Rosmalen, Netherlands
Rosmalen, Netherlands

Heijmans N.V. is a major European construction-services business with Dutch-based headquarters. Wikipedia.

SEARCH FILTERS
Time filter
Source Type

News Article | May 24, 2017
Site: globenewswire.com

Heijmans will be developing and constructing 125 homes for the municipality of Utrecht next to the central shopping area in the Leidsche Rijn Centrum district. This involves urban homes and apartments in a semi-enclosed building block. The contract was awarded to Heijmans on the basis of the plan's high-quality and sustainability. The total project is valued at over € 40 million. Construction will commence in mid-2018, following the development phase, with completion planned approximately two years after that. The Leidsche Rijn Centrum district is undergoing significant development as a residential area. The development plan will contribute to this through the quality of the homes and the urban style. Furthermore, the project is highly sustainable (due to a combination of measures, including PV cells on the roof and the façade) and has an Energy Performance Coefficient of -0.3. The project is being developed for a broad target group; ranging from young families, seniors and young urban professionals. The homes will be built next to the - currently under construction - core shopping area in the Leidsche Rijn Centrum district. A key characteristic is the height differential of the area. The design makes optimal use of this, whereby the green public city garden connects with the private gardens within the project and vice versa. The urban plan was developed by Jo Coenen Architects & Urbanists. About Heijmans Heijmans is a listed company that combines activities related to property development, residential building, non-residential building, roads and civil engineering in the fields living, working and connecting. Our constant focus on quality improvements, innovation and integrated solutions enables us to generate added value for our clients. Heijmans realises projects for private consumers, companies and public sector bodies and, in partnership with its clients, is building the spatial contours of tomorrow. You will find additional information on www.heijmans.nl For additional information / not for publication: Media Rik Hammer  Communications +31 73 543 52 17 rhammer@heijmans.nl Analysts Guido Peters Investor Relations +31 73 543 52 17 gpeters@heijmans.nl A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2fbcb0e7-a65c-4773-a630-5c317a1f3c8e


News Article | May 24, 2017
Site: globenewswire.com

Heijmans gaat voor de gemeente Utrecht 125 woningen ontwikkelen en realiseren naast het kernwinkelgebied in Leidsche Rijn Centrum. Het gaat om stadswoningen en appartementen in een (semi-) gesloten bouwblok. Heijmans heeft de opdracht gegund gekregen op basis van de hoogwaardige kwaliteit en duurzaamheid van het plan. Het project heeft een totale omvang van ruim € 40 miljoen. De bouw start medio 2018 na de ontwikkelfase, de oplevering wordt circa twee jaar later verwacht. Leidsche Rijn Centrum is als woonlocatie sterk in ontwikkeling. Het te ontwikkelen plan draagt hier door de kwaliteit van woningen en stedelijke allure aan bij. Het project is daarnaast zeer duurzaam (door een combinatie van maatregelen, waaronder PV-cellen op dak en gevel) met een Energie Prestatie Coëfficiënt van -0,3. Het project wordt ontwikkeld voor een brede doelgroep; van jonge gezinnen, senioren tot young urban professionals. Het karakteristieke ontwerp met oplopende terrassen die twee binnentuinen omarmen is tot stand gekomen met een ontwerpteam onder leiding van diederendirrix architecten, samen met Bedaux de Brouwer architecten en HilberinkBosch architecten. Landscape Interventions (LINT) is verantwoordelijk voor het ontwerp van de binnentuinen. Het stedenbouwkundig plan is van Jo Coenen Architects & Urbanists. Over Heijmans Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl. A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64c0836c-1aa6-4c3c-ba32-11dea027f3c2


News Article | May 10, 2017
Site: globenewswire.com

Ton Hillen, CEO Heijmans NV: 'Het eerste kwartaal is volgens plan verlopen. 2017 is voor Heijmans een overgangsjaar. De verkoop van de buitenlandse bedrijven in België en Duitsland is afgerond. Er is definitieve overeenstemming bereikt over het project N23 Westfrisiaweg, de werkzaamheden zijn hervat. Het afmaken van de probleemprojecten vraagt enige tijd: het effect daarvan is ook in de eerste maanden van dit jaar nog merkbaar, maar de impact neemt af. Onze focus blijft gericht op een selectief aannamebeleid. In tenders wordt er veelal goed gescoord op onderscheidend vermogen, zonder afbreuk te doen aan ons strikte tenderbeleid. De omvang van de orderportefeuille is toegenomen en van goede kwaliteit. Diverse segmenten profiteren van rugwind in verbeterde marktomstandigheden. Kortom: we liggen op koers.' Wonen De woningmarkt blijft zich positief ontwikkelen. Vastgoed laat een hogere omzet zien in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. In de eerste vier maanden van het jaar zijn 440 woningen verkocht (zelfde periode 2016: 489 woningen). 392 daarvan zijn verkocht aan particulieren, gelijk aan de verkoop aan particulieren in 2016. Met woningcorporatie Elan Wonen sloot Heijmans een realisatieovereenkomst voor het ontwerp en de bouw van 117 Heijmans Huismerk woningen in de Boerhaavewijk in Haarlem. In het Limburgse America zijn 12 Heijmans ONE-woningen geplaatst in opdracht van Wonen Limburg. Al eerder werden 30 van deze woningen in Weert en 10 woningen in Panningen geplaatst. In het eerste kwartaal is een deel van het project Fenixloods I in Rotterdam verkocht aan belegger APF International. Het betreft circa 6.000 m2 aan commerciële ruimte op de begane grond en eerste verdieping van de voormalige loods. Zeer recent heeft Heijmans meerdere tenders gewonnen op basis van onderscheidend vermogen, zoals de ontwikkeling van het gebied Sloterdijk-Centrum in Amsterdam. Deze ontwikkeling omvat circa 150 koopwoningen en 650 m2 aan commerciële ruimte in de directe omgeving van het station Amsterdam Sloterdijk. Werken Zoals verwacht ligt de omzet bij Utiliteit in het eerste kwartaal op een lager niveau dan in dezelfde periode vorig jaar. Oorzaken hiervoor zijn de stabilisatie in de markt voor utilitaire nieuwbouw en het selectieve aannamebeleid van Heijmans. De status van het project RIVM is onveranderd; Heijmans (aandeel 37,5%) en consortiumpartners zijn in gesprek met de opdrachtgever en zullen starten met werkzaamheden zodra deze afspraken definitief zijn gemaakt. In het eerste kwartaal kreeg Heijmans opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf om het nieuwe onderkomen van het NIFP Pieter Baan Centrum in Almere te realiseren. Heijmans draagt zorg voor alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor het nieuwe centrum, evenals voor de realisatie van buitenruimtes, een parkeerterrein en toegangsweg. In Alkmaar renoveert Heijmans drie politiepanden in opdracht van de Nationale Politie. In opdracht van Luchtverkeersleiding Nederland is gestart met het elektrotechnisch onderhoud op de luchthavens Schiphol, Rotterdam, Eelde en Beek. In maart is de nieuwe huisvesting voor Eurojust in Den Haag opgeleverd. Verbinden De Infra activiteiten draaien volgens verwachting. De focus op kostenoptimalisatie heeft een positief effect. De afronding van enkele probleemprojecten vraagt nog aandacht, maar de impact daarvan neemt af. Heijmans bereikte definitieve overeenstemming over het project N23 Westfrisiaweg en heeft de werkzaamheden inmiddels weer volledig opgestart. In februari werd de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok definitief gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Hochtief en Heijmans (aandeel 15%). Het project omvat de verbreding en het ondergronds brengen van een deel van de A10 Zuid in Amsterdam en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid. In het eerste kwartaal kreeg de combinatie Heijmans-Europoles de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van het nieuwe Wintrack II hoogspanningsnetwerk NW/SW in opdracht van TenneT definitief gegund. Beide projecten passen binnen het selectieve verwervingsbeleid dat Heijmans hanteert, waarin gunning op kwaliteit centraal staat. Ook werd het groot onderhoud aan de Kaagbaan bij Schiphol gestart, waarbij in ruim negen weken tijd verschillende soorten werkzaamheden worden gecombineerd. De realisatie van de A9 Gaasperdammerweg vordert gestaag, maar vergt veel inspanningen. Voortgang transitie Op basis van het strategisch plan 'Focus, Discipline, Excellence' voor de periode 2017 - 2019 richt Heijmans zich op duurzaam herstel van de onderneming en haar winstgevendheid, schuldreductie en structurele versterking van de vermogensverhoudingen. De implementatie hiervan vordert gestaag. De verkoop van de buitenlandse bedrijven in België en Duitsland is inmiddels afgerond.  Deze desinvesteringen leveren een belangrijke bijdrage aan de schuldreductie en verbetering van de solvabiliteit. Heijmans transformeert daardoor naar een Nederlands kernbedrijf met een volume van circa € 1,5 miljard. Centraal in de strategie staat het verwerven van nieuwe opdrachten in vastgoed-, bouw- en infradisciplines die Heijmans beheerst, evenals het uitbouwen van haar rol als regisseur en het ontwikkelen van langjarige klantrelaties via services, beheer en onderhoud. Heijmans focust op een optimale kostenstructuur die past bij de veranderde scope. Over Heijmans Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.


News Article | May 10, 2017
Site: globenewswire.com

Ton Hillen, CEO Heijmans NV: 'The first quarter progressed in line with our expectations. Heijmans considers 2017 a year of transition. We completed the sale of our foreign companies in Belgium and Germany. We reached a final agreement on the N23 Westfrisiaweg project and work has resumed. The completion of loss-making projects is taking some time: the impact of that is still visible in the results for the first months of this year, but the impact is declining. Our focus remains firmly on a selective acquisition policy. In tenders, Heijmans shows a good hit rate in tenders that are awarded on the basis of differentiating quality, without making any compromises on our stringent tender policy. The size of our order book has increased and includes high quality projects. Various segments are benefitting from a tailwind of improved market conditions. In short: we are on track." Property development, residential building The housing market continues to develop positively. Property development recorded higher revenues compared to the first quarter of 2016. In the first four months of the year, Heijmans sold  440 homes (same period of 2016: 489 homes). 392 homes were sold to private buyers, equal to the number sold to private buyers in 2016. Heijmans closed a realisation agreement with housing corporation Elan Wonen for the design and construction of 117 Heijmans Huismerk homes in the Boerhaave neighbourhood of Haarlem. In the town of America in the province of Limburg, Heijmans built 12 Heijmans ONE homes for the Wonen Limburg housing corporation. Heijmans previously placed 30 of these homes in the town of Weert and 10 in the town of Panningen, both in Limburg. In the first quarter of the year, we sold part of the Fenixloods I project in Rotterdam to investment firm APF International. This sale relates to around 6,000 m2 of commercial space on the ground floor and first floor of the former warehouse. Heijmans very recently won several tenders on the basis of differentiating quality, such as the development of the Sloterdijk-Centrum area in Amsterdam. This development comprises around 150 owner-occupier homes and 650 m2 of commercial space in the immediate environment of the Amsterdam Sloterdijk rail and metro station. Non-Residential As expected, revenues at non-residential were lower in the first quarter when compared to the same period of the previous year. This was due to the stabilisation of the market for non-residential new-build projects and Heijmans' own selective acquisition policy. The status of the RIVM project is unchanged. Heijmans (37.5% interest) and its partners in the consortium are in talks with the client and will start work as soon as definitive agreements have been reached. In the first quarter, Heijmans won a contract from the Dutch Central Government Real Estate Agency (Rijksvastgoedbedrijf) for the realisation of the new premises of the NIFP Pieter Baan Centrum (Netherlands Institute of Forensic Psychiatry and Psychology) in Almere. Heijmans is responsible for all structural and technical engineering facilities for the new city centre, as well as for the realisation of outdoor spaces, a parking area and access road. In Alkmaar, Heijmans is renovating three buildings under a contract from the Dutch National Police Force. In addition, Heijmans has started work on the electro-technical maintenance at the Schiphol, Rotterdam and Eelde and Beek airports under contract from Air Traffic Control the Netherlands (Luchtverkeersleiding Nederland). March saw the delivery of the new premises for Eurojust in The Hague. Infrastructure Infrastructure performed in line with expectations. The focus on cost optimisation has a positive impact on the performance. The completion of a number of loss-making projects continued to demand attention but the impact of these projects on the overall performance is declining. Heijmans reached a final agreement on the N23 Westfrisiaweg project and work has resumed in full. In February, the contract for the design and realisation of the Zuidasdok was definitively awarded to ZuidPlus, the consortium comprising Fluor, Hochtief and Heijmans (15% share). The project includes the widening and underground construction of part of the A10 Zuid section of the Amsterdam ring road and the expansion and modernisation of the Amsterdam Zuid rail and metro station. Also in the first quarter, the Heijmans/Europoles consortium was definitively granted the contract for the design and realisation of the new Wintrack II high voltage line connection NW/SW for TenneT. Both projects are in line with Heijmans' selective acquisition policy, which prioritises the granting of contracts on the basis of quality. Heijmans has also started maintenance work on the Kaagbaan runway at Schiphol Airport, a project that concerns a wide range of activities, to be completed in just over nine weeks. The realisation of the A9 Gaasperdammerweg is progressing steadily, but does require considerable effort. Progress transition Based on the strategic plan 'Focus, Discipline, Excellence' for the period 2017 - 2019, Heijmans is focusing on the sustainable recovery of the company and its profitability, debt reduction and the structural strengthening of its financial ratios. Heijmans is making steady progress in the implementation of this plan. We completed the sale of our foreign companies in Belgium and Germany. These divestments made a considerable contribution to our debt reduction and the improvement of our solvency ratio. This process results in the transformation of Heijmans into a Dutch company with revenues of around € 1.5 billion. The focal point of the strategy is the acquisition of new contracts in the property development, construction and infrastructural disciplines that Heijmans has expertise in, as well as developing Heijmans' role as contractor/manager and the development of long-term client relationships through service, management and maintenance contracts. Heijmans is focused on achieving an optimal cost structure that is in line with the changed scale of the company. About Heijmans Heijmans is a listed company that combines activities related to property development, residential building, non-residential building, roads and civil engineering in the fields living, working and connecting. Our constant focus on quality improvements, innovation and integrated solutions enables us to generate added value for our clients. Heijmans realises projects for private consumers, companies and public sector bodies and, in partnership with its clients, is building the spatial contours of tomorrow. You will find additional information on www.heijmans.nl


Grant
Agency: European Commission | Branch: H2020 | Program: IA | Phase: IoT-01-2016 | Award Amount: 20.05M | Year: 2017

SynchroniCity represents the first attempt to deliver a Single Digital City Market for Europe by piloting its foundations at scale in 11 reference zones - 8 European cities & 3 more worldwide cities - connecting 34 partners from 11 countries over 4 continents. Building upon a mature European knowledge base derived from initiatives such as OASC, FIWARE, FIRE, EIP-SCC, and including partners with leading roles in standardization bodies, e.g. ITU, ETSI, IEEE, OMA, IETF, SynchroniCity will deliver a harmonized ecosystem for IoT-enabled smart city solutions where IoT device manufacturers, system integrators and solution providers can innovate and openly compete. With an already emerging foundation, SynchroniCity will establish a reference architecture for the envisioned IoT-enabled city market place with identified interoperability points and interfaces and data models for different verticals. This will include tools for co-creation & integration of legacy platforms & IoT devices for urban services and enablers for data discovery, access and licensing lowering the barriers for participation on the market. SynchroniCity will pilot these foundations in the reference zones together with a set of citizen-centred services in three high-impact areas, showing the value to cities, businesses and citizens involved, linked directly to the global market. With a running start, SynchroniCity will serve as lighthouse initiative to inspire others to join the established ecosystem and contribute to the emerging market place. SynchroniCity takes an inclusive approach to grow the ecosystem by inviting businesses and cities to join through an open call, allowing them to participate on the pioneering market place enabling a second wave of successful pilots. They will strengthen the ecosystem by creating a positive ripple effect throughout Europe, and globally, to establish a momentum and critical mass for a strong European presence in a global digital single market of IoT-enabled solutions.


Grant
Agency: European Commission | Branch: FP7 | Program: JTI-CP-FCH | Phase: SP1-JTI-FCH.2010.2.4 | Award Amount: 3.06M | Year: 2012

The aim of HyTime is to deliver a bioprocess for decentral H2 production from 2nd generation biomass with a productivity of 1-10 kg H2/d. The novel strategy in HyTime is to employ thermophilic bacteria which have shown superior yields in H2 production from biomass in the previous FP6 IP HYVOLUTION. Biomass in HyTime is grass, straw, molasses or unsold organic goods from supermarkets. The biomass is fractionated and converted to H2 at high efficiency unique for thermophilic fermentation. Dedicated bioreactors and gas upgrading devices for biosystems will be constructed to increase productivity. The H2 production unit will be independent of external energy supply by applying anaerobic digestion to valorize residues. HyTime adds to the security of supply H2 from local sources and eradicates geopolitical dependence. HyTime builds on HYVOLUTION with 5 partners expanding their research efforts. Three new industrial partners, 2 of which are NEW-IG members, have joined this team with specialist expertise in 2nd generation biomass fractionation and gastechnology. This way a pan-european critical mass in agro- and biotechnological research, the energy and hydrogen sector is assembled to enforce a breakthrough in bioH2 production. The participation of prominent specialists with interdisciplinary competences from academia (1 research institute and 2 universities) and industries (3 SMEs and 2 industries) warrants high scientific quality and rapid commercialization by exploitation of project results and reinforces the European Research Area in sustainable issues. The partners in HyTime have a complementary value in being developers or stake-holders for new market outlets or starting specialist enterprises stimulating new agro-industrial activities to boost the realization of H2 from renewable resources. The concept of HyTime will facilitate the transition to a hydrogen economy by increasing public awareness of the benefits of a clean and renewable energy carrier.


Patent
Heijmans, Socea NV and Frank GmbH | Date: 2014-07-16

The invention relates to pipes for transporting a liquid, wherein a pipe comprises an inner shell and an outer shell which is coaxial with respect to the inner shell, wherein the inner shell of the pipe is provided with a heat exchanger for transferring heat from the first liquid in the pipe to a second liquid in the heat exchanger, wherein the heat exchanger is provided with a first connection and a second connection for transporting the second liquid. The invention also relates to a pipeline section composed of such pipes and to a pipeline composed of such pipeline sections.


Patent
Heijmans | Date: 2014-04-23

The present invention relates to a road marking comprising a profile comprising a luminescent component, which is to be installed in the road surface, in which profile one or more light sources are present and the aforesaid luminescent component is located above said one or more light sources. The profile is made of an elastic material, wherein the part of the profile present at the surface of the road surface is translucent.


The present invention relates to a method for the treatment with a liquid agent of an asphalt structure, in particular an asphalt structure which comprises a porous asphalt surface course, using an air flow directed at the aforesaid asphalt structure, wherein said treatment comprises the following steps:i) spraying a liquid binder onto the surface course of the aforesaid asphalt structure;ii) directing a concentrated air flow at the liquid binder sprayed onto the aforesaid surface course in step i), wherein step ii) is carried out in such a manner that the spraying according to step i) and the directing of the air flow according to step ii) are carried out as separate steps, so that the aforesaid liquid binder will penetrate through the surface course, forming a sealing layer of binder in the aforesaid surface course in a region near the bottom side of the surface course.


The invention relates to a method for manufacturing pellets from municipal waste incinerator bottom ash comprising separating a fraction with a particle size in the range from 0 to 6 mm from the municipal waste incinerator bottom ash, mixing the fraction with a binder, adjustment of moisture content by adding water to form a wet mix and pelletizing the wet mix. The invention also relates to concrete products comprising pellets formed by such method.

Loading Heijmans collaborators
Loading Heijmans collaborators