Halle (Saale), Germany
Halle (Saale), Germany

Time filter

Source Type

News Article | April 25, 2017
Site: globenewswire.com

Рига, Латвия, 2017-04-25 14:44 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Совет ABLV Bank переизбрал правление банка в прежнем составе на новый 5 летний срок — до 1 мая 2022 года. Переизбрание состава правления зарегистрировано в Коммерческом регистре Регистра предприятий 25 апреля. В правление банка были повторно избраны председатель правления, исполнительный директор (CEO) Эрнест Бернис; заместитель председателя правления, заместитель исполнительного директора (dCEO) Вадим Рейнфельд; член правления, директор по соответствию (CCO) Александр Паже; член правления, директор по ИТ (CIO) Роланд Цитаев; член правления, директор по управлению рисками (CRO) Эдгар Павлович; член правления, финансовый директор (CFO) Марис Каннениекс и член правления, директор по операциям (COO) Роман Сурначёв. Европейский центральный банк также поддержал переизбрание настоящего состава правления банка на новый срок полномочий. Настоящее сообщение содержит внутреннюю информацию. ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Главным акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,55% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге, Лимасоле и Нью-Йорке.


News Article | April 21, 2017
Site: globenewswire.com

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju. ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei — uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.


News Article | April 21, 2017
Site: globenewswire.com

Rīga, Latvija, 2017-04-21 07:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2017. gada 20. aprīlī ABLV Bank, AS, kā komandīts, ir veikusi pirmo ieguldījuma daļu SG Capital Partners Fund 1, KS. SG Capital Partners Fund 1, KS Komercreģistrā ierakstītais ieguldījumu apmērs ir EUR 41 160 000, tai skaitā ABLV Bank, AS ieguldījums ir EUR 10 000 000 apmērā. ABLV Bank, AS līdzdalība SG Capital Partners Fund 1, KS ir 24,29%, līdz ar to ieguldījuma daļa minētajā komandītsabiedrībā veido būtisko līdzdalību. SG Capital Partners Fund 1, KS ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka SIA SG Capital Partners AIFP pārvaldītais fonds, kurš specializējas ieguldījumos nekustamā īpašuma jomā. ABLV grupas uzņēmumam New Hanza Capital, AS pieder 30% no SIA SG Capital Partners AIFP kapitāla daļām. Šis paziņojums satur iekšējo informāciju. ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei — uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.


News Article | April 21, 2017
Site: globenewswire.com

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju. ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei — uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.


News Article | April 25, 2017
Site: globenewswire.com

Рига, Латвия, 2017-04-25 14:44 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Совет ABLV Bank переизбрал правление банка в прежнем составе на новый 5 летний срок — до 1 мая 2022 года. Переизбрание состава правления зарегистрировано в Коммерческом регистре Регистра предприятий 25 апреля. В правление банка были повторно избраны председатель правления, исполнительный директор (CEO) Эрнест Бернис; заместитель председателя правления, заместитель исполнительного директора (dCEO) Вадим Рейнфельд; член правления, директор по соответствию (CCO) Александр Паже; член правления, директор по ИТ (CIO) Роланд Цитаев; член правления, директор по управлению рисками (CRO) Эдгар Павлович; член правления, финансовый директор (CFO) Марис Каннениекс и член правления, директор по операциям (COO) Роман Сурначёв. Европейский центральный банк также поддержал переизбрание настоящего состава правления банка на новый срок полномочий. Настоящее сообщение содержит внутреннюю информацию. ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Главным акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,55% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге, Лимасоле и Нью-Йорке.


News Article | April 21, 2017
Site: globenewswire.com

ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Главным акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,55% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге, Лимасоле и Нью-Йорке.


News Article | April 21, 2017
Site: globenewswire.com

Rīga, Latvija, 2017-04-21 07:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2017. gada 20. aprīlī ABLV Bank, AS, kā komandīts, ir veikusi pirmo ieguldījuma daļu SG Capital Partners Fund 1, KS. SG Capital Partners Fund 1, KS Komercreģistrā ierakstītais ieguldījumu apmērs ir EUR 41 160 000, tai skaitā ABLV Bank, AS ieguldījums ir EUR 10 000 000 apmērā. ABLV Bank, AS līdzdalība SG Capital Partners Fund 1, KS ir 24,29%, līdz ar to ieguldījuma daļa minētajā komandītsabiedrībā veido būtisko līdzdalību. SG Capital Partners Fund 1, KS ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka SIA SG Capital Partners AIFP pārvaldītais fonds, kurš specializējas ieguldījumos nekustamā īpašuma jomā. ABLV grupas uzņēmumam New Hanza Capital, AS pieder 30% no SIA SG Capital Partners AIFP kapitāla daļām. Šis paziņojums satur iekšējo informāciju. ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei — uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.


News Article | April 25, 2017
Site: globenewswire.com

Bankas valdē atkārtoti ievēlēti valdes priekšsēdētājs, Izpilddirektors (CEO) Ernests Bernis; valdes priekšsēdētāja vietnieks, Izpilddirektora vietnieks (dCEO) Vadims Reinfelds; valdes loceklis, Atbilstības direktors (CCO) Aleksandrs Pāže; valdes loceklis, IT direktors (CIO) Rolands Citajevs; valdes loceklis, Risku direktors (CRO) Edgars Pavlovičs; valdes loceklis, Finanšu direktors (CFO) Māris Kannenieks un valdes loceklis, Operāciju direktors (COO) Romans Surnačovs. Bankas esošā valdes sastāva pārvēlēšanu amatā uz jaunu pilnvaru termiņu atbalstījusi arī Eiropas Centrālā banka. Šis paziņojums satur iekšējo informāciju. ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei — uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.


News Article | April 21, 2017
Site: globenewswire.com

Riga, Latvia, 2017-04-21 07:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- On April 20, 2017, ABLV Bank, AS, as a limited partner, has made the first part of contribution to SG Capital Partners Fund 1, KS. The amount of contributions to SG Capital Partners Fund 1, KS registered with the Commercial Register is EUR 41,160,000, including the ABLV Bank, AS contribution in the amount of EUR 10,000,000. ABLV Bank, AS holds 24.29% of SG Capital Partners Fund 1, KS, therefore, the contribution to the said limited partnership forms the qualifying holding. SG Capital Partners Fund 1, KS is a fund that is managed by the alternative mutual fund management company SIA SG Capital Partners AIFP and that specializes in investments in real estate. The ABLV Group’s company New Hanza Capital, AS owns 30% of capital shares of SIA SG Capital Partners AIFP. This announcement contains inside information. ABLV Bank, AS is the largest independent private bank in Latvia. The bank’s major shareholders — Oļegs Fiļs, Ernests Bernis and Nika Berne – directly and indirectly hold 86.55% of the bank's voting share capital. ABLV Group includes ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA, and other companies. ABLV Group has representative offices in Moscow, St. Petersburg, Vladivostok, Kiev, Odessa, Minsk, Almaty, Baku, Tashkent, Hong Kong, Limassol and New York.


Riga, Latvia, 2017-04-21 15:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- On 21 April 2017, an ordinary meeting of ABLV Bank, AS shareholders was held. At the meeting, the bank’s consolidated and separate annual report for 2016 were approved, decisions on allocation of the bank’s profit for 2016 were made, and other matters were considered. As reported earlier, the ABLV Bank profit for 2016 amounted to EUR 79.3 million. As at 31 December 2016, the bank’s assets equalled EUR 3.85 billion, and deposits – EUR 2.90 billion. ROE reached 27.26%, and ROA – 1.85%, as at 31 December 2016. The meeting of shareholders approved the Board’s proposal on allocation of the profit for 2016, according to which EUR 73.2 million will be paid in the form of dividends, and dividends per bank’s share will amount to EUR 1.91. Also the shareholders of ABLV Bank elected LLC KPMG Baltics SIA to be the auditor for verifying the bank’s consolidated and separate annual report for 2017. The shareholders took note of the Statement of Corporate Governance for 2016. The text of the Statement, as well as the bank’s consolidated and separate annual report for 2016 are available at the bank’s website www.ablv.com. ABLV Bank, AS is the largest independent private bank in Latvia. The bank’s major shareholders Oļegs Fiļs, Ernests Bernis and Nika Berne directly and indirectly hold 86.55% of the bank's voting share capital. ABLV Group includes ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA, and other companies. ABLV Group has representative offices in Moscow, St. Petersburg, Vladivostok, Kiev, Odessa, Minsk, Almaty, Baku, Tashkent, Hong Kong, Limassol, and New York.

Loading AG IBAS collaborators
Loading AG IBAS collaborators