Fidelta Ltd.

Zagreb, Croatia

Fidelta Ltd.

Zagreb, Croatia

Time filter

Source Type

News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 17 mei 2017 het "Warrantplan 2017", een warrantplan dat in hoofdzaak bestemd is voor bepaalde (toekomstige) werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook voor bestuurders en een onafhankelijke consulent van de Vennootschap een werknemer van een dochtervennootschap van de Vennootschap, en het "Warrantplan 2017 RMV", een warrantplan dat bestemd is voor bepaalde werknemers van de Franse dochtervennootschap van de Vennootschap, Galapagos SASU, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit warrantplan werden 1.074.500 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden. Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €274.854.440,18; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 50.815.648, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de "noemer"); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.369.337, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Dit houdt evenwel geen rekening met de 1.074.500 warrants van Warrantplan 2017 en Warrantplan 2017 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan. Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com. Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico's en onzekerheden kunnen inhouden. Deze verklaringen bevatten vaak, doch niet altijd, de woorden "gelooft", "verwacht", "streeft naar", "plant", "tracht", "schat", "kan", "zal", "zou kunnen" of "blijft" bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit klinische onderzoeksprogramma's de registratie of verdere ontwikkeling van kandidaat-producten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

Mechelen, Belgium; 17 May 2017; 7.30 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announces it will hold its Annual R&D Update 2017 on 20 June at 8 AM EDT at the Yale Club in New York City.  This event will also be webcast. Each year, Galapagos presents its progress in discovering and developing therapies with novel modes of action to shareholders, investors, banks, and the media. This year's event will feature updates on selective JAK1 inhibitor filgotinib, currently in multiple Phase 2 and Phase 3 studies, and on the triple combination therapy development in cystic fibrosis. Galapagos will further highlight progress in its other partnered and proprietary programs, including earlier stage assets moving forward. Please RSVP to susan@sanoonan.com to reserve your place at breakfast starting at 7:30 AM EDT/13.30 CET at the Yale Club, 50 Vanderbilt Ave, NY on 20 June 2017. The event also will be webcast starting at 8 AM EDT/14.00 CET, to be accessed via www.glpg.com. About Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is a clinical-stage biotechnology company specialized in the discovery and development of small molecule medicines with novel modes of action. Our pipeline comprises Phase 3, Phase 2, Phase 1, pre-clinical, and discovery programs in cystic fibrosis, inflammation, fibrosis, osteoarthritis and other indications. We have discovered and developed filgotinib: in collaboration with Gilead we aim to bring this JAK1-selective inhibitor for inflammatory indications to patients all over the world. Galapagos is focused on the development and commercialization of novel medicines that will improve people's lives. The Galapagos group, including fee-for-service subsidiary Fidelta, has approximately 530 employees, operating from its Mechelen, Belgium headquarters and facilities in The Netherlands, France, and Croatia. More information at www.glpg.com. This release may contain forward-looking statements, including statements regarding Galapagos' strategic ambitions, the anticipated timing of clinical studies with product candidates and the progress and results of such studies. Galapagos cautions the reader that forward-looking statements are not guarantees of future performance. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which might cause the actual results, financial condition and liquidity, performance or achievements of Galapagos, or industry results, to be materially different from any historic or future results, financial conditions and liquidity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. In addition, even if Galapagos' results, performance, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates are consistent with such forward-looking statements, they may not be predictive of results or developments in future periods. Among the factors that may result in differences are the inherent uncertainties associated with competitive developments, clinical trial and product development activities and regulatory approval requirements (including that data from the ongoing and planned clinical research programs may not support registration or further development of product candidates due to safety, efficacy or other reasons), Galapagos' reliance on collaborations with third parties (including its collaboration partner for filgotinib, Gilead, and with its collaboration partner for cystic fibrosis, AbbVie), and estimating the commercial potential of Galapagos' product candidates. A further list and description of these risks, uncertainties and other risks can be found in Galapagos' Securities and Exchange Commission (SEC) filings and reports, including in Galapagos' most recent annual report on form 20-F filed with the SEC and subsequent filings and reports filed by Galapagos with the SEC. Given these uncertainties, the reader is advised not to place any undue reliance on such forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date of publication of this document. Galapagos expressly disclaims any obligation to update any such forward-looking statements in this document to reflect any change in its expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based or that may affect the likelihood that actual results will differ from those set forth in the forward-looking statements, unless specifically required by law or regulation.


News Article | May 15, 2017
Site: globenewswire.com

Mechelen, Belgium; 15 May 2017, 22.00 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announces the acceptance of seven abstracts from several clinical and pre-clinical studies with the investigational agent filgotinib in rheumatoid and psoriatic arthritis, by the Annual European Congress of Rheumatology organized by the European League Against Rheumatism (EULAR) 2017, held in Madrid from 14-17 June. Following is a list of accepted abstracts: "Long term safety and efficacy of filgotinib in a Phase 2b open label extension study in patients with rheumatoid arthritis: results up to 144 weeks" "The JAK1-selective inhibitor filgotinib reduces multiple markers of inflammation linked to various pathologic cell types and processes in rheumatoid arthritis patients" "Monotherapy with the JAK1-selective inhibitor filgotinib displays an anti-inflammatory biomarker profile in rheumatoid arthritis patients" "The JAK1-selective inhibitor filgotinib regulates both enthesis and colon inflammation in a mouse model of psoriatic arthritis" "The JAK1-selective inhibitor filgotinib inhibits inflammation pathways observed in an IL23-induced psoriatic arthritis mouse model" "Effects of the JAK1-selective inhibitor filgotinib on multibiomarker disease activity scores in patients with active rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate" "Effect of baseline serum CRP levels on clinical efficacy in rheumatoid arthritis patients treated with filgotinib: post-hoc analysis from two phase 2b studies" All abstracts are available on the website of the EULAR 2017 Congress. Filgotinib is an investigational drug and its efficacy and safety have not been established. For information about the studies with filgotinib: www.clinicaltrials.gov For more information about filgotinib: www.glpg.com/filgotinib About filgotinib Galapagos and Gilead entered into a global collaboration for the development and commercialization of filgotinib in inflammatory indications. Following the Phase 2 DARWIN and FITZROY results, filgotinib is currently being investigated in the FINCH Phase 3 program in rheumatoid arthritis, the DIVERSITY Phase 3 program in Crohn's disease and in the SELECTION Phase 2b/3 study in ulcerative colitis. Furthermore, filgotinib is being studied in Phase 2 studies for small bowel and fistulizing Crohn's disease, cutaneous lupus erythematosus (CLE), Sjögren's syndrome, ankylosing spondylitis (TORTUGA), and psoriatic arthritis (EQUATOR). About EULAR The European League Against Rheumatism (EULAR) is the organization which represents the patient, health professional and scientific societies of rheumatology of all the European nations. EULAR endeavors to stimulate, promote, and support the research, prevention, treatment and rehabilitation of rheumatic diseases. In line with UEMS, EULAR defines rheumatology as including rheumatic diseases of the connective tissue, locomotor and musculoskeletal systems. About Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is a clinical-stage biotechnology company specialized in the discovery and development of small molecule medicines with novel modes of action. Our pipeline comprises Phase 3, Phase 2, Phase 1, pre-clinical, and discovery programs in cystic fibrosis, inflammation, fibrosis, osteoarthritis and other indications. We have discovered and developed filgotinib: in collaboration with Gilead we aim to bring this JAK1-selective inhibitor for inflammatory indications to patients all over the world. Galapagos is focused on the development and commercialization of novel medicines that will improve people's lives. The Galapagos group, including fee-for-service subsidiary Fidelta, has approximately 530 employees, operating from its Mechelen, Belgium headquarters and facilities in The Netherlands, France, and Croatia. More information at www.glpg.com. Forward-Looking Statements This release may contain forward-looking statements, including statements regarding Galapagos' strategic ambitions, the anticipated timing of clinical studies with filgotinib and the progression and results of such studies. Galapagos cautions the reader that forward-looking statements are not guarantees of future performance. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which might cause the actual results, financial condition and liquidity, performance or achievements of Galapagos, or industry results, to be materially different from any historic or future results, financial conditions and liquidity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. In addition, even if Galapagos' results, performance, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates are consistent with such forward-looking statements, they may not be predictive of results or developments in future periods. Among the factors that may result in differences are the inherent uncertainties associated with competitive developments, clinical trial and product development activities and regulatory approval requirements (including that data from the ongoing and planned clinical research programs may not support registration or further development of filgotinib due to safety, efficacy or other reasons), Galapagos' reliance on collaborations with third parties (including its collaboration partner for filgotinib, Gilead), and estimating the commercial potential of Galapagos' product candidates. A further list and description of these risks, uncertainties and other risks can be found in Galapagos' Securities and Exchange Commission (SEC) filings and reports, including in Galapagos' most recent annual report on form 20-F filed with the SEC and subsequent filings and reports filed by Galapagos with the SEC. Given these uncertainties, the reader is advised not to place any undue reliance on such forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date of publication of this document. Galapagos expressly disclaims any obligation to update any such forward-looking statements in this document to reflect any change in its expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based or that may affect the likelihood that actual results will differ from those set forth in the forward-looking statements, unless specifically required by law or regulation.


News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 17 mei 2017 het "Warrantplan 2017", een warrantplan dat in hoofdzaak bestemd is voor bepaalde (toekomstige) werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook voor bestuurders en een onafhankelijke consulent van de Vennootschap een werknemer van een dochtervennootschap van de Vennootschap, en het "Warrantplan 2017 RMV", een warrantplan dat bestemd is voor bepaalde werknemers van de Franse dochtervennootschap van de Vennootschap, Galapagos SASU, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit warrantplan werden 1.074.500 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden. Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €274.854.440,18; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 50.815.648, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de "noemer"); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.369.337, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Dit houdt evenwel geen rekening met de 1.074.500 warrants van Warrantplan 2017 en Warrantplan 2017 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan. Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com. Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico's en onzekerheden kunnen inhouden. Deze verklaringen bevatten vaak, doch niet altijd, de woorden "gelooft", "verwacht", "streeft naar", "plant", "tracht", "schat", "kan", "zal", "zou kunnen" of "blijft" bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit klinische onderzoeksprogramma's de registratie of verdere ontwikkeling van kandidaat-producten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 17 mei 2017 het "Warrantplan 2017", een warrantplan dat in hoofdzaak bestemd is voor bepaalde (toekomstige) werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook voor bestuurders en een onafhankelijke consulent van de Vennootschap een werknemer van een dochtervennootschap van de Vennootschap, en het "Warrantplan 2017 RMV", een warrantplan dat bestemd is voor bepaalde werknemers van de Franse dochtervennootschap van de Vennootschap, Galapagos SASU, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit warrantplan werden 1.074.500 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden. Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €274.854.440,18; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 50.815.648, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de "noemer"); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.369.337, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Dit houdt evenwel geen rekening met de 1.074.500 warrants van Warrantplan 2017 en Warrantplan 2017 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan. Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com. Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico's en onzekerheden kunnen inhouden. Deze verklaringen bevatten vaak, doch niet altijd, de woorden "gelooft", "verwacht", "streeft naar", "plant", "tracht", "schat", "kan", "zal", "zou kunnen" of "blijft" bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit klinische onderzoeksprogramma's de registratie of verdere ontwikkeling van kandidaat-producten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


News Article | May 15, 2017
Site: globenewswire.com

Mechelen, België; 15 mei 2017, 22.00 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt bekend dat het Annual European Congress of Rheumatology, georganiseerd door de European League Against Rheumatism (EULAR), zeven abstracts over klinische en preklinische studies met filgotinib in reuma en psoriatische artritis heeft geaccepteerd. EULAR vindt plaats van 14 tot 17 juni in Madrid. Hier volgt een lijst van geaccepteerde abstracts: "Long term safety and efficacy of filgotinib in a Phase 2b open label extension study in patients with rheumatoid arthritis: results up to 144 weeks" "The JAK1-selective inhibitor filgotinib reduces multiple markers of inflammation linked to various pathologic cell types and processes in rheumatoid arthritis patients" "Monotherapy with the JAK1-selective inhibitor filgotinib displays an anti-inflammatory biomarker profile in rheumatoid arthritis patients" "The JAK1-selective inhibitor filgotinib regulates both enthesis and colon inflammation in a mouse model of psoriatic arthritis" "The JAK1-selective inhibitor filgotinib inhibits inflammation pathways observed in an IL23-induced psoriatic arthritis mouse model" "Effects of the JAK1-selective inhibitor filgotinib on multibiomarker disease activity scores in patients with active rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate" "Effect of baseline serum CRP levels on clinical efficacy in rheumatoid arthritis patients treated with filgotinib: post-hoc analysis from two Phase 2b studies" Filgotinib is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nog niet definitief vastgesteld. Meer informatie over de studies met filgotinib: www.clinicaltrials.gov Meer informatie over filgotinib: www.glpg.com/filgotinib Over filgotinib Galapagos en Gilead hebben een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib in ontstekingsziekten. Voortbouwend op de resultaten van de Fase 2 studies DARWIN en FITZROY, wordt filgotinib nu onderzocht in de FINCH Fase 3 studie in reumatoide artritis, de DIVERSITY Fase 3 studie in de ziekte van Crohn en in de SELECTION Fase 2b/3 studie in colitis ulcerosa. Daarnaast wordt filgotinib ook onderzocht in Fase 2 studies in de ziekte van Crohn in de dunne darm en bij fistelvorming, lupus erythematosus (CLE), het syndroom van Sjögren, de ziekte van Bechterew (TORTUGA) en psoriatische artritis (EQUATOR). Over EULAR De European League Against Rheumatism (EULAR) is de organisatie die de reumatologische verenigingen van patiënten, gezondheidsprofessionals en wetenschappers van alle Europese landen vertegenwoordigt. EULAR streeft ernaar onderzoek, preventie, behandeling en rehabilitatie van reumatische ziekten te stimuleren, promoten en ondersteunen. In lijn met UEMS, definieert EULAR reuma inclusief reumatische aandoeningen van bindweefsel, het bewegings- en het musculoskeletale apparaat. Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com. Contact Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen omtrent de strategische ambities van Galapagos, de verwachte timing van klinische studies met filgotinib, en de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma's, de registratie of verdere ontwikkeling van filgotinib niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (inclusief Gilead, haar samenwerkingspartner voor filgotinib), en de inschatting van het commercieel potentieel van filgotinib. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

Mechelen, Belgium; 17 May 2017, 22.00 CET; regulated information -- Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announced today that its Board of Directors created 1,074,500 warrants under new warrant plans for the benefit of employees, future employees, directors and a consultant of the Company and its subsidiaries. On 17 May 2017, the Board of Directors of Galapagos approved the "Warrant Plan 2017", a warrant plan intended mainly for certain (future) employees of the Company and its subsidiaries, and also for directors and an independent consultant of the Company, and the "Warrant Plan 2017 RMV," a warrant plan intended for certain employees of the Company's French subsidiary, Galapagos SASU, within the framework of the authorized capital. Under these warrant plans, 1,074,500 warrants were created, subject to acceptances, and offered to the beneficiaries of the plans. The offer of warrants to directors was approved by the Annual Shareholders' Meeting held on 25 April 2017. The warrants have an exercise term of eight years as of the date of the offer and have an exercise price of €80.57 (the average closing price of the share on Euronext Amsterdam and Brussels during the thirty days preceding the date of the offer). The warrants are not transferable and can in principle not be exercised prior to 1 January 2021. Each warrant gives the right to subscribe to one new Galapagos share. Should the warrants be exercised, Galapagos will apply for the listing of the resulting new shares on a regulated stock market. The warrants as such will not be listed on any stock market. Galapagos' total share capital currently amounts to €274,854,440.18; the total number of securities conferring voting rights is 50,815,648, which is also the total number of voting rights (the "denominator"), and all securities conferring voting rights and all voting rights are of the same category. The total number of rights (warrants) to subscribe to not yet issued securities conferring voting rights is 3,369,337, which equals the total number of voting rights that may result from the exercise of these warrants, and excludes the 1,074,500 warrants of Warrant Plan 2017 and Warrant Plan 2017 RMV, which were created subject to acceptance. Galapagos does not have any convertible bonds or shares without voting rights outstanding. About Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is a clinical-stage biotechnology company specialized in the discovery and development of small molecule medicines with novel modes of action. Our pipeline comprises Phase 3, Phase 2, Phase 1, pre-clinical, and discovery programs in cystic fibrosis, inflammation, fibrosis, osteoarthritis and other indications. We have discovered and developed filgotinib: in collaboration with Gilead we aim to bring this JAK1-selective inhibitor for inflammatory indications to patients all over the world. Galapagos is focused on the development and commercialization of novel medicines that will improve people's lives. The Galapagos group, including fee-for-service subsidiary Fidelta, has approximately 530 employees, operating from its Mechelen, Belgium headquarters and facilities in The Netherlands, France, and Croatia. More information at www.glpg.com. Forward-looking statements This release may contain forward-looking statements, all of which involve certain risks and uncertainties. These statements are often, but not always, made through the use of words or phrases such as "anticipates," "believes," "continues," "could," "estimates," "expects," "intends," "may," "plans," "seeks," "stands to," "we believe," "will," "we intend," as well as similar expressions. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which might cause the actual results, financial condition and liquidity, performance or achievements of Galapagos, or industry results, to be materially different from any historic or future results, financial conditions and liquidity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. In addition, even if Galapagos' results, performance, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates are consistent with such forward-looking statements, they may not be predictive of results or developments in future periods. Among the factors that may result in differences are the inherent uncertainties associated with competitive developments, clinical trial and product development activities and regulatory approval requirements (including that data from Galapagos' ongoing clinical research programs may not support registration or further development of its product candidates due to safety, efficacy or other reasons), Galapagos' reliance on collaborations with third parties, and estimating the commercial potential of Galapagos' product candidates. A further list and description of these risks, uncertainties and other risks can be found in Galapagos' Securities and Exchange Commission (SEC) filings and reports, including in Galapagos' most recent annual report on form 20-F filed with the SEC and subsequent filings and reports filed by Galapagos with the SEC. Given these uncertainties, the reader is advised not to place any undue reliance on such forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date of publication of this document. Galapagos expressly disclaims any obligation to update any such forward-looking statements in this document to reflect any change in its expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based or that may affect the likelihood that actual results will differ from those set forth in the forward-looking statements, unless specifically required by law or regulation.


News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

Mechelen, Belgium; 17 May 2017; 7.30 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announces it will hold its Annual R&D Update 2017 on 20 June at 8 AM EDT at the Yale Club in New York City.  This event will also be webcast. Each year, Galapagos presents its progress in discovering and developing therapies with novel modes of action to shareholders, investors, banks, and the media. This year's event will feature updates on selective JAK1 inhibitor filgotinib, currently in multiple Phase 2 and Phase 3 studies, and on the triple combination therapy development in cystic fibrosis. Galapagos will further highlight progress in its other partnered and proprietary programs, including earlier stage assets moving forward. Please RSVP to susan@sanoonan.com to reserve your place at breakfast starting at 7:30 AM EDT/13.30 CET at the Yale Club, 50 Vanderbilt Ave, NY on 20 June 2017. The event also will be webcast starting at 8 AM EDT/14.00 CET, to be accessed via www.glpg.com. About Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is a clinical-stage biotechnology company specialized in the discovery and development of small molecule medicines with novel modes of action. Our pipeline comprises Phase 3, Phase 2, Phase 1, pre-clinical, and discovery programs in cystic fibrosis, inflammation, fibrosis, osteoarthritis and other indications. We have discovered and developed filgotinib: in collaboration with Gilead we aim to bring this JAK1-selective inhibitor for inflammatory indications to patients all over the world. Galapagos is focused on the development and commercialization of novel medicines that will improve people's lives. The Galapagos group, including fee-for-service subsidiary Fidelta, has approximately 530 employees, operating from its Mechelen, Belgium headquarters and facilities in The Netherlands, France, and Croatia. More information at www.glpg.com. This release may contain forward-looking statements, including statements regarding Galapagos' strategic ambitions, the anticipated timing of clinical studies with product candidates and the progress and results of such studies. Galapagos cautions the reader that forward-looking statements are not guarantees of future performance. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which might cause the actual results, financial condition and liquidity, performance or achievements of Galapagos, or industry results, to be materially different from any historic or future results, financial conditions and liquidity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. In addition, even if Galapagos' results, performance, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates are consistent with such forward-looking statements, they may not be predictive of results or developments in future periods. Among the factors that may result in differences are the inherent uncertainties associated with competitive developments, clinical trial and product development activities and regulatory approval requirements (including that data from the ongoing and planned clinical research programs may not support registration or further development of product candidates due to safety, efficacy or other reasons), Galapagos' reliance on collaborations with third parties (including its collaboration partner for filgotinib, Gilead, and with its collaboration partner for cystic fibrosis, AbbVie), and estimating the commercial potential of Galapagos' product candidates. A further list and description of these risks, uncertainties and other risks can be found in Galapagos' Securities and Exchange Commission (SEC) filings and reports, including in Galapagos' most recent annual report on form 20-F filed with the SEC and subsequent filings and reports filed by Galapagos with the SEC. Given these uncertainties, the reader is advised not to place any undue reliance on such forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date of publication of this document. Galapagos expressly disclaims any obligation to update any such forward-looking statements in this document to reflect any change in its expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based or that may affect the likelihood that actual results will differ from those set forth in the forward-looking statements, unless specifically required by law or regulation.


News Article | May 15, 2017
Site: globenewswire.com

Mechelen, België; 15 mei 2017, 22.00 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt bekend dat het Annual European Congress of Rheumatology, georganiseerd door de European League Against Rheumatism (EULAR), zeven abstracts over klinische en preklinische studies met filgotinib in reuma en psoriatische artritis heeft geaccepteerd. EULAR vindt plaats van 14 tot 17 juni in Madrid. Hier volgt een lijst van geaccepteerde abstracts: "Long term safety and efficacy of filgotinib in a Phase 2b open label extension study in patients with rheumatoid arthritis: results up to 144 weeks" "The JAK1-selective inhibitor filgotinib reduces multiple markers of inflammation linked to various pathologic cell types and processes in rheumatoid arthritis patients" "Monotherapy with the JAK1-selective inhibitor filgotinib displays an anti-inflammatory biomarker profile in rheumatoid arthritis patients" "The JAK1-selective inhibitor filgotinib regulates both enthesis and colon inflammation in a mouse model of psoriatic arthritis" "The JAK1-selective inhibitor filgotinib inhibits inflammation pathways observed in an IL23-induced psoriatic arthritis mouse model" "Effects of the JAK1-selective inhibitor filgotinib on multibiomarker disease activity scores in patients with active rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate" "Effect of baseline serum CRP levels on clinical efficacy in rheumatoid arthritis patients treated with filgotinib: post-hoc analysis from two Phase 2b studies" Filgotinib is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nog niet definitief vastgesteld. Meer informatie over de studies met filgotinib: www.clinicaltrials.gov Meer informatie over filgotinib: www.glpg.com/filgotinib Over filgotinib Galapagos en Gilead hebben een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib in ontstekingsziekten. Voortbouwend op de resultaten van de Fase 2 studies DARWIN en FITZROY, wordt filgotinib nu onderzocht in de FINCH Fase 3 studie in reumatoide artritis, de DIVERSITY Fase 3 studie in de ziekte van Crohn en in de SELECTION Fase 2b/3 studie in colitis ulcerosa. Daarnaast wordt filgotinib ook onderzocht in Fase 2 studies in de ziekte van Crohn in de dunne darm en bij fistelvorming, lupus erythematosus (CLE), het syndroom van Sjögren, de ziekte van Bechterew (TORTUGA) en psoriatische artritis (EQUATOR). Over EULAR De European League Against Rheumatism (EULAR) is de organisatie die de reumatologische verenigingen van patiënten, gezondheidsprofessionals en wetenschappers van alle Europese landen vertegenwoordigt. EULAR streeft ernaar onderzoek, preventie, behandeling en rehabilitatie van reumatische ziekten te stimuleren, promoten en ondersteunen. In lijn met UEMS, definieert EULAR reuma inclusief reumatische aandoeningen van bindweefsel, het bewegings- en het musculoskeletale apparaat. Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com. Contact Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen omtrent de strategische ambities van Galapagos, de verwachte timing van klinische studies met filgotinib, en de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma's, de registratie of verdere ontwikkeling van filgotinib niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (inclusief Gilead, haar samenwerkingspartner voor filgotinib), en de inschatting van het commercieel potentieel van filgotinib. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


News Article | May 17, 2017
Site: globenewswire.com

Mechelen, Belgium; 17 May 2017, 22.00 CET; regulated information -- Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announced today that its Board of Directors created 1,074,500 warrants under new warrant plans for the benefit of employees, future employees, directors and a consultant of the Company and its subsidiaries. On 17 May 2017, the Board of Directors of Galapagos approved the "Warrant Plan 2017", a warrant plan intended mainly for certain (future) employees of the Company and its subsidiaries, and also for directors and an independent consultant of the Company, and the "Warrant Plan 2017 RMV," a warrant plan intended for certain employees of the Company's French subsidiary, Galapagos SASU, within the framework of the authorized capital. Under these warrant plans, 1,074,500 warrants were created, subject to acceptances, and offered to the beneficiaries of the plans. The offer of warrants to directors was approved by the Annual Shareholders' Meeting held on 25 April 2017. The warrants have an exercise term of eight years as of the date of the offer and have an exercise price of €80.57 (the average closing price of the share on Euronext Amsterdam and Brussels during the thirty days preceding the date of the offer). The warrants are not transferable and can in principle not be exercised prior to 1 January 2021. Each warrant gives the right to subscribe to one new Galapagos share. Should the warrants be exercised, Galapagos will apply for the listing of the resulting new shares on a regulated stock market. The warrants as such will not be listed on any stock market. Galapagos' total share capital currently amounts to €274,854,440.18; the total number of securities conferring voting rights is 50,815,648, which is also the total number of voting rights (the "denominator"), and all securities conferring voting rights and all voting rights are of the same category. The total number of rights (warrants) to subscribe to not yet issued securities conferring voting rights is 3,369,337, which equals the total number of voting rights that may result from the exercise of these warrants, and excludes the 1,074,500 warrants of Warrant Plan 2017 and Warrant Plan 2017 RMV, which were created subject to acceptance. Galapagos does not have any convertible bonds or shares without voting rights outstanding. About Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is a clinical-stage biotechnology company specialized in the discovery and development of small molecule medicines with novel modes of action. Our pipeline comprises Phase 3, Phase 2, Phase 1, pre-clinical, and discovery programs in cystic fibrosis, inflammation, fibrosis, osteoarthritis and other indications. We have discovered and developed filgotinib: in collaboration with Gilead we aim to bring this JAK1-selective inhibitor for inflammatory indications to patients all over the world. Galapagos is focused on the development and commercialization of novel medicines that will improve people's lives. The Galapagos group, including fee-for-service subsidiary Fidelta, has approximately 530 employees, operating from its Mechelen, Belgium headquarters and facilities in The Netherlands, France, and Croatia. More information at www.glpg.com. Forward-looking statements This release may contain forward-looking statements, all of which involve certain risks and uncertainties. These statements are often, but not always, made through the use of words or phrases such as "anticipates," "believes," "continues," "could," "estimates," "expects," "intends," "may," "plans," "seeks," "stands to," "we believe," "will," "we intend," as well as similar expressions. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which might cause the actual results, financial condition and liquidity, performance or achievements of Galapagos, or industry results, to be materially different from any historic or future results, financial conditions and liquidity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. In addition, even if Galapagos' results, performance, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates are consistent with such forward-looking statements, they may not be predictive of results or developments in future periods. Among the factors that may result in differences are the inherent uncertainties associated with competitive developments, clinical trial and product development activities and regulatory approval requirements (including that data from Galapagos' ongoing clinical research programs may not support registration or further development of its product candidates due to safety, efficacy or other reasons), Galapagos' reliance on collaborations with third parties, and estimating the commercial potential of Galapagos' product candidates. A further list and description of these risks, uncertainties and other risks can be found in Galapagos' Securities and Exchange Commission (SEC) filings and reports, including in Galapagos' most recent annual report on form 20-F filed with the SEC and subsequent filings and reports filed by Galapagos with the SEC. Given these uncertainties, the reader is advised not to place any undue reliance on such forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date of publication of this document. Galapagos expressly disclaims any obligation to update any such forward-looking statements in this document to reflect any change in its expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based or that may affect the likelihood that actual results will differ from those set forth in the forward-looking statements, unless specifically required by law or regulation.

Loading Fidelta Ltd. collaborators
Loading Fidelta Ltd. collaborators