to motivate the key personnel to increase their long-term shareholding in the Company. Therefore, there is an especially weighty financial reason for the Share Issue. The shares are expected to be delivered to the recipients on or about 28 April 2017. After the shares are delivered to the recipients, the Company will hold a total of 1,899,355 treasury shares. Technopolis Plc Board of Directors Additional information: Keith Silverang CEO tel. +358 40 566 7785 Juha Laaksonen Chairman of the Board tel. +358 50 452 4519 Technopolis provides the best addresses for success in six countries in the Nordic-Baltic region. The company develops, owns and operates a chain of 20 smart business parks that combine services with flexible and modern office space. The company’s core value is to continuously exceed customer expectations by providing outstanding solutions to 1,700 companies and their 50,000 employees in Finland, Sweden, Norway, Estonia, Russia and Lithuania. The Technopolis Plc share (TPS1V) is listed on Nasdaq Helsinki.


News Article | May 8, 2017
Site: globenewswire.com

TECHNOPOLIS OYJ                         PÖRSSITIEDOTE                         8.5.2017 klo 16:45 Technopolis Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Rytsölä, Reima Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Technopolis Oyj LEI: 7437006RQ75X47DYK279 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 7437006RQ75X47DYK279_20170504123127_5 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 05.05.2017 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumentti tyyppi: OSAKE ISIN: FI0009006886 Liiketoimen luonne : HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 3254 Yksikköhinta: 3,22623 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 3254 Keskihinta: 3.22623 EUR Technopolis Oyj Lisätietoja: Outi Raekivi Lakiasiainjohtaja puh. 050 3039 393 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.technopolis.fi Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 50 000 työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.


News Article | May 4, 2017
Site: globenewswire.com

* 3/2017: 16 000 m² uudistustyön alla, 3/2016: 15 250 m². EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja, käyvän arvon muutoksia eikä kertaluonteisia eriä kuten luovutusvoittoja tai –tappioita. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista (tunnusluvuista, jotka eivät perustu tilinpäätösnormistoon) tulivat voimaan heinäkuussa 2016. Technopolis esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, kuten EPRAn mukaisia tunnuslukuja, kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina mittareina. Vertailukausien osakekohtaiset tiedot on osakeantioikaistu syksyn 2016 osakeannin johdosta. Tulevaisuudennäkymät ennallaan Technopolis arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen nousevan vuodesta 2016 olettaen sijoituskiinteistökannan ja valuuttakurssien säilyvän nykyisellään. Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön, asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden, kiinteistömarkkinoiden tuottovaatimusten sekä valuuttakurssien kehityksestä. Ohjeistukseen voivat lisäksi vaikuttaa muutokset kiinteistökannassa. Toimitusjohtaja Keith Silverang: ”Ensimmäisen neljänneksen operatiivinen tuloksemme oli vahva. Liikevaihto kasvoi 5,8 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssivaikutusta. Keskeisimpiä syitä nousuun olivat korkeammat vuokrausasteet sekä suurempi vuokrattava pinta-ala, jota lisäsivät Göteborgin kampusinvestointi ja viime vuonna valmistuneet laajennushankkeet. Taloudellinen vuokrausaste oli maaliskuun lopussa hyvä, 93,5 % (92,5 %). Liiketoimintamme kehittyi suotuisasti lähes kaikissa yksiköissä. Myös Oulussa solmimme äskettäin uusia, pitkäaikaisia vuokrasopimuksia. Palveluliiketoimintamme on meille yhä tärkeämpää ja se jatkaa tasaista kasvuaan. Palveluiden osuus liikevaihdosta yltää nyt jo 13,5 %:iin (12,6 %), ja palveluliiketoiminnan liikevaihto on kasvanut 15,9 % (14,5 %) edellisvuodesta. Myös palveluiden kannattavuus on parantunut: käyttökateprosentti nousi 11,7 %:iin (7,9 %) edellisvuodesta. Parhaita tuloksia saavuttaneissa liiketoimintayksiköissämme palveluiden osuus liikevaihdosta oli jo lähes 20 % ja käyttökateprosentti oli yli 22%. Tähän suuntaan haluamme koko yhtiön kehittyvän. Kiinteistöliiketoiminnan käyttökate pysyi vakaana ja oli 64,8 % (64,8 %).


News Article | April 6, 2017
Site: globenewswire.com

TECHNOPOLIS OYJ           PÖRSSITIEDOTE              6.4.2017 klo 17.30 Technopolis ostaa kiinteistön Vilnassa Technopolis on ostanut Vilnasta rakenteilla olevan toimistorakennuksen oman kampuksensa naapurista Ozasin alueelta. Lisäksi yritys on allekirjoittanut kauppasopimuksen viereisestä tontista, johon on mahdollista rakentaa toimistotilaa vähintään 20 000 m2. Investoinnin arvo on yhteensä noin 32 milj. euroa. Rakennus valmistuu arviolta lokakuussa 2017, ja sen vuokrattavissa oleva pinta-ala on noin 13 800 m2 ja esivuokrausaste 44 %. Kiinteistöjen myyjä on ICOR Group. Kiinteistön kauppasopimus on allekirjoitettu ja saatu päätökseen tänään, ja tonttikauppa on tarkoitus viimeistellä vuoden 2017 loppuun mennessä. Kaupan vaikutus vuoden 2017 liikevaihtoon on arviolta 0,3 milj. euroa ja käyttökatteeseen 0,2 milj. euroa. Yhtiö pitää ennallaan aiemman arvionsa tulevaisuuden näkymistä vuodelle 2017. Valmistuttuaan kiinteistön alkutuotto on noin 6,5 % ja vakiintunut tuotto oletetulla 95 %:n vuokrausasteella vähintään 8,4 %. ”Näiden investointien ansiosta pystymme laajentamaan liiketoimintaamme Vilnassa kasvustrategiamme mukaisesti”, sanoo Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang. ”Nykyinen kampuksemme on täyteen vuokrattu, ja uuden Delta-rakennuksen vuokrausaste on yli 90 %. Kaupan myötä saamme alkusysäyksen tuleville orgaanisille kasvuhankkeille Vilnassa ja samalla voimme tarjota asiakkaillamme lisää tilaa lähes välittömästi.” Investoinnin vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on positiivinen. Hanke rahoitetaan yhtiön likvideillä varoilla. Technopolis Oyj Lisätietoja: Keith Silverang Toimitusjohtaja Puh. 040 566 7785 Otso Halsti Sijoitukset Puh. 040 763 8083 Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 50 000 työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.


TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE             25.04.2017 klo 12.30 Technopolis Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016 mukainen maksuton suunnattu osakeanti Technopolis Oyj:n ("Yhtiö") (Nasdaq Helsinki: TPS1V) hallitus on päättänyt 25.4.2017 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön avainhenkilöille Osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ja Ehdollisen Osakepalkkiojärjestelmän 2016 mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten ("Osakeanti"). Osakeannissa annetaan osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille vastikkeetta 59 390 kappaletta Yhtiön hallussa olevia osakkeita Osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ja Ehdollisen Osakepalkkiojärjestelmän 2016 ehtojen mukaisesti. Osakeannissa palkkionsaajina on yhteensä 10 Yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Lisäksi palkkionsaajille maksetaan Osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ja Ehdollisen Osakepalkkiojärjestelmän 2016 ehtojen mukaisesti rahaosuus, joka on tarkoitettu kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Päätös Osakeannista perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2017 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakeannin tarkoituksena on tukea Yhtiön strategian toteuttamista, yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Yhtiön arvon nostamiseksi ja sitouttaa avainhenkilöitä Yhtiöön sekä kannustaa avainhenkilöitä kasvattamaan pitkäjänteistä osakeomistustaan Yhtiössä. Osakeannille on siten erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeet luovutetaan palkkionsaajille arviolta 28.4.2017. Osakkeiden luovutuksen jälkeen Yhtiöllä on hallussaan yhteensä 1 899 355 omaa osaketta. Technopolis Oyj Hallitus Lisätietoja: Keith Silverang Toimitusjohtaja puh. 040 566 7785 Juha Laaksonen Hallituksen puheenjohtaja puh. 050 1698 Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 50 000 työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.


News Article | April 20, 2017
Site: globenewswire.com

1) Comparable EBITDA EUR 564m, EBIT EUR 349m, profit before tax EUR 327m and EPS EUR 1.66. Capital expenditure includes 700 MHz license fee of EUR 22m. Change is calculated using exact figures prior to rounding. 1) (Interest-bearing debt – financial assets) / (4 previous quarters’ EBITDA exclusive of non-recurring items) 2) Excluding investments in shares EUR 281m. Change is calculated using exact figures prior to rounding. Additional key performance indicators are available at elisa.com/investors (Elisa Operational Data.xlsx) CEO Veli-Matti Mattila: Another excellent result with the continuous improvement of operations Elisa's competitiveness continued to gain strength. The revenue and earnings grew from the previous year. The revenue growth was due to an increase in mobile revenue, the continuous improvement of Elisa's operations and the development of productivity, as well as the Anvia acquisition. Customer satisfaction forms an important part of productivity. The Net Promoter Score of Elisa's consumer customer service has risen by 30 percentage points over the past three years. The active use of smart phones and the clear product range of subscriptions steer consumers and corporate customers as well as organisations towards a shift to faster mobile broadband subscriptions. Mobile subscription base declined by 23,900 during the quarter due to decrease in prepaid subscriptions. The postpaid base remained unchanged. The fixed network broadband subscription base decreased by 1,500 subscriptions. Customers value the unlimited data pricing model and the quality of Elisa's network. The download figures of eBooks began to approach the sales figures of paperbacks. More than 650,000 eBooks were downloaded from Elisa Kirja over the past year. Elisa Kirja is Finland's biggest reseller of eBooks. The offering of Elisa Viihde was popular. The new original series Konttori (The Office) had a record start in the Aitio programme library. The second season of the Downshifters series tripled its viewers compared to the first season. In sports, Elisa announced its cooperation with the Finnish Basketball Association and football league Miesten Ykkönen. We develop and digitalise the operations of business enterprises and organisations. This makes us a strong part of Finnish society. In cooperation with Technopolis, we introduced a new solution that facilitates the mobility of work, providing access to a secure and scalable wireless corporate network outside the office as well. In addition, we introduced the smart car service S-Drive to the market in cooperation with S Group. The new service connects a car and the related corporate ecosystem of other operators supporting motoring to the network. The service collects all data related to driving to an easy-to-use smart phone application. Elisa made the Nordic countries' first commercial video call in the 700 MHz 4G-network. The new frequency improves mobile broadband coverage particularly indoors. We were the first in Finland to test a cloud-based technology which allows for the flexible transportation of base station capacity. This enables us to provide customers with increasingly fast and reliable connections. Elisa's employees elected Elisa among Finland's greatest places to work. Elisa is the largest listed company ever in the category of Great Place to Work Finland's large companies, in which it achieved third place. We invest actively in the employment of young people. Together with its subsidiaries and agencies offering temporary workforce, Elisa will hire 250 young people for summer jobs. We are also taking part in the Responsible Summer Job campaign. We also initiated a project called WORD, which aims to draw attention to the passable level of Finnish boys' reading skills. The project aims to discover new and interesting contents and ways to read them. We focus on the systematic improvement of the customer experience and our operations. Improving our productivity, developing digital services for our customers and maintaining our strong investment ability create a solid foundation for competitive operations in the future. The macroeconomic environment in Finland is still expected to be weak in 2017, regardless of some positive developments. Competition in the Finnish telecommunications market also remains challenging. Revenue is estimated to be higher than in 2016. Mobile data and digital services are expected to increase revenue. Comparable EBITDA is anticipated to be higher than in 2016. Capital expenditure is expected to be a maximum of 13 per cent of revenue while the mid-term target of a maximum of 12 per cent is still valid. Elisa’s financial position and liquidity are good. Elisa is continuing its productivity improvement development, for example by increasing automation in different processes, like network operations and delivery. Additionally, Elisa’s continuous quality improvement measures will increase customer satisfaction and efficiency, and reduce costs. Elisa's transformation into a provider of exciting, new and relevant services for its customers is continuing. Long-term growth and profitability improvement will derive from mobile data market growth, as well as digital online and ICT services. Elisa is adopting the disclosure procedure enabled by the Standard 5.2b published by the Finnish Financial Supervision Authority. This is a summary of Elisa’s Q1 2017 Interim Report and the complete report is attached as a pdf-file to this release and is also available on our website at www.elisa.com/investors.


News Article | April 20, 2017
Site: globenewswire.com

1) Comparable EBITDA EUR 564m, EBIT EUR 349m, profit before tax EUR 327m and EPS EUR 1.66. Capital expenditure includes 700 MHz license fee of EUR 22m. Change is calculated using exact figures prior to rounding. 1) (Interest-bearing debt – financial assets) / (4 previous quarters’ EBITDA exclusive of non-recurring items) 2) Excluding investments in shares EUR 281m. Change is calculated using exact figures prior to rounding. Additional key performance indicators are available at elisa.com/investors (Elisa Operational Data.xlsx) CEO Veli-Matti Mattila: Another excellent result with the continuous improvement of operations Elisa's competitiveness continued to gain strength. The revenue and earnings grew from the previous year. The revenue growth was due to an increase in mobile revenue, the continuous improvement of Elisa's operations and the development of productivity, as well as the Anvia acquisition. Customer satisfaction forms an important part of productivity. The Net Promoter Score of Elisa's consumer customer service has risen by 30 percentage points over the past three years. The active use of smart phones and the clear product range of subscriptions steer consumers and corporate customers as well as organisations towards a shift to faster mobile broadband subscriptions. Mobile subscription base declined by 23,900 during the quarter due to decrease in prepaid subscriptions. The postpaid base remained unchanged. The fixed network broadband subscription base decreased by 1,500 subscriptions. Customers value the unlimited data pricing model and the quality of Elisa's network. The download figures of eBooks began to approach the sales figures of paperbacks. More than 650,000 eBooks were downloaded from Elisa Kirja over the past year. Elisa Kirja is Finland's biggest reseller of eBooks. The offering of Elisa Viihde was popular. The new original series Konttori (The Office) had a record start in the Aitio programme library. The second season of the Downshifters series tripled its viewers compared to the first season. In sports, Elisa announced its cooperation with the Finnish Basketball Association and football league Miesten Ykkönen. We develop and digitalise the operations of business enterprises and organisations. This makes us a strong part of Finnish society. In cooperation with Technopolis, we introduced a new solution that facilitates the mobility of work, providing access to a secure and scalable wireless corporate network outside the office as well. In addition, we introduced the smart car service S-Drive to the market in cooperation with S Group. The new service connects a car and the related corporate ecosystem of other operators supporting motoring to the network. The service collects all data related to driving to an easy-to-use smart phone application. Elisa made the Nordic countries' first commercial video call in the 700 MHz 4G-network. The new frequency improves mobile broadband coverage particularly indoors. We were the first in Finland to test a cloud-based technology which allows for the flexible transportation of base station capacity. This enables us to provide customers with increasingly fast and reliable connections. Elisa's employees elected Elisa among Finland's greatest places to work. Elisa is the largest listed company ever in the category of Great Place to Work Finland's large companies, in which it achieved third place. We invest actively in the employment of young people. Together with its subsidiaries and agencies offering temporary workforce, Elisa will hire 250 young people for summer jobs. We are also taking part in the Responsible Summer Job campaign. We also initiated a project called WORD, which aims to draw attention to the passable level of Finnish boys' reading skills. The project aims to discover new and interesting contents and ways to read them. We focus on the systematic improvement of the customer experience and our operations. Improving our productivity, developing digital services for our customers and maintaining our strong investment ability create a solid foundation for competitive operations in the future. The macroeconomic environment in Finland is still expected to be weak in 2017, regardless of some positive developments. Competition in the Finnish telecommunications market also remains challenging. Revenue is estimated to be higher than in 2016. Mobile data and digital services are expected to increase revenue. Comparable EBITDA is anticipated to be higher than in 2016. Capital expenditure is expected to be a maximum of 13 per cent of revenue while the mid-term target of a maximum of 12 per cent is still valid. Elisa’s financial position and liquidity are good. Elisa is continuing its productivity improvement development, for example by increasing automation in different processes, like network operations and delivery. Additionally, Elisa’s continuous quality improvement measures will increase customer satisfaction and efficiency, and reduce costs. Elisa's transformation into a provider of exciting, new and relevant services for its customers is continuing. Long-term growth and profitability improvement will derive from mobile data market growth, as well as digital online and ICT services. Elisa is adopting the disclosure procedure enabled by the Standard 5.2b published by the Finnish Financial Supervision Authority. This is a summary of Elisa’s Q1 2017 Interim Report and the complete report is attached as a pdf-file to this release and is also available on our website at www.elisa.com/investors.


News Article | April 20, 2017
Site: globenewswire.com

1) Comparable EBITDA EUR 564m, EBIT EUR 349m, profit before tax EUR 327m and EPS EUR 1.66. Capital expenditure includes 700 MHz license fee of EUR 22m. Change is calculated using exact figures prior to rounding. 1) (Interest-bearing debt – financial assets) / (4 previous quarters’ EBITDA exclusive of non-recurring items) 2) Excluding investments in shares EUR 281m. Change is calculated using exact figures prior to rounding. Additional key performance indicators are available at elisa.com/investors (Elisa Operational Data.xlsx) CEO Veli-Matti Mattila: Another excellent result with the continuous improvement of operations Elisa's competitiveness continued to gain strength. The revenue and earnings grew from the previous year. The revenue growth was due to an increase in mobile revenue, the continuous improvement of Elisa's operations and the development of productivity, as well as the Anvia acquisition. Customer satisfaction forms an important part of productivity. The Net Promoter Score of Elisa's consumer customer service has risen by 30 percentage points over the past three years. The active use of smart phones and the clear product range of subscriptions steer consumers and corporate customers as well as organisations towards a shift to faster mobile broadband subscriptions. Mobile subscription base declined by 23,900 during the quarter due to decrease in prepaid subscriptions. The postpaid base remained unchanged. The fixed network broadband subscription base decreased by 1,500 subscriptions. Customers value the unlimited data pricing model and the quality of Elisa's network. The download figures of eBooks began to approach the sales figures of paperbacks. More than 650,000 eBooks were downloaded from Elisa Kirja over the past year. Elisa Kirja is Finland's biggest reseller of eBooks. The offering of Elisa Viihde was popular. The new original series Konttori (The Office) had a record start in the Aitio programme library. The second season of the Downshifters series tripled its viewers compared to the first season. In sports, Elisa announced its cooperation with the Finnish Basketball Association and football league Miesten Ykkönen. We develop and digitalise the operations of business enterprises and organisations. This makes us a strong part of Finnish society. In cooperation with Technopolis, we introduced a new solution that facilitates the mobility of work, providing access to a secure and scalable wireless corporate network outside the office as well. In addition, we introduced the smart car service S-Drive to the market in cooperation with S Group. The new service connects a car and the related corporate ecosystem of other operators supporting motoring to the network. The service collects all data related to driving to an easy-to-use smart phone application. Elisa made the Nordic countries' first commercial video call in the 700 MHz 4G-network. The new frequency improves mobile broadband coverage particularly indoors. We were the first in Finland to test a cloud-based technology which allows for the flexible transportation of base station capacity. This enables us to provide customers with increasingly fast and reliable connections. Elisa's employees elected Elisa among Finland's greatest places to work. Elisa is the largest listed company ever in the category of Great Place to Work Finland's large companies, in which it achieved third place. We invest actively in the employment of young people. Together with its subsidiaries and agencies offering temporary workforce, Elisa will hire 250 young people for summer jobs. We are also taking part in the Responsible Summer Job campaign. We also initiated a project called WORD, which aims to draw attention to the passable level of Finnish boys' reading skills. The project aims to discover new and interesting contents and ways to read them. We focus on the systematic improvement of the customer experience and our operations. Improving our productivity, developing digital services for our customers and maintaining our strong investment ability create a solid foundation for competitive operations in the future. The macroeconomic environment in Finland is still expected to be weak in 2017, regardless of some positive developments. Competition in the Finnish telecommunications market also remains challenging. Revenue is estimated to be higher than in 2016. Mobile data and digital services are expected to increase revenue. Comparable EBITDA is anticipated to be higher than in 2016. Capital expenditure is expected to be a maximum of 13 per cent of revenue while the mid-term target of a maximum of 12 per cent is still valid. Elisa’s financial position and liquidity are good. Elisa is continuing its productivity improvement development, for example by increasing automation in different processes, like network operations and delivery. Additionally, Elisa’s continuous quality improvement measures will increase customer satisfaction and efficiency, and reduce costs. Elisa's transformation into a provider of exciting, new and relevant services for its customers is continuing. Long-term growth and profitability improvement will derive from mobile data market growth, as well as digital online and ICT services. Elisa is adopting the disclosure procedure enabled by the Standard 5.2b published by the Finnish Financial Supervision Authority. This is a summary of Elisa’s Q1 2017 Interim Report and the complete report is attached as a pdf-file to this release and is also available on our website at www.elisa.com/investors.

Loading Technopolis Ltd. collaborators
Loading Technopolis Ltd. collaborators