Galapagos SASU

Romainville, France

Galapagos SASU

Romainville, France
SEARCH FILTERS
Time filter
Source Type

News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 17 mei 2017 het "Warrantplan 2017", een warrantplan dat in hoofdzaak bestemd is voor bepaalde (toekomstige) werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook voor bestuurders en een onafhankelijke consulent van de Vennootschap een werknemer van een dochtervennootschap van de Vennootschap, en het "Warrantplan 2017 RMV", een warrantplan dat bestemd is voor bepaalde werknemers van de Franse dochtervennootschap van de Vennootschap, Galapagos SASU, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit warrantplan werden 1.074.500 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden. Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €274.854.440,18; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 50.815.648, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de "noemer"); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.369.337, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Dit houdt evenwel geen rekening met de 1.074.500 warrants van Warrantplan 2017 en Warrantplan 2017 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan. Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com. Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico's en onzekerheden kunnen inhouden. Deze verklaringen bevatten vaak, doch niet altijd, de woorden "gelooft", "verwacht", "streeft naar", "plant", "tracht", "schat", "kan", "zal", "zou kunnen" of "blijft" bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit klinische onderzoeksprogramma's de registratie of verdere ontwikkeling van kandidaat-producten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 17 mei 2017 het "Warrantplan 2017", een warrantplan dat in hoofdzaak bestemd is voor bepaalde (toekomstige) werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook voor bestuurders en een onafhankelijke consulent van de Vennootschap een werknemer van een dochtervennootschap van de Vennootschap, en het "Warrantplan 2017 RMV", een warrantplan dat bestemd is voor bepaalde werknemers van de Franse dochtervennootschap van de Vennootschap, Galapagos SASU, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit warrantplan werden 1.074.500 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden. Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €274.854.440,18; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 50.815.648, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de "noemer"); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.369.337, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Dit houdt evenwel geen rekening met de 1.074.500 warrants van Warrantplan 2017 en Warrantplan 2017 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan. Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com. Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico's en onzekerheden kunnen inhouden. Deze verklaringen bevatten vaak, doch niet altijd, de woorden "gelooft", "verwacht", "streeft naar", "plant", "tracht", "schat", "kan", "zal", "zou kunnen" of "blijft" bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit klinische onderzoeksprogramma's de registratie of verdere ontwikkeling van kandidaat-producten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 17 mei 2017 het "Warrantplan 2017", een warrantplan dat in hoofdzaak bestemd is voor bepaalde (toekomstige) werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook voor bestuurders en een onafhankelijke consulent van de Vennootschap een werknemer van een dochtervennootschap van de Vennootschap, en het "Warrantplan 2017 RMV", een warrantplan dat bestemd is voor bepaalde werknemers van de Franse dochtervennootschap van de Vennootschap, Galapagos SASU, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit warrantplan werden 1.074.500 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden. Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €274.854.440,18; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 50.815.648, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de "noemer"); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.369.337, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Dit houdt evenwel geen rekening met de 1.074.500 warrants van Warrantplan 2017 en Warrantplan 2017 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan. Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com. Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico's en onzekerheden kunnen inhouden. Deze verklaringen bevatten vaak, doch niet altijd, de woorden "gelooft", "verwacht", "streeft naar", "plant", "tracht", "schat", "kan", "zal", "zou kunnen" of "blijft" bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit klinische onderzoeksprogramma's de registratie of verdere ontwikkeling van kandidaat-producten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

Mechelen, Belgium; 17 May 2017, 22.00 CET; regulated information -- Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announced today that its Board of Directors created 1,074,500 warrants under new warrant plans for the benefit of employees, future employees, directors and a consultant of the Company and its subsidiaries. On 17 May 2017, the Board of Directors of Galapagos approved the "Warrant Plan 2017", a warrant plan intended mainly for certain (future) employees of the Company and its subsidiaries, and also for directors and an independent consultant of the Company, and the "Warrant Plan 2017 RMV," a warrant plan intended for certain employees of the Company's French subsidiary, Galapagos SASU, within the framework of the authorized capital. Under these warrant plans, 1,074,500 warrants were created, subject to acceptances, and offered to the beneficiaries of the plans. The offer of warrants to directors was approved by the Annual Shareholders' Meeting held on 25 April 2017. The warrants have an exercise term of eight years as of the date of the offer and have an exercise price of €80.57 (the average closing price of the share on Euronext Amsterdam and Brussels during the thirty days preceding the date of the offer). The warrants are not transferable and can in principle not be exercised prior to 1 January 2021. Each warrant gives the right to subscribe to one new Galapagos share. Should the warrants be exercised, Galapagos will apply for the listing of the resulting new shares on a regulated stock market. The warrants as such will not be listed on any stock market. Galapagos' total share capital currently amounts to €274,854,440.18; the total number of securities conferring voting rights is 50,815,648, which is also the total number of voting rights (the "denominator"), and all securities conferring voting rights and all voting rights are of the same category. The total number of rights (warrants) to subscribe to not yet issued securities conferring voting rights is 3,369,337, which equals the total number of voting rights that may result from the exercise of these warrants, and excludes the 1,074,500 warrants of Warrant Plan 2017 and Warrant Plan 2017 RMV, which were created subject to acceptance. Galapagos does not have any convertible bonds or shares without voting rights outstanding. About Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is a clinical-stage biotechnology company specialized in the discovery and development of small molecule medicines with novel modes of action. Our pipeline comprises Phase 3, Phase 2, Phase 1, pre-clinical, and discovery programs in cystic fibrosis, inflammation, fibrosis, osteoarthritis and other indications. We have discovered and developed filgotinib: in collaboration with Gilead we aim to bring this JAK1-selective inhibitor for inflammatory indications to patients all over the world. Galapagos is focused on the development and commercialization of novel medicines that will improve people's lives. The Galapagos group, including fee-for-service subsidiary Fidelta, has approximately 530 employees, operating from its Mechelen, Belgium headquarters and facilities in The Netherlands, France, and Croatia. More information at www.glpg.com. Forward-looking statements This release may contain forward-looking statements, all of which involve certain risks and uncertainties. These statements are often, but not always, made through the use of words or phrases such as "anticipates," "believes," "continues," "could," "estimates," "expects," "intends," "may," "plans," "seeks," "stands to," "we believe," "will," "we intend," as well as similar expressions. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which might cause the actual results, financial condition and liquidity, performance or achievements of Galapagos, or industry results, to be materially different from any historic or future results, financial conditions and liquidity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. In addition, even if Galapagos' results, performance, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates are consistent with such forward-looking statements, they may not be predictive of results or developments in future periods. Among the factors that may result in differences are the inherent uncertainties associated with competitive developments, clinical trial and product development activities and regulatory approval requirements (including that data from Galapagos' ongoing clinical research programs may not support registration or further development of its product candidates due to safety, efficacy or other reasons), Galapagos' reliance on collaborations with third parties, and estimating the commercial potential of Galapagos' product candidates. A further list and description of these risks, uncertainties and other risks can be found in Galapagos' Securities and Exchange Commission (SEC) filings and reports, including in Galapagos' most recent annual report on form 20-F filed with the SEC and subsequent filings and reports filed by Galapagos with the SEC. Given these uncertainties, the reader is advised not to place any undue reliance on such forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date of publication of this document. Galapagos expressly disclaims any obligation to update any such forward-looking statements in this document to reflect any change in its expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based or that may affect the likelihood that actual results will differ from those set forth in the forward-looking statements, unless specifically required by law or regulation.


News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

Mechelen, Belgium; 17 May 2017, 22.00 CET; regulated information -- Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announced today that its Board of Directors created 1,074,500 warrants under new warrant plans for the benefit of employees, future employees, directors and a consultant of the Company and its subsidiaries. On 17 May 2017, the Board of Directors of Galapagos approved the "Warrant Plan 2017", a warrant plan intended mainly for certain (future) employees of the Company and its subsidiaries, and also for directors and an independent consultant of the Company, and the "Warrant Plan 2017 RMV," a warrant plan intended for certain employees of the Company's French subsidiary, Galapagos SASU, within the framework of the authorized capital. Under these warrant plans, 1,074,500 warrants were created, subject to acceptances, and offered to the beneficiaries of the plans. The offer of warrants to directors was approved by the Annual Shareholders' Meeting held on 25 April 2017. The warrants have an exercise term of eight years as of the date of the offer and have an exercise price of €80.57 (the average closing price of the share on Euronext Amsterdam and Brussels during the thirty days preceding the date of the offer). The warrants are not transferable and can in principle not be exercised prior to 1 January 2021. Each warrant gives the right to subscribe to one new Galapagos share. Should the warrants be exercised, Galapagos will apply for the listing of the resulting new shares on a regulated stock market. The warrants as such will not be listed on any stock market. Galapagos' total share capital currently amounts to €274,854,440.18; the total number of securities conferring voting rights is 50,815,648, which is also the total number of voting rights (the "denominator"), and all securities conferring voting rights and all voting rights are of the same category. The total number of rights (warrants) to subscribe to not yet issued securities conferring voting rights is 3,369,337, which equals the total number of voting rights that may result from the exercise of these warrants, and excludes the 1,074,500 warrants of Warrant Plan 2017 and Warrant Plan 2017 RMV, which were created subject to acceptance. Galapagos does not have any convertible bonds or shares without voting rights outstanding. About Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is a clinical-stage biotechnology company specialized in the discovery and development of small molecule medicines with novel modes of action. Our pipeline comprises Phase 3, Phase 2, Phase 1, pre-clinical, and discovery programs in cystic fibrosis, inflammation, fibrosis, osteoarthritis and other indications. We have discovered and developed filgotinib: in collaboration with Gilead we aim to bring this JAK1-selective inhibitor for inflammatory indications to patients all over the world. Galapagos is focused on the development and commercialization of novel medicines that will improve people's lives. The Galapagos group, including fee-for-service subsidiary Fidelta, has approximately 530 employees, operating from its Mechelen, Belgium headquarters and facilities in The Netherlands, France, and Croatia. More information at www.glpg.com. Forward-looking statements This release may contain forward-looking statements, all of which involve certain risks and uncertainties. These statements are often, but not always, made through the use of words or phrases such as "anticipates," "believes," "continues," "could," "estimates," "expects," "intends," "may," "plans," "seeks," "stands to," "we believe," "will," "we intend," as well as similar expressions. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which might cause the actual results, financial condition and liquidity, performance or achievements of Galapagos, or industry results, to be materially different from any historic or future results, financial conditions and liquidity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. In addition, even if Galapagos' results, performance, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates are consistent with such forward-looking statements, they may not be predictive of results or developments in future periods. Among the factors that may result in differences are the inherent uncertainties associated with competitive developments, clinical trial and product development activities and regulatory approval requirements (including that data from Galapagos' ongoing clinical research programs may not support registration or further development of its product candidates due to safety, efficacy or other reasons), Galapagos' reliance on collaborations with third parties, and estimating the commercial potential of Galapagos' product candidates. A further list and description of these risks, uncertainties and other risks can be found in Galapagos' Securities and Exchange Commission (SEC) filings and reports, including in Galapagos' most recent annual report on form 20-F filed with the SEC and subsequent filings and reports filed by Galapagos with the SEC. Given these uncertainties, the reader is advised not to place any undue reliance on such forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date of publication of this document. Galapagos expressly disclaims any obligation to update any such forward-looking statements in this document to reflect any change in its expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based or that may affect the likelihood that actual results will differ from those set forth in the forward-looking statements, unless specifically required by law or regulation.


News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

Mechelen, Belgium; 17 May 2017, 22.00 CET; regulated information -- Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announced today that its Board of Directors created 1,074,500 warrants under new warrant plans for the benefit of employees, future employees, directors and a consultant of the Company and its subsidiaries. On 17 May 2017, the Board of Directors of Galapagos approved the "Warrant Plan 2017", a warrant plan intended mainly for certain (future) employees of the Company and its subsidiaries, and also for directors and an independent consultant of the Company, and the "Warrant Plan 2017 RMV," a warrant plan intended for certain employees of the Company's French subsidiary, Galapagos SASU, within the framework of the authorized capital. Under these warrant plans, 1,074,500 warrants were created, subject to acceptances, and offered to the beneficiaries of the plans. The offer of warrants to directors was approved by the Annual Shareholders' Meeting held on 25 April 2017. The warrants have an exercise term of eight years as of the date of the offer and have an exercise price of €80.57 (the average closing price of the share on Euronext Amsterdam and Brussels during the thirty days preceding the date of the offer). The warrants are not transferable and can in principle not be exercised prior to 1 January 2021. Each warrant gives the right to subscribe to one new Galapagos share. Should the warrants be exercised, Galapagos will apply for the listing of the resulting new shares on a regulated stock market. The warrants as such will not be listed on any stock market. Galapagos' total share capital currently amounts to €274,854,440.18; the total number of securities conferring voting rights is 50,815,648, which is also the total number of voting rights (the "denominator"), and all securities conferring voting rights and all voting rights are of the same category. The total number of rights (warrants) to subscribe to not yet issued securities conferring voting rights is 3,369,337, which equals the total number of voting rights that may result from the exercise of these warrants, and excludes the 1,074,500 warrants of Warrant Plan 2017 and Warrant Plan 2017 RMV, which were created subject to acceptance. Galapagos does not have any convertible bonds or shares without voting rights outstanding. About Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is a clinical-stage biotechnology company specialized in the discovery and development of small molecule medicines with novel modes of action. Our pipeline comprises Phase 3, Phase 2, Phase 1, pre-clinical, and discovery programs in cystic fibrosis, inflammation, fibrosis, osteoarthritis and other indications. We have discovered and developed filgotinib: in collaboration with Gilead we aim to bring this JAK1-selective inhibitor for inflammatory indications to patients all over the world. Galapagos is focused on the development and commercialization of novel medicines that will improve people's lives. The Galapagos group, including fee-for-service subsidiary Fidelta, has approximately 530 employees, operating from its Mechelen, Belgium headquarters and facilities in The Netherlands, France, and Croatia. More information at www.glpg.com. Forward-looking statements This release may contain forward-looking statements, all of which involve certain risks and uncertainties. These statements are often, but not always, made through the use of words or phrases such as "anticipates," "believes," "continues," "could," "estimates," "expects," "intends," "may," "plans," "seeks," "stands to," "we believe," "will," "we intend," as well as similar expressions. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which might cause the actual results, financial condition and liquidity, performance or achievements of Galapagos, or industry results, to be materially different from any historic or future results, financial conditions and liquidity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. In addition, even if Galapagos' results, performance, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates are consistent with such forward-looking statements, they may not be predictive of results or developments in future periods. Among the factors that may result in differences are the inherent uncertainties associated with competitive developments, clinical trial and product development activities and regulatory approval requirements (including that data from Galapagos' ongoing clinical research programs may not support registration or further development of its product candidates due to safety, efficacy or other reasons), Galapagos' reliance on collaborations with third parties, and estimating the commercial potential of Galapagos' product candidates. A further list and description of these risks, uncertainties and other risks can be found in Galapagos' Securities and Exchange Commission (SEC) filings and reports, including in Galapagos' most recent annual report on form 20-F filed with the SEC and subsequent filings and reports filed by Galapagos with the SEC. Given these uncertainties, the reader is advised not to place any undue reliance on such forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date of publication of this document. Galapagos expressly disclaims any obligation to update any such forward-looking statements in this document to reflect any change in its expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based or that may affect the likelihood that actual results will differ from those set forth in the forward-looking statements, unless specifically required by law or regulation.


Menet C.J.,Galapagos | Rompaey L.V.,Galapagos | Geney R.,Galapagos SASU
Progress in Medicinal Chemistry | Year: 2013

In this review, we describe the current knowledge of the biology of the JAKs. The JAK family comprises the four nonreceptor tyrosine kinases JAK1, JAK2, JAK3, and Tyk2, all key players in the signal transduction from cytokine receptors to transcription factor activation. We also review the progresses made towards the optimization of JAK inhibitors and the importance of their selectivity profile. Indeed, the full array of many medicinal chemistry enabling tools (HTS, X-ray crystallography, scaffold morphing, etc.) has been deployed to successfully design molecules that discriminate among JAK family and other kinases. While the first JAK inhibitor was launched in 2011, this review also summarizes the status of several other small-molecule JAK inhibitors currently in development to treat arthritis, psoriasis, organ rejection, and multiple cancer types. © 2013 Elsevier B.V.


Galien R.,Galapagos SASU
Pharmacological Reports | Year: 2016

Inflammatory bowel disease (IBD) comprises mainly Crohn's disease and ulcerative colitis. These pathologies are characterized by inflammation of the gut and destruction of its epithelium. Many cytokines play key roles in this pathology. They are generally involved in the inflammatory process but also display anti-inflammatory activities and some regulate the gut epithelium homeostasis, constituting therapeutic targets for IBD. Many of these cytokines signal through the JAK/STAT pathway and thus, JAKs represent also very promising therapeutic targets and selective or non-selective inhibitors of these kinases have already been assayed in clinical trials with various success. The existence of four JAKs and six STAT factors that are used in combination make these pathways complex enough to generate various responses. Here we summarize the role of the JAKs in some cytokines involved in IBD. The multifunctional role they play through the various functions of the cytokines they signal for makes difficult the anticipation of the effective beneficial role that JAK inhibitors may have. © 2016 Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences. Published by Elsevier Sp. z o.o. All rights reserved.


Background and Objectives: GLPG0259 is a small-molecule inhibitor of mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5 (MAPKAPK5), a kinase enzyme that plays a role in important inflammatory pathways. The main objectives of the phase I clinical studies in early development were to characterize the pharmacokinetics, tolerability, and safety of GLPG0259 in healthy subjects, including the development of a solid dosage form (free-base pellets and fumarate salt capsules) and the potential for interaction of GLPG0259 with methotrexate. Subjects and Methods: Four phase I studies were initiated. Study 1 was a randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the safety, tolerability, and pharmacokinetics of single ascending doses (1.5-150 mg) and multiple oral doses (20 and 50mg once daily) of GLPG0259 in healthy male subjects (n = 34). Study 2 was a randomized, double-blind, placebocontrolled study to evaluate the safety, tolerability, and pharmacokinetics of oral multiple ascending doses of GLPG0259 (25-75 mg once daily) given for 14 days to healthy male subjects, and to get preliminary information on the potential pharmacokinetic interaction between GLPG0259 and methotrexate (n = 24). Studies 3 and 4 were open-label, randomized, crossover studies to compare the oral bioavailability of two solid dosage forms of GLPG0259 (a capsule) relative to an oral solution after a 100mg or 50 mg single dose and to evaluate the effect of food on these formulations (n = 12 for each study). Main Outcome Measures: The non-compartmental pharmacokinetic parameters for plasma concentrations of GLPG0259 were determined, and a population pharmacokineticmodel ofGLPG0259 was developed to support the planning of the number and timing of the sparse samples to be taken per patient in the phase II study. Safety and tolerability data are also summarized. Results: The absorption of GLPG0259 was slow, with a decrease in the absorption rate with increasing dose, and there was decreased elimination, with an apparent terminal elimination half-life of 26.0 hours. On the basis of statistical analysis of variance, the exposure to GLPG0259 increased in proportion to the dose over a 30-150 mg single-dose range and a 25-75 mg repeated- dose range. Between- and within-subject variability in GLPG0259 pharmacokinetics was low/moderate (coefficient of variation [CV] 16-30%). After once-daily repeated dosing, steady-state plasma concentrations were reached at between 5 and 8 dosing days, which is consistent with the long apparent elimination half-life of GLPG0259. Food increased the bioavailability of GLPG0259 given in a solid dosage form. Co-administration of GLPG0259 with a single dose of methotrexate 7.5mg did not result in any change in the pharmacokinetic profiles of either GLPG0259 or methotrexate. Conclusion: In summary, the investigation of safety/tolerability and pharmacokinetics in the early development phase showed that single and repeated doses of GLPG0259 were safe and well tolerated. The most common adverse event reported was mild gastrointestinal discomfort. The pharmacokinetics characterized in healthy male subjects showed no major obstacles and supports a once-daily oral regimen in patients. Adis © 2012 Namour et al.


Patent
Galapagos Sasu and German Cancer Research Center | Date: 2010-04-13

The present invention relates to uses of antagonists of Rspondin-3 (Rspo3) polypeptides or Rspondin-3 nucleic acids. The invention is based on the demonstration that partial deficiency of Rspo3 leads to a significant increase of bone mass. These results indicate a major role for Rspo3 as a bone anabolic marker or target. Thus, the invention also relates to the use of Rspo3 antagonists in the treatment of osteopenia disorders, particularly in conditions associated with increased bone resorption.

Loading Galapagos SASU collaborators
Loading Galapagos SASU collaborators