Instytut Ochrony Srodowiska PIB

Warsaw, Poland

Instytut Ochrony Srodowiska PIB

Warsaw, Poland
SEARCH FILTERS
Time filter
Source Type

Kucharczak K.,Instytut Ochrony Srodowiska PIB | Gworek B.,Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego
Przemysl Chemiczny | Year: 2013

A review, with 45 refs., including also authors' own studies.


A review, with 23 rets., of European Union recommendations and Polish regulations.

Loading Instytut Ochrony Srodowiska PIB collaborators
Loading Instytut Ochrony Srodowiska PIB collaborators