CSC

Rockville, MD, United States
Rockville, MD, United States
SEARCH FILTERS
Time filter
Source Type

— Global Rabies Treatment Market Information, by Type (Furious Rabies, Paralytic Rabies and others), by Treatment (Rabies Immunoglobulin Vaccine, Brain Tissue Vaccines, Tissue Culture Vaccines and others), by End Users (Hospital, Clinics, Epidemic Prevention Centers and others) - Forecast to 2022 Rabies is a life-threatening condition that causes tens of thousands of deaths worldwide every year. It is a disease, where humans may get from being bitten by an animal infected with the rabies virus. It gets transmitted through saliva touching an open wound or touching mucous membranes. This virus infects the brain and ultimately leads to death. Study Objectives of Rabies Treatment Market: • To provide detailed analysis of the market structure along with forecast for the next 7 years of the various segments and sub-segments of the rabies treatment market • To provide insights about factors affecting the market growth • To analyze the rabies treatment market based on various factors- price analysis, supply chain analysis, porters five force analysis etc. • To provide historical and forecast revenue of the market segments and sub-segments with respect to four main geographies and their countries- Americas, Europe, Asia-Pacific, and Middle East & Africa. • To provide country level analysis of the market with respect to the current market size and future prospective • To provide country level analysis of the market for segments by type, by treatment, by end users and its sub-segments. • To provide overview of key players and their strategic profiling in the market, comprehensively analyzing their core competencies, and drawing a competitive landscape for the market • To track and analyze competitive developments such as joint ventures, strategic alliances, mergers and acquisitions, new product developments, and research and developments in the global rabies treatment market. Intended Audience: • Companies into Rabies treatment • Research and Development (R&D) Companies • Independent Research Laboratories • Market Research and Consulting Service Providers • Medical Research Laboratories Global rabies treatment market has been segmented on the basis of type which comprise of Furious Rabies, Paralytic Rabies and others. On the basis of treatment; market is segmented into; Rabies immunoglobulin vaccine, Brain tissue vaccines, Tissue culture vaccines and others. On the basis of end users; market is segmented as; hospital, clinics, epidemic prevention centers and others. Key Players for Rabies Treatment Market: • Sanofi (France) • Merck Animal Health • CSC PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL • Pfizer (US) • VBI Vaccines Inc. (US) • Taj Pharmaceuticals Limited. (India) • Bio Med Pvt. Ltd Request for Table of Content at https://www.marketresearchfuture.com/request-toc/1629 . The report for Global Rabies Treatment Market of Market Research Future comprises of extensive primary research along with the detailed analysis of qualitative as well as quantitative aspects by various industry experts, key opinion leaders to gain the deeper insight of the market and industry performance. The report gives the clear picture of current market scenario which includes historical and projected market size in terms of value and volume, technological advancement, macro economical and governing factors in the market. The report provides details information and strategies of the top key players in the industry. The report also gives a broad study of the different markets segments and regions For more information, please visit https://www.marketresearchfuture.com/reports/rabies-treatment-market


News Article | May 11, 2017
Site: www.prlog.org

CSC Motorcycles announced their new RXR motorcycle this week, a no-frills variant of their iconic RX3 adventure touring motorcycle.


News Article | May 9, 2017
Site: globenewswire.com

- Aspon liikevaihto oli 119,0 Me (98,5) - Liikevoitto oli 4,4 Me (3,3) - ESL Shippingin liikevoitto oli 3,0 Me (2,2), Leipurin 0,4 Me (0,5), Telkon 2,3 Me (2,3) ja Kaukon -0,5 Me (-0,3). Muun toiminnan liikevoitto oli -0,8 Me (-1,4). - Katsauskauden voitto oli 3,9 Me (2,3). - Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,07). - Kaikki liiketoiminnat kasvattivat liikevaihtoaan ja Aspon liikevaihto kasvoi 21 %. - Liikevaihto Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden alueella kasvoi 48 % vertailukaudesta ja oli 39,3 Me (26,6). - ESL Shipping paransi liikevoittoaan, joka oli 3,0 Me (2,2) hyvin onnistuneen operoinnin ja supramax-alusten parantuneen kannattavuuden ansiosta. - Aspon suhteellinen kannattavuus parani liikevoiton ollessa 3,7 % (3,4). Ohjeistus vuodelle 2017 Aspon liikevoitto on 22-27 miljoonaa euroa vuonna 2017 (20,4). AVAINLUVUT Vuoden 2017 yleisnäkymät Markkinoiden yleinen epävarmuus on vähentynyt. Teollisuustuotannon odotetaan kasvavan Aspon liiketoimintojen päämarkkina-alueilla 2017 aikana. Raaka-ainehintojen odotetaan säilyvän matalalla tasolla. Venäjällä kansantalouden ja teollisuustuotannon odotetaan kääntyneen kasvuun. Poliittiset riskit ovat kuitenkin kohonneet, mikä voi vaikuttaa toimintaympäristöön nopeasti tai heikentää vapaakauppaa pitemmällä aikavälillä. ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN: "Aspon liikevaihdon ja liikevoiton kasvu oli erittäin vahvaa. Olemme uskaltaneet panostaa kasvuun markkinoiden ollessa epävarmoja ja laskusuunnassa. Liikevaihdon 48 %:n kasvu itämarkkinoilla ja konsernin liikevaihdon yli 20 %:n kokonaiskasvu kertoo siitä, että olimme valmiita nopeaan kasvuun markkinoiden elpyessä. Markkinaympäristö on muuttunut nopeasti positiiviseen suuntaan Aspolle tärkeillä markkina-alueilla sekä toimialoilla, ja monivuotinen hyvin tehty työ alkaa näkyä myös tulosluvuissamme. Telko ja Leipurin ovat panostaneet kasvuun lisäämällä toimipisteitä ja erityisesti osaavaa henkilökuntaa. Investoinnit ovat lisänneet toiminnan kuluja. Olen tyytyväinen, että voimakkaasta kasvusta huolimatta liikevoittoprosentti nyt parani. Liikevoittoprosentin parantaminen on konsernin oleellisimpia tavoitteita pyrkiessämme saavuttamaan taloudelliset tavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Onnistuimme laajalla rintamalla. Suurimmat onnistumiset olivat supramax-alusten uudet asiakkuudet ja siksi merkittävästi parantunut varustamon kannattavuus. Telkon aikaisempi panostus idän aluestrategiaan ja hintojen vahvistuminen sekä teollisuuskemikaaleissa että muoveissa mahdollisti Telkon liikevaihdon peräti 29 %:n kasvun. Vaikka Leipurin ei vielä parantanut tulostaan tehty työ ja toimenpiteet alkavat näkyä vuoden 2017 aikana. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevoitto on yleensä vuoden alhaisin. Olemme aloittaneet vuoden 2017 vahvasti ja katsauskauden voitto parani 70 %. Näkymämme on nyt parempi kuin pitkään aikaan," sanoo konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen. ASPO-KONSERNI LIIKEVAIHTO Liikevaihto segmenteittäin Osakekohtainen tulos Tulos/osake oli 0,13 euroa (0,07). Oma pääoma/osake oli 3,90 euroa (3,36). Taloudelliset tavoitteet Aspo tavoittelee keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa, enintään 100 prosentin nettovelkaantumisastetta sekä nykyrakenteella 7 prosentin liikevoittoa vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 3,7 % (3,4), oman pääoman tuotto oli 13,4 % (8,9) ja nettovelkaantumisaste 94,0 % (108,7). VUODEN 2017 NÄKYMÄT Kansainvälisen talouden kasvun odotetaan kiihtyvän vuonna 2017. Epävarmuus ja heikko suhdanne Aspolle tärkeillä idän kasvumarkkinoilla on kääntynyt kasvuksi. Venäjän, Ukrainan, ja muiden IVY-maiden tulevaa kehitystä on kuitenkin haastavaa ennustaa. Valuuttojen arvojen arvioidaan edelleen vaihtelevan voimakkaasti. Öljyn hinta on vahvistunut mutta säilynee alhaisella tasolla. Yleisesti tuotannollisten raaka-aineiden hintojen odotetaan pysyvän matalina. Konserni jatkaa markkinaosuuksien kasvattamista kannattavasti strategisesti tärkeillä idän kasvumarkkinoilla. Teollisuustuotannon odotetaan kasvavan Aspon liiketoimintojen päämarkkina-alueilla 2017 aikana. Kansainvälisten kuivarahtihintojen odotetaan säilyvän matalina mutta varustamo on varmistanut kapasiteettinsa käytön pääosin pitkäaikaisin sopimuksin. Toisen supramax-aluksen liikennöinti on varmistettu Itämeren alueella 2017 aikana, mikä vähentää merkittävästi ns. spot-liikennöintiä. Leipurin tappiollinen koneliiketoiminta kääntyy voitolliseksi ennätyskorkean tilauskannan seurauksena. LIIKETOIMINNAT ESL SHIPPING ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Tarkastelukauden lopussa varustamon tonnisto koostui 14 yksiköstä, joista 13 oli varustamon omia ja yksi vuokrattu yksikkö. Yleiset kuivien irtolastien markkinarahtihinnat laskivat lyhytkestoisesti vuoden alussa, mutta kääntyivät katsauskauden kuluessa selvään nousuun. Rahdit ovat yhä pidemmän aikavälin tarkastelussa alhaisella tasolla. ESL Shippingin palvelukokonaisuus perustuu kykyyn operoida tehokkaasti ja luotettavasti jääalueilla sekä lastata ja keventää aluksia merellä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varustamon alukset ovat operoineet pääosin Itämeren ja Pohjois-Euroopan sopimusliikenteessä suorittaen myös merilastausta ja -purkausta. Kuljetukset Itämerellä ja Pohjanmerellä perustuvat pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. ESL Shippingin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 18,9 miljoonaa euroa (16,2) tehostetun aluskapasiteetin käytön, supramax-alusten merkittävästi parantuneen sopimus- ja markkinatilanteen ja vertailukaudesta kohonneen laivapolttoaineen hinnan seurauksena. Polttoaineen hinnan muutokset vaikuttavat varustamon liikevaihtoon pitkäaikaisten sopimusten polttoaineklausuulien kautta. Kannattavuus parani merkittävästi vertailukaudesta ja liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,2). Kannattavuuttaan paransi erityisesti supramax-alusluokka. Varustamon edellisellä neljänneksellä solmima vuosisopimus venäläisen rautapelletin kuljettamisesta Euroopan markkinoille sekä parantunut kysyntätilanne mahdollistivat supramax-alusten tehokkaan operoinnin niille parhaiten sopivalla talviliikennealueella ja alusten tulos kääntyi vertailukauden tappiollisuudesta selkeästi voitolliseksi. Muiden alusten kannattavuus säilyi edellisvuoden hyvällä tasolla. Uusiutuvan bioenergian kuljetukset jatkuivat katsauskaudella ennustettua korkeammalla volyymitasolla, mutta lastityypin alhaisesta ominaispainosta johtuen tämä ei juurikaan näy muutoksena raportoiduissa kuljetusmäärissä. Terästeollisuuden ja energiahiilen kuljetusmäärät olivat vertailukauden tasolla. Tammi-maaliskuussa ESL Shipping kuljetti lasteja 2,5 miljoonaa tonnia (2,4). Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä määräaikaistelakoitiin yksi alusyksikkö. Merellä tapahtuva suurten valtamerialusten lastaus- ja purkaustoiminta oli edellisvuoden tasolla. Kannattavuutta heikensivät vertailukaudesta Suomenlahdella vallinnut edellisvuotta alhaisempi kysyntä sekä vaikeat, osin epätyypillisen lauhasta talvesta johtuneet sääolot kuten voimakkaat tuulet, jotka pidensivät operaatioiden kestoa. Pohjanlahdella kysyntä oli edellisvuotta parempi ja operointi onnistui hyvin. Varustamon uudisrakennusprojekti kahden maailman ensimmäisen LNG-käyttöisen handy-size irtolastialuksen rakentamiseksi on edennyt arvioidun mukaisesti ja yhteistyö Sinotrans & CSC Jinlingin telakan kanssa on sujunut hyvin. Uudet alukset tulevat Itämeren liikenteeseen vuoden 2018 alkupuoliskolla. Katsauskauden päättymisen jälkeen on ensimmäisen aluksen pääkoneen koeajot nesteytetyllä maakaasulla suoritettu menestyksekkäästi. Uudet alukset tulevat liikennöimään pohjoisella Itämerellä tehostaen kuljetusketjua ja vähentävät merkittävästi toiminnan ympäristörasitusta. EU tukee alusten energiatehokkuus- ja ympäristöinvestointeja. ESL Shippingin näkymät 2017 Suurten kuivarahtialusten markkinarahdit ovat viime vuoden lopun ja vuoden 2017 alun aikana nousseet vuoden takaiselta historiallisen heikolta tasolta. Rahdit eivät kuitenkaan ole pitkän aikavälin tarkastelussa normaalilla tasolla. Markkinaennusteet loppuvuoden rahtikehityksestä ovat muuttuneet aiempaa optimistisemmiksi, samoin kuin ennusteet talouskasvun varovaisesta elpymisestä varustamon päämarkkina-alueella. Uusia kuivarahtialuksia ei juurikaan ole tilattu, mistä syystä kysynnän ja tarjonnan tasapainon arvioidaan paranevan tulevina vuosina. Muutosta kiihdyttävät myös merenkulun tiukentuvat ympäristömääräykset, jotka voivat vähentää vanhimman tonniston tarjontaa tulevaisuudessa. Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. Varustamon yhden supramax-aluksen kannattava työllisyys kuluvalle vuodelle on jo varmistettu vuosisopimuksella Itämerelle. Toisen supramaxin työllisyys on varmistettu vähintään loppukesään asti. Terästeollisuuden kuljetusten odotetaan edelleen kehittyvän positiivisesti tai säilyvän ennallaan, mutta vuosihuoltoseisokkien ajoittuminen edellyttää puskuproomujärjestelmän kapasiteetin sopeuttamista toukokuussa. Kaivos- ja metalliteollisuuden kysyntä voi lisääntyä, osaksi kohonneiden raaka-ainehintojen seurauksena. Energiateollisuuden kuljetustarpeen arvioidaan kokonaisuudessaan olevan edellisvuotta korkeamman lähinnä biopolttoaineiden kuljetuskysynnän johdosta. Kivihiilen kuljetusmäärien ennakoidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja käyttö keskittyy sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Kivihiilellä tuotetun lauhdesähkön tuotanto Suomessa on käytännössä päättynyt heikosta kannattavuudesta johtuen talvikauden kovimpia pakkasjaksoja lukuun ottamatta. Merellä tapahtuvan suurten alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysynnän odotetaan olevan vilkasta. Tarvittaessa varustamon kapasiteettia sopeutetaan kysynnän vaihtelun ja mahdollisten uusien asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti myös rahtaamalla lisää ulkopuolista kapasiteettia. Yhtiön pyrkimyksenä on jatkaa liiketoimintaa arktisilla alueilla toisen vuosipuoliskon aikana edellisvuosien tapaan. Strategiansa mukaisesti varustamo jatkaa työtä asiakaspinnan laajentamiseksi erityisesti sellaisiin asiakaskuljetuksiin, joissa voidaan laajentaa sekä lastivalikoimaa että yhtiön toiminta-aluetta. Tätä varten yhtiö on vahvistanut myynnin ja alusoperoinnin resursseja rekrytoinnein toisen neljänneksen alusta lukien. Varustamo on neuvotellut merenkulun ammattiliittojen kanssa uudisrakennusten miehityksestä ja mahdollisuudesta tuoda alukset Suomen lipulle. Neuvotteluissa on päästy sopimukseen, joka mahdollistaa ainakin ensimmäisen laivan rekisteröimisen Suomeen. Varmistaakseen pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja pätevän henkilöstön saatavuuden, yhtiö on samalla sopinut laajentavansa sekamiehitystä nykyisessä laivastossaan luonnollisen poistuman ja uudisrakennuksille avautuvien työmahdollisuuksien kautta. Sovitun järjestelyn arvioidaan parantavan kustannuskilpailukykyä asteittain jo tämän vuoden aikana. Vuonna 2017 tullaan jo telakoidun yhden yksikön lisäksi telakoimaan suunnitelman mukaisesti kolme alusyksikköä. Kaksi suurinta telakointia ajoitetaan kysynnän sesonkivaihtelusta johtuen vuoden toiselle neljännekselle. LEIPURIN Leipurin on ainutlaatuinen ratkaisujen tarjoaja leipomo- ja konditoriatuotteiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen (out of home, OOH) markkinoilla. Leipurin tarjoamat ratkaisut käsittävät muun muassa tuotevalikoiman kehityksen, reseptiikan, raaka-aineet, koulutuksen ja laitteet aina myyntipisteiden suunnitteluun saakka. Osana kokonaisratkaisuja Leipurin suunnittelee, toimittaa ja huoltaa leipomoteollisuuden valmistuslinjoja, paistopisteitä sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Puolassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä. Leipurille tärkeiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet hieman vertailukauteen verrattuna. Teollisen pakatun leivän markkina on länsimarkkinoilla edelleen laskussa kun taas myymäläleipomoiden sekä myymäläpaistopisteiden markkina on jatkanut kasvuaan. Leipomopakastetuotteiden tuonnin kasvu Suomeen on tasaantunut. Leipurin tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 29,4 miljoonaa euroa (26,2). Liikevoitto jäi hieman vertailukauden tasosta ja oli 0,4 miljoonaa euroa (0,5). Vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 1,4 % (1,9). Liikevaihto kasvoi Leipurin itämarkkinoilla sekä koneliiketoiminnassa. Raaka-aineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi Venäjällä, Ukrainassa ja muissa IVY-maissa 33 % ja liikevoitto oli noin 6 % (7). Koneliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 45 % ja kasvua tuli niin päämieslaitteista kuin omasta tuotannosta ja huollosta. Tuoreleipämarkkinan haastavasta markkinatilanteesta huolimatta leipomoraaka-aineiden liikevaihto Suomessa kasvoi johtuen erityisesti artesaani- ja OOH-asiakkuuksista. Liikevaihto laski Puolassa ja Baltian markkina-alueella, mikä laski myös liikevoittoa. Markkinaosuuden kasvuun OOH-markkinoilla investoitiin muun muassa toteuttamalla myynti- ja markkinointitoimenpiteitä kaikilla markkina-alueilla sekä avaamalla Suomessa toinen koekahvila. Panostukset kasvuun rasittivat tammi-maaliskuun liikevoiton kehitystä kasvaneiden kulujen vuoksi. Leipomokoneiden omatuotannon käyttöaste kasvoi merkittävästi mutta toiminta oli vielä lievästi tappiollista, koska projektien tuloutukset ja asiakastoimitukset painottuvat seuraaville neljänneksille. Ensimmäisellä neljänneksellä Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden liikevaihto konemyynti mukaan lukien kasvoi noin 36 % ollen 8,3 miljoonaa euroa (6,1) ja liikevoittoprosentti oli noin 6 % (6). Leipurin näkymät 2017 Markkinatilanteen odotetaan säilyvän ennallaan Leipurin keskeisillä markkinoilla. Markkina-aseman odotetaan säilyvän vahvana teollisen leipomisen sektorilla Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Leipurin liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuonna 2017. Venäjällä kuluttajien ostovoiman heikkenemisen arvioidaan kääntyneen kasvuksi ja ostovoiman odotetaan paranevan. Leipomoraaka-aineiden paikallista hankintaa Venäjällä on lisätty korvaamaan tuontiraaka-aineita. Tällä pyritään vastaamaan Venäjän kotimaisuuskampanjaan sekä kysynnän muutokseen kehittämällä hintakilpailukykyisempää tarjoomaa. Tavoitteena on edelleen kasvattaa paikallisten raaka-aineiden osuutta. Paikallinen hankinta on hajautettu ja merkittäviä alueellisia tuotantokumppaneita on kymmeniä. Leipurin säilyttää alueella hyvän kannattavuuden, vahvistaa markkina-asemaansa ja hakee kasvua niin leipä-, kahvileipä- kuin OOH-sektoreilta. Kodin ulkopuolisen syömisen markkinat ovat Leipurin-liiketoiminnalle merkittävä, kasvava toiminta-alue, ja Leipurin jatkaa panostuksia OOH-markkinoilla erityisesti Suomessa ja länsimarkkinoilla. Koneliiketoiminnassa laiteinvestointien odotetaan kasvavan Suomessa ja Baltiassa. Lisäksi Venäjällä odotetaan varovaista investointien kasvua. Leipurin koneliiketoiminta jatkaa agenttiverkoston vahvistamista Länsi-Euroopassa ja Lähi-idässä. Koneliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamisen ja myynnin uudelleen suuntaamisen seurauksena koneliiketoiminnan tilauskanta vuodelle 2017 on hyvä ja sen arvioidaan vahvistuvan edelleen. Parantunut tilauskanta varmistaa koneliiketoiminnan kannattavuuden parantumisen edelleen tulevien vuosineljännesten aikana. TELKO Telko on johtava muoviraaka-aineiden ja teollisuuskemikaalien asiantuntija ja jakelija. Liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen. Telkolla on tytäryhtiöitä Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Azerbaidzanissa ja Kiinassa. Teollisuuskemikaalien hinnat jatkoivat nousua ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja ne olivat vertailukautta merkittävästi korkeammalla tasolla. Muoviraaka-aineiden hinnat kääntyivät nousuun vuoden alusta. Nousu jatkui koko vuosineljänneksen ja hinnat olivat keskimäärin korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Telkon liikevaihto kasvoi 29 % ja oli 63,6 miljoonaa euroa (49,4). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat sekä volyymien kasvu että hintojen nousu. Hintojen nousun osuuden kasvusta arvioidaan olevan noin puolet. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (2,3). Liikevaihdon kasvu itämarkkinoilla oli selvästi suurempi kuin länsimarkkinoilla. Itämarkkinoilla talouden kasvunäkymät vahvistuivat katsauskauden aikana, mikä osaltaan vaikutti kysynnän ja liikevaihdon kasvuun. Liikevaihto kasvoi Venäjällä, Ukrainassa ja muissa IVY-maissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 49 % vertailukauteen verrattuna ja oli 28,7 miljoonaa euroa (19,3). Liikevoitto itämarkkinoilla laski liikevoittoprosentin jäädessä selvästi alle 5 %:n. Venäjän rupla vahvistui yli 20 % vertailukaudesta, mikä heikensi Venäjän yksikön kannattavuutta katsauskaudella kasvattamalla kuluja. Telko on aiemmin avannut uusia toimipisteitä ja palkannutuutta henkilökuntaa. Näiden lisäksi Telkon kuluja kasvatti Venäjän päävaraston siirto uuteen toimipisteeseen. Telkon näkymät 2017 Öljyn ja petrokemian tuotteiden hintojen nousun odotetaan tasaantuneen öljyn hinnan mukaisesti. Venäjän talouden kehityksen odotetaan kääntyneen positiiviseksi, mikä heijastuu Telkon palvelemien asiakasyritysten korkeampina hankintamäärinä. Länsimarkkinoiden markkinatilanteen odotetaan säilyvän ennallaan. Yleinen markkinatilanne 2017 on merkittävästi parempi kuin aikaisempina vuosina. Telko on saanut päätökseen Venäjän maantieteellisen laajentumisstrategiansa ensimmäisen vaiheen perustamalla myyntikonttorit Siperiaa lukuunottamatta kaikkiin Venäjän federaation osiin. Perustaminen ja käynnistäminen ovat lisänneet kuluja, ja jatkossa Telko pyrkii parantamaan itämarkkinoiden suhteellista kannattavuutta kasvaneiden volyymien ja aktiivisen hinnoittelun avulla. Telko selvittää mahdollisuuksia aloittaa liiketoiminta uusissa toimintamaissa erityisesti Lähi-idän ja Itä-Euroopan kasvumarkkinoilla. KAUKO Kauko on vaativien liikkuvien tietotyöympäristöjen asiantuntija. Se toimittaa parhaat työkalut, tuottavuutta parantavat ratkaisut ja tehokkaan käytön varmistavat palvelut teollisuuden, logistiikan, terveydenhuollon, ja viranomaisten tarpeisiin. Kaukon ratkaisuissa yhdistyvät räätälöidyt tietotekniset sovellus-, laite- ja palvelukokonaisuudet. Valikoimiin kuuluu myös energiatehokkuutta parantavia tuotteita. Kaukolla on yhtiöt Suomessa ja Saksassa. *) sisältää 0,3 Me aiemmin myytyyn liiketoimintaan liittyvää saatavan alaskirjausta vuonna 2017 Kaukon liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 6 % ja oli 7,1 miljoonaa euroa (6,7). Liikkuvan tietotyön liikevaihto kasvoi vertailukaudesta sisältäen tietotekniikan toimitukset terveydenhuoltosektorille. Energiatehokkuuslaitteiden liikevaihto kasvoi vaikka talvikausi on vuosisyklisesti heikko. Projektitoimituksia Kiinaan ei tuloutunut ensimmäisellä neljänneksellä, toisin kuin vertailukaudella. Kaukon liikevoitto oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,3). Liikevoittoa alensi aiemmin myytyyn Industrial-liiketoimintaan liittyvän pitkäaikaisen päämiehen konkurssi, josta aiheutui komissiosaatavan 0,3 miljoonan euron suuruinen alaskirjaus.Tapahtuma ei liity Kaukon nykyiseen liiketoimintaan. Liikkuvan tietotyön sovellusliiketoimintaan rekrytoitiin avainhenkilöitä vahvistamaan kenttätyön tehostamisratkaisujen myyntiä ja kehittämistä. Sovellusliiketoiminta sekä Saksan tytäryhtiön toiminnot ovat käynnistysvaiheessa ja tappiollisia. Kaukon suunnitteleman terveydenhuoltosektorille soveltuvan tietokoneen myynnin aloitus lykkääntyi ensimmäiseltä neljännekseltä toiselle neljännekselle. Kaukon näkymät 2017 Liikkuvan tietotyön kokonaisratkaisujen liikevaihdon ja kannattavuuden odotetaan paranevan. Kauko tarjoaa tehokkaasti integroituja ja räätälöityjä kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät sovellus-, laite- ja muut palvelut. Tarkastelujaksolla julkaistiin useita vahvennettuja tietokonemalleja, jotka entisestään vahvistavat tuoteportfoliota. Erityisesti sovellusliiketoiminnan odotetaan parantavan kannattavuutta. Palveluliiketoimintaa tullaan laajentamaan siirtymällä entistä enemmän kokonaisratkaisuihin. Vahvennettujen tietokoneiden markkinoilla arvioidaan kannettavien tietokoneiden myynnin pienenevän ja tablet-tietokoneiden myynnin kasvavan. Kauko tarjoaa terveydenhuoltosektorille erilaisia liikkuvia tietoteknisiä ratkaisuja tehostamaan hoitohenkilöstön työtä. Kaukon Saksassa valmistuttaman tietokoneen odotetaan tulevan myyntiin toisen neljänneksen aikana. Uusi terveydenhuoltosektorille soveltuva tietokone mahdollistaa myynnin aloittamisen myös muihin OEM-kanaviin oman markkina-alueen ulkopuolelle. Hajautetun energiatuotannon ratkaisujen markkinan odotetaan jatkavan kasvua erityisesti aurinkoenergian osalta. Tilauskanta on poikkeuksellisen hyvä ja Kauko laajentaa myyntiä julkiselle sektorille. MUU TOIMINTA Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja.  Muun toiminnan liikevoitto oli -0,8 miljoonaa euroa tappiollinen (-1,4). Vertailukauden liikevoittoa heikensivät tulos- ja osakepalkintaan liittyvät kulut. Liikevoittoa paransi muun toiminnan kulutehokkuuden lisäys sekä vuonna 2016 tehdyt toimitilojen uudelleenjärjestelyt. RAHOITUS Konsernin rahavarat olivat 16,6 miljoonaa euroa (12/2016: 22,6). Konsernitaseen korolliset velat olivat 128,7 miljoonaa euroa (12/2016: 125,4). Korollisten velkojen keskikorko oli katsauskauden päättyessä 1,7 % (12/2016: 1,8). Korottomat velat olivat 68,1 miljoonaa euroa (12/2016: 69,8). Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 94,0 % (12/2016: 89,8) ja omavaraisuusaste 38,3 % (12/2016: 37,4). Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen päättyessä nettovelkaantumisaste oli 108,7 % ja omavaraisuusaste 34,9 %. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella yhteensä -3,2 miljoonaa euroa (-7,0). Käyttöpääoman muutos oli katsauskauden aikana -8,4 miljoonaa euroa (-12,1).  Investointien rahavirta oli katsauskaudella negatiivinen, -6,7 miljoonaa euroa (-0,6) eli konsernin vapaa rahavirta oli -9,9 miljoonaa euroa (-7,6). Ennakkomaksut varustamon uudisrakennuksiin olivat 6,2 miljoonaa euroa. Aspon ja päärahoittajapankkien kesken allekirjoitettujen sitovien valmiusluottolimiittien määrä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 40 miljoonaa euroa. Valmiusluottolimiitit olivat kokonaisuudessaan käyttämättä. 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli katsauskauden päättyessä käytössä 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 erääntyy 20 miljoonan euron rahoitussopimus. Aspo laski 27.5.2016 liikkeeseen uuden 25 miljoonan euron hybridilainan eli oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 6,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Aspo on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksella, jonka käypä arvo 31.3.2017 oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,8). Rahoitusinstrumentti on käyvän arvon hierarkian tasolla 2. Aspo-konserni on suojannut uusien alusten hankintaan liittyviä valuuttamääräisiä rahavirtoja valuuttatermiineillä, joihin sovelletaan suojauslaskentaa. Näiden valuuttatermiinien nimellisarvo 31.3.2017 oli 31,6 miljoonaa euroa ja käypä arvo oli 1,2 miljoonaa euroa (-1,4). Rahoitusinstrumentti on käyvän arvon hierarkian tasolla 2. INVESTOINNIT Konsernin investoinnit olivat 7,1 miljoonaa euroa (0,6) ja ne koostuivat pääosin ESL Shippingin tilaamien alusten ennakkomaksuista. Investoinnit segmenteittäin ilman yritysostoja Aspo-konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 907 (869). Henkilöstön määrä on lisääntynyt Leipurin ja Telkon Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden yhtiöissä sekä Suomessa Leipurin koekahviloissa. Muun toiminnan henkilöstöä on lisätty muun muassa digitalisaatioratkaisujen rakentamiseksi. Palkitseminen Aspo Oyj:n hallitus päätti vuonna 2015 noin 30 henkilöä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajakson 2015 palkkio perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Vuoden 2015 ansaintajakson perusteella luovutettiin vuonna 2016 osakepalkkiona järjestelmään kuuluneille henkilöille yhteensä 88 970 kappaletta yhtiön hallussa olleita omia osakkeita sekä osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen kattamiseen. Kannustinjärjestelmien sääntöjen mukaisesti Aspolle palautui työsuhteen päättymisen perusteella vuonna 2016 yhteensä 5 275 kpl osakepalkkiojärjestelmien perusteella luovutettuja omia osakkeita. Vuoden 2016 ansaintajakson palkkio perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Vuoden 2016 ansaintajakson perusteella luovutettiin maaliskuussa 2017 osakepalkkiona järjestelmään kuuluneille henkilöille yhteensä 25 740 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja enintään osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen kattamiseen. Vuoden 2017 ansaintajakson palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovutetaan enintään 112 000 kappaletta, ja rahana maksettava määrä vastaa enintään osakkeiden luovutushetken arvoa. RISKIT JA RISKIENHALLINTA Toimintaedellytykset Aspon markkina-alueilla ovat parantuneet viime vuodesta. Länsimaiden taloudet ovat kasvussa ja myös Aspolle tärkeänä kotimarkkina-alueena Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Idässä talouksien supistuminen pysähtyi ja Venäjällä öljyn hinnan nousu on tukenut talouden elpymistä. Venäjällä inflaatio on edelleen hidastunut ja kulutuskysyntä sekä investoinnit ovat kääntyneet varovaiseen kasvuun. Rahtihinnat nousivat hitaasti koko edellisen vuoden ja lyhyen laskun jälkeen hinnat ovat palanneet nousu-uralle. Varovainen käänne parempaan päin näkyy myös Aspon kaikkien toimialojen riskien alenemisena. Nopeat liikkeet kansainvälisessä politiikassa, valuuttojen arvoissa tai hyödykemarkkinoilla voivat silti vaikuttaa Aspon yhtiöiden tuotteiden kysyntään ja kilpailukykyyn. Sekä itä- että länsimarkkinoiden kasvua rajoitti edelleen investointihyödykkeiden varovainen kysyntä, jonka lisääntymisestä on kuitenkin viitteitä. Strategiset riskit Aspo toimii länsimarkkinoiden lisäksi alueilla, joiden talouskehitys voi muuttua hyvin nopeasti negatiiviseksi tai positiiviseksi, minkä seurauksena liiketoiminnan harjoittamisen edellytykset voivat muuttua merkittävästi. Venäjän ulkomaankauppa on kasvanut voimakkaasti alkuvuonna ja Ukrainassa kulutuskysyntä on tasaantunut voimakkaan laskun jälkeen. Venäjän talous on myös vakiintunut ja inflaatio on hidastunut edelleen. Ennusteiden mukaan Venäjän talous kasvaa kuluvan vuoden aikana. Heikentynyt kulutuskysyntä on vaikuttanut yleisesti kauppaan, mutta nimellispalkkojen kasvu ennakoi kulutuksen kasvua. Venäjän ja Ukrainan rahoitusmarkkinoilla ja maksuliikenteessä ei ole nähty enää heikkenemisen merkkejä. Yritysten investointihalukkuus on lisääntynyt, mutta varovaisuus leimaa vielä investointihyödykkeiden myyntiä. Kotimaisen tuotannon suosiminen on lisännyt Venäjällä tuotettujen raaka-aineiden ja tarvikkeiden määrää teollisuustuotannossa laadun heikkenemisestä huolimatta. Tämä saattaa heikentää tuontiraaka-aineiden asemaa arvoketjussa ja alentaa katetasoa, mutta tuonnin määrän kasvu voi vastaavasti vähentää tähän liittyviä Aspon riskejä. Poliittiset riskit ovat koholla, mikä voi vaikuttaa Aspon toimintaympäristöön nopeasti tai heikentää vapaakauppaa pitemmällä aikavälillä. Aspon markkina-alueen taloudellinen ja poliittinen tilanne on saattanut vaikeuttaa Aspon strategiaan kuuluvien rakenteellisten muutosten toteuttamista. Tilanne voi jatkua samanlaisena edelleen, mutta taloudellisen ja poliittisen paineen hellittäessä se voi muuttua päinvastaiseksi nopeastikin. Talouspakotteet tai muut Venäjän poliittisesta tai taloudellisesta tilanteesta johtuvat esteet voivat osaltaan vähentää kuljetuksia Venäjältä sekä suurten alusten keventämistoiminta merellä voi vähentyä. Suomessa ja muualla Euroopassa yhteiskunnallinen tavoite hiilen kulutuksen vähentämiseen energiantuotannossa on lisääntynyt, mikä vähentää hiilen kuljetustarvetta tulevaisuudessa. Korvaavien energiatuotteiden tarve vastaavasti tulee lisäämään kuljetuksia, mutta muutoksesta johtuen tulevaisuuden kuljetusmäärien arviointi on vaikeutunut. Kansainvälisten rahti-indeksien matala taso ja kansainvälisesti kaluston lisääntyminen erityisesti suurissa kokoluokissa ovat lisänneet varustamojen pitkän aikavälin kannattavuuteen liittyvää epävarmuutta. Tästä huolimatta rahti-indekseissä voidaan nähdä jonkinasteista nousua ja kaluston määrissä pidemmällä aikavälillä vähenemistä. Strategisia riskejä aiheuttavat kansainvälisesti heikon taloudellisen tilanteen sekä poliittisen ilmapiirin lisäksi teollisuusasiakkaiden näkymät ja tuotannolliset ratkaisut. Päätökset energiantuotannon rakenteista, joihin vaikuttavat ympäristöpolitiikka ja muut poliittiset valinnat, saattavat aiheuttaa teollisuuteen ja energiantuotantoon muutoksia, jotka voivat vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisätä vaihtoehtoisia energiamuotoja. Itämeren tavaravirrat voivat muuttua teräksen tuotannon, kustannusrakenteiden, asiakasrakenteen muutosten, kuten omistuksen keskittymisen tai muiden syiden vaikutuksesta. Muutokset voivat aiheuttaa negatiivisia seurauksia liiketoiminnalle kuljetustarpeiden vähentyessä, mutta niissä nähdään myös kasvavia mahdollisuuksia. Kansainvälisen meriliikenteen matalien rahtihintojen seurauksena kilpailu rahdeista voi kiristyä myös Itämerellä ja kilpailu voi lisääntyä myös osaltaan leutojen ja jäättömien talvien seurauksena. Kilpailuasemansa parantamiseksi Aspon ESL Shipping on rakentamassa uusia tälle alueelle ja asiakaskuntaan soveltuvia vähän polttoainetta kuluttavia ja vähäpäästöisiä aluksia. Strategisiin riskeihin vaikuttavat rahtihintojen pitkän aikavälin muutokset, investointitrendit ja kaupan rakenteen muutokset erityisesti länsimarkkinoilla. Itämarkkinoilla riskejä kasvattavat muun muassa poliittinen epävakaus, yhteiskunnalliset rakenteet tai niiden reagoimattomuus liiketoiminnan kohtaamiin vaikeuksiin. Investointien patoutuminen ja purkautuminen voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä muutoksia kilpailutilanteessa ja asiakkaiden käyttäytymisessä. Itä- ja länsimarkkinoiden välinen kauppa voi kärsiä vapaakaupan rajoittamisesta ja sen seurauksena tavaroiden ja palveluiden myynti saattaa vähentyä. Nopeat muutokset talouden rakenteissa voivat aiheuttaa riskejä asiakas- tai päämiesrakenteen tai teknologian muuttuessa sekä nopeita reaktioita edellyttävien mahdollisuuksien jäädessä hyödyntämättä. Aspon strategisia riskejä tasoittaa liiketoiminnan jakautuminen neljälle toimialalle ja liiketoiminnan harjoittaminen laajalla maantieteellisellä alueella sekä kyky reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Operatiiviset riskit Aspon toimintaympäristön taloudellinen epävarmuus on katsauskauden aikana vähentynyt. Tästä huolimatta operatiiviset riskit ovat säilyneet. Näitä ovat esimerkiksi toimitusketjuihin ja henkilöihin liittyvät riskit. Aspon liiketoimintojen kasvun painopiste on pitkään ollut kehittyvien markkinoiden alueilla, joissa kasvua hidastaviin riskeihin vaikuttavat mm. valuuttakurssit ja korkotaso, raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen taso ja muutokset, teollisuuden ja kaupan investoinnit, asiakkaiden maksuvalmius, lainsäädännön ja maahantuontiasetusten muutokset sekä viranomaistahojen toimimattomuus, epäneutraalius tai korruptio. Talouden kasvu ja vaihtoehtoisesti tuotannon supistuminen voivat vaikuttaa raaka-aineiden kysyntään itämarkkinoilla. Poliittinen ja taloudellinen epävakaus vaikeuttaa kaupallista toimintaa ja tilanteen edelleen pitkittyessä voi hidastaa Aspon liiketoimintojen kasvua. Kuluttajakäyttäytyminen heijastuu myös B-to-B-asiakkuuksien riskeihin ja niiden tasoihin. Kehittyvien markkinoiden kasvumahdollisuudet lisäävät kilpailijoiden halua aloittaa liiketoiminta tai laajentaa liiketoimintaansa näillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden haastavuus ja kärjistynyt tilanne Ukrainassa ovat myös aiheuttaneet kilpailijoiden vetäytymistä, mikä on luonut Aspon liiketoiminnoille uusia mahdollisuuksia sekä lisännyt markkinaosuuksia ja joillakin liiketoiminnan alueilla parantanut kannattavuutta. Valuuttakurssimuutoksilta suojautuminen ei kaikissa olosuhteissa ja erityisesti jatkuvana ole mahdollista. Valuuttakurssien muutokset voivat heikentää tulosta sekä pienentää taseen omaa pääomaa muuntoerojen vaikutuksesta. Valuuttakurssien muutokset voivat myös vaikuttaa tulosta ja tasetta vahvistavasti. Luottotappioriskien muutos hajautuu liiketoiminnoittain ja asiakkaittain, joten Aspon liiketoiminnat eivät ole kärsineet suuria asiakkuuksiin liittyviä luottotappioita vaikka luottotappioriskit ovat kasvaneet. Päämiesriskejä on toteutunut saamatta jääneinä komissiotuottoina. Konsernin vahinkoriskien määrää ja todennäköisyyttä arvioidaan säännöllisesti. Vahinkovakuutukset kilpailutettiin ja vakuutusmäärät päivitettiin vuonna 2016. Vakuutusmäärät ovat Aspon toiminnan laajuuteen nähden riittävät, mutta vakuutusyhtiöt voivat rajoittaa vakuutusten voimassaoloa eri syistä lisääntyneiden riskien seurauksena esimerkiksi sotatoimialueilla. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Aspon tarkastusvaliokunnan yhtenä tehtävänä on yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta. Tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallintaprosessia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä erityisesti strategisten riskien ehkäisemiseksi. Hallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan periaatteiden mukaisesti riskienhallinta on osa Aspon sisäistä valvontaa ja sen tehtävänä on varmistaa konsernin strategian toteutumista, taloudellisen tuloksen kehittymistä, omistaja-arvoa, osingonmaksukykyä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Vastuu riskienhallinnasta on toimialojen liiketoimintajohdolla. Johto vastaa riittävien toimenpiteiden määrittämisestä, toteuttamisesta sekä toimenpiteiden toteutumisen seurannasta osana päivittäistä toiminnan ohjausta. Telkon ja ESL Shippingin riskien päivitys tehtiin vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, ja muiden liiketoimintojen riskit päivitetään vuoden 2017 aikana. Riskienhallintaa koordinoi Aspon talousjohtaja, joka raportoi konsernin toimitusjohtajalle. Aspo-konsernin rahoitus ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan keskitetysti emoyhtiössä hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. Yksityiskohtaisempi selvitys riskienhallintapolitiikasta ja merkittävimmistä riskeistä on julkistettu yhtiön kotisivuilla. Rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.  OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.3.2017 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 30 975 524, joista yhtiön hallussa oli 370 486 osaketta eli 1,2 % osakepääomasta. Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja -palvelut. Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-maaliskuussa 2017 yhteensä 950 996 osaketta ja 8,3 miljoonaa euroa, eli 3,1 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 9,16 euroa ja alin 8,20 euroa. Keskikurssi oli 8,73 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 8,86 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 271,2 miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 9 145 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 900 622 osaketta eli 2,9 % osakekannasta. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Osinko Aspo Oyj:n 5.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 0,42 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,21 euroa/osake, maksupäivä oli 18.4.2017. Toinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2017 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 30.10.2017 ja osingon maksupäivä 6.11.2017. Hallitus ja tilintarkastajat Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen VT, MBA Mammu Kaarion, KTM Mikael Laineen, OTK Roberto Lencionin, DE, eMBA, kauppaneuvos Gustav Nybergin, KTT Salla Pöyryn ja DI Risto Salon. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Mikael Laineen, Salla Pöyryn ja Risto Salon. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Hallituksen valtuutukset Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous 5.4.2017 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 7.4.2016 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Yhtiökokous 9.4.2015 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti. Hallitus on käyttänyt saamaansa valtuutusta luovuttamalla vuonna 2016 vuosien 2015-2017 osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksolle 2015 kuuluville henkilöille yhteensä 88 970 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä luovuttamalla 27.3.2017 yhteensä 25 740 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ansaintajaksolle 2016 kuuluville henkilöille. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista Yhtiökokous 9.4.2015 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti. Hallitus ei ole käyttänyt saamaansa valtuutusta. OIKEUDENKÄYNNIT Helsingin käräjäoikeus antoi 27.2.2015 päätöksen ESL Shipping Oy:n ja Suomen valtion välisessä kanteessa, joka koskee vuosina 2001-2004 veloitettuja väylämaksuja. Helsingin käräjäoikeuden päätöksen mukaan Suomen valtio velvoitettiin maksamaan ESL Shippingille yhtiön vaateiden mukaisesti noin 3,0 miljoonaa euroa sekä oikeudenkäyntikulut ja korkoja. Valtio valitti käräjäoikeuden tuomiosta ja hovioikeus kumosi 8.8.2016 annetussa tuomiossa Helsingin käräjäoikeuden päätöksen ja hylkäsi ESL Shippingin kanteen vanhentuneena. Yhtiö on hakenut valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Varustamo on voittanut oikeusprosessin intialaista ABG Shipyard -telakkaa vastaan vuonna 2011 vastaanotetun m/s Alppilan takuuaikaisten korjausten korvaamisesta. Välimiesoikeuden antaman päätöksen mukaan ABG Shipyard -telakka velvoitettiin maksamaan ESL Shippingille yhtiön vaateiden mukaisesti korjauskulut ja korot. Päätöksen vaikutus tullaan huomioimaan sillä tilikaudella, jolla päätöksen mukaiset maksut saadaan. Helsingissä 9.5.2017 ASPO OYJ Hallitus ASPO-KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA LAATIMISPERIAATTEET Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2016 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2016. Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.Tunnuslukujen laskentakaavat on selostettu Vuosi 2016 -julkaisun sivulla 70. Aspo jatkaa valmistautumistaan uusien IRFS 15 ja IFRS 9 -standardien käyttöönottoon 1.1.2018 alkaen. Tilinpäätöksessä Vuosi 2016 julkaisun sivuilla 40-41 on tarkemmin kerrottu näiden standardien arvioiduista vaikutuksissa konsernin tilinpäätökseen, ja projektin etenemisen myötä Aspo tarkentaa arviotaan vaikutuksista myöhemmin vuoden 2017 aikana. SEGMENTTIRAPORTOINTI Aspon toimintasegmentit ovat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko. Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen ja vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. Konserni raportoi liikevaihtoa seuraavan maantieteellisen jaon mukaan: Suomi, Skandinavia, Baltia, Venäjä + Ukraina + muut IVY-maat, sekä muut maat. TIEDOTUSTILAISUUS Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään tiistaina 9.5.2017 klo 14.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.  TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2017 Aspo Oyj:n seuraavat katsaukset julkistetaan: Puolivuosikatsaus 1-6/2017 tiistaina 15.8.2017 Osavuosikatsaus 1-9/2017 torstaina 26.10.2017. Helsingissä 9. toukokuuta 2017 ASPO OYJ


News Article | May 9, 2017
Site: www.businesswire.com

TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC), which was recently formed by the completed merger of CSC (formerly NYSE: CSC) and the Enterprise Services business of Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE), today announced that it will release CSC’s financial results for the fourth quarter of fiscal year 2017 on Thursday, May 25, 2017 at approximately 4:15 p.m. Eastern Daylight Time (EDT). DXC Technology senior management will host a conference call and webcast on the same day at 5 p.m. EDT. The dial-in number for domestic callers is 888.428.9480. Callers who reside outside of the United States should dial +1.719.457.2621. The passcode for all participants is 9327678. The webcast audio and any presentation slides will be available on DXC Technology’s Investor Relations website. A replay of the conference call will be available from approximately two hours after the conclusion of the call until June 1, 2017. The replay dial-in number is 888.203.1112 for domestic callers and +1.719.457.0820 for callers who reside outside of the United States and Canada. The replay passcode is also 9327678. A replay of this webcast will also be available on DXC Technology’s website. DXC Technology (DXC: NYSE) is the world's leading independent, end-to-end IT services company, helping clients harness the power of innovation to thrive on change. Created by the merger of CSC and the Enterprise Services business of Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology serves nearly 6,000 private and public sector clients across 70 countries. The company's technology independence, global talent and extensive partner network combine to deliver powerful next-generation IT services and solutions. DXC Technology is recognized among the best corporate citizens globally. For more information, visit www.dxc.technology.


News Article | May 12, 2017
Site: globenewswire.com

Aino Health AB (publ) has published its Interim Report for the first quarter, 1 January - 31 March 2017 today. It is available on the Aino Health website, see also attached pdf-document. - Consolidated costs for product development and internationalisation have been booked as expenses during the period. - The Finnish subsidiary accounted for the Aino Group's entire reported turnover during the period. - Comparative figures for the corresponding period in 2016 are not available because the Company was founded on 19 May 2016. - Consolidated net turnover amounted to SEK 4,715 K. Other operating income was SEK 0 K. - Consolidated profit/loss after financial items amounted to SEK -5,421 K. The loss was mainly attributable to the recruitment of key personnel and preparations for international expansion. These expenses for international expansion relate to business development costs focusing on acquiring customers and suppliers for Aino's concept in Germany and Sweden. Aino collaborates with partners that have good contacts and local knowledge, especially in the German market. 2017 has begun just as well as I hoped. Our strategy and plan for the year is well-defined and clear. First, we will build our organisation in Sweden and Germany, launch the Company in our new markets, win business and then expand. Simultaneously, we will continue to deliver a positive result in Finland. Step one in our strategy has been to build a strong organisation, for which it is crucial to find good Country Managers. And we have done that. In Sweden, we have appointed Charlotte Boij as CEO of Aino Health Sweden AB. Charlotte has extensive experience from leading positions in the insurance industry, including CEO of Ikano Insurance, Nordic reinsurance director at Trygg-Hansa/Codan/RSA and CEO of Länsförsäkringar International. In Germany, we have hired Peter Seeger as Country Manager. His official first day at Aino Health will be 1 June, but his appointment was already announced on 9 May in Stuttgart in conjunction with the public launch of Aino at this year's largest Corporate Health event. Peter has a highly successful background with 20 years of experience from various IT and consulting companies such as CSC, Accenture, Capgemini and Hewlett Packard where he was responsible for sales and held different management functions. As I mentioned in the Annual Report, I have put all my time in 2017 into conducting sales meetings in Germany and Sweden and I feel we are close to reaching the tipping point whereby we at Aino Health become so business critical that organisations begin to seek help from us. For example, companies or public organisations with over 1,000 employees or partners. The focus, in addition to meeting major industrial customers in both markets and developing our partnership strategy, has been to package our experience of working with outcome-based contracts for introduction to Sweden's 290 municipalities and county councils. At Aino Health, we support the model of contributing to, and receiving payment for, delivering better human outcomes and results in terms of the costs to society, and we hope and believe that our experience from similar contracts will lead to business for us in Sweden. The reason I'm optimistic is that the digital business support delivered by Aino Health solutions and IT systems provides municipalities and county councils with the necessary overall understanding to more easily develop strategies for increasing health-promotion in the workplace. This can involve faster identification of operations with risks, recommending and coordinating support from internal and external actors - but primarily to reduce costs related to short-term sickness absence. Whether we speak with Sweden's municipalities and county councils, direct customers or partners, we know that through the help of Aino Health's products and services, each organisation will gain an overall understanding of the severity and distribution of sickness absence in different units as well as the causes. Our analysis and decision support system allows managers of all levels, especially at the highest level of management, to manage sickness absence where it is to be managed - at its cause. A clear example of this type of contract is the one we signed with Kunnan Taitoa, the leading provider of financial, purchasing and HR services to the public sector in Finland with nearly 200 customers. Their mission is to raise the quality of their customers' decision-making through effective financial solutions and processes for human resources departments. The collaboration has already resulted in two important and strategic orders with Finnish municipalities. Now I have achieved part one of our strategy for the year. I have a good management team and three incredibly good Country Managers in Charlotte Boij (Sweden), Peter Seeger (Germany) and Markku Pitkänen (Finland). The pilot project we conducted with Kunnan Taitoa has resulted in new business, our arrangment for Swedish municipalities and county councils have received a positive response, as well as our proposals to create strategic partnerships especially with insurance companies - so we are building a healthy pipeline of potential business with both companies and partners. In Q2, we will conduct our official launches of Aino Health in Sweden and Germany (as I described above), continue to build a strong organisation and focus fully on winning new business in our markets. Our strategy still feels very right and timely. This information is such information that Aino Health AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set below, at May 12, 2017 at 08:30 CET. For more information, please contact: Jyrki Eklund, CEO Aino Health Tel: +358 40 042 4221. E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com Aino Health is the leading solution provider in Corporate Health Management; we are for private and public organisations what doctors are for people. The company's complete system of IT-based services reduces sick leave, related costs and deliver long term prosperity, increased productivity and employee engagement by adopting health, wellbeing and safety as an everyday activity. Aino Health AB (publ) is listed at Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO). Erik Penser AB, +46 8 463 83 00, is the Certified Advisor to the company.


News Article | May 12, 2017
Site: globenewswire.com

Aino Health AB (publ) has published its Interim Report for the first quarter, 1 January - 31 March 2017 today. It is available on the Aino Health website, see also attached pdf-document. - Consolidated costs for product development and internationalisation have been booked as expenses during the period. - The Finnish subsidiary accounted for the Aino Group's entire reported turnover during the period. - Comparative figures for the corresponding period in 2016 are not available because the Company was founded on 19 May 2016. - Consolidated net turnover amounted to SEK 4,715 K. Other operating income was SEK 0 K. - Consolidated profit/loss after financial items amounted to SEK -5,421 K. The loss was mainly attributable to the recruitment of key personnel and preparations for international expansion. These expenses for international expansion relate to business development costs focusing on acquiring customers and suppliers for Aino's concept in Germany and Sweden. Aino collaborates with partners that have good contacts and local knowledge, especially in the German market. 2017 has begun just as well as I hoped. Our strategy and plan for the year is well-defined and clear. First, we will build our organisation in Sweden and Germany, launch the Company in our new markets, win business and then expand. Simultaneously, we will continue to deliver a positive result in Finland. Step one in our strategy has been to build a strong organisation, for which it is crucial to find good Country Managers. And we have done that. In Sweden, we have appointed Charlotte Boij as CEO of Aino Health Sweden AB. Charlotte has extensive experience from leading positions in the insurance industry, including CEO of Ikano Insurance, Nordic reinsurance director at Trygg-Hansa/Codan/RSA and CEO of Länsförsäkringar International. In Germany, we have hired Peter Seeger as Country Manager. His official first day at Aino Health will be 1 June, but his appointment was already announced on 9 May in Stuttgart in conjunction with the public launch of Aino at this year's largest Corporate Health event. Peter has a highly successful background with 20 years of experience from various IT and consulting companies such as CSC, Accenture, Capgemini and Hewlett Packard where he was responsible for sales and held different management functions. As I mentioned in the Annual Report, I have put all my time in 2017 into conducting sales meetings in Germany and Sweden and I feel we are close to reaching the tipping point whereby we at Aino Health become so business critical that organisations begin to seek help from us. For example, companies or public organisations with over 1,000 employees or partners. The focus, in addition to meeting major industrial customers in both markets and developing our partnership strategy, has been to package our experience of working with outcome-based contracts for introduction to Sweden's 290 municipalities and county councils. At Aino Health, we support the model of contributing to, and receiving payment for, delivering better human outcomes and results in terms of the costs to society, and we hope and believe that our experience from similar contracts will lead to business for us in Sweden. The reason I'm optimistic is that the digital business support delivered by Aino Health solutions and IT systems provides municipalities and county councils with the necessary overall understanding to more easily develop strategies for increasing health-promotion in the workplace. This can involve faster identification of operations with risks, recommending and coordinating support from internal and external actors - but primarily to reduce costs related to short-term sickness absence. Whether we speak with Sweden's municipalities and county councils, direct customers or partners, we know that through the help of Aino Health's products and services, each organisation will gain an overall understanding of the severity and distribution of sickness absence in different units as well as the causes. Our analysis and decision support system allows managers of all levels, especially at the highest level of management, to manage sickness absence where it is to be managed - at its cause. A clear example of this type of contract is the one we signed with Kunnan Taitoa, the leading provider of financial, purchasing and HR services to the public sector in Finland with nearly 200 customers. Their mission is to raise the quality of their customers' decision-making through effective financial solutions and processes for human resources departments. The collaboration has already resulted in two important and strategic orders with Finnish municipalities. Now I have achieved part one of our strategy for the year. I have a good management team and three incredibly good Country Managers in Charlotte Boij (Sweden), Peter Seeger (Germany) and Markku Pitkänen (Finland). The pilot project we conducted with Kunnan Taitoa has resulted in new business, our arrangment for Swedish municipalities and county councils have received a positive response, as well as our proposals to create strategic partnerships especially with insurance companies - so we are building a healthy pipeline of potential business with both companies and partners. In Q2, we will conduct our official launches of Aino Health in Sweden and Germany (as I described above), continue to build a strong organisation and focus fully on winning new business in our markets. Our strategy still feels very right and timely. This information is such information that Aino Health AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set below, at May 12, 2017 at 08:30 CET. For more information, please contact: Jyrki Eklund, CEO Aino Health Tel: +358 40 042 4221. E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com Aino Health is the leading solution provider in Corporate Health Management; we are for private and public organisations what doctors are for people. The company's complete system of IT-based services reduces sick leave, related costs and deliver long term prosperity, increased productivity and employee engagement by adopting health, wellbeing and safety as an everyday activity. Aino Health AB (publ) is listed at Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO). Erik Penser AB, +46 8 463 83 00, is the Certified Advisor to the company.


News Article | May 9, 2017
Site: globenewswire.com

ASPO PLC      STOCK EXCHANGE RELEASE   May 9, 2017, at 10:00 a.m.      ASPO GROUP INTERIM REPORT, JANUARY 1 TO MARCH 31, 2017 (Figures from the corresponding period in 2016 are presented in brackets.) January-March 2017 - Aspo's net sales amounted to EUR 119.0 (98.5) million - Operating profit stood at EUR 4.4 (3.3) million. - The operating profit of ESL Shipping stood at EUR 3.0 (2.2) million, the operating profit of Leipurin was EUR 0.4 (0.5) million, the operating profit of Telko amounted to EUR 2.3 (2.3) million, and the operating profit of Kauko stood at EUR -0.5 (-0.3) million. The operating profit of other activities stood at EUR -0.8 (-1.4) million. - Profit for the period stood at EUR 3.9 (2.3) million. - Earnings per share were EUR 0.13 (0.07). - All businesses increased their net sales, and Aspo's net sales increased by 21%. - Net sales in Russia, Ukraine and other CIS countries increased by 48% from the comparative period to EUR 39.3 (26.6) million. - ESL Shipping increased its operating profit to EUR 3.0 (2.2) million after successful operations and the improved profitability of its Supramax vessels. - Aspo's relative profitability improved, and its operating profit rate was 3.7% (3.4). Guidance for 2017 Aspo's operating profit will be EUR 22-27 (20.4) million in 2017. KEY FIGURES General outlook for 2017 General uncertainty in the markets has decreased. Industrial production is expected to increase in the main market areas of Aspo's business operations during 2017. Raw material prices are expected to remain low. In Russia, the national economy and industrial production are expected to turn into growth. However, political risks have increased, which may have a rapid impact on the operating environment or reduce free trade in the long term. AKI OJANEN, CEO OF ASPO GROUP: "Aspo's net sales and operating profit increased strongly. We have had the courage to invest in growth during periods of uncertainty and decrease. Growth of 48% in our net sales in eastern markets and the total increase of more than 20% in our consolidated net sales indicate that we were ready for rapid growth as the markets recovered. The market environment has rapidly changed in a positive direction in market areas and sectors important to Aspo, and our hard long-term work is also starting to show in our result. Telko and Leipurin have invested in growth by increasing the number of units and especially by recruiting skilled employees. These investments have increased operating expenses. I am happy that, despite our significant growth, the operating profit rate increased. Improving the operating profit rate is one of the Group's key targets in our attempts to reach our financial targets by 2020. We succeeded on a broad front. Our most significant successes were the new customer accounts acquired for ESL Shipping's Supramax vessels and, therefore, the notably improved profitability of the shipping company. Telko's previous investments in an operating strategy for eastern markets and stronger prices in industrial chemicals and plastics enable Telko to increase its net sales by as much as 29%. Even though Leipurin has not yet improved its results, its investments will start to show during 2017. The operating profit is usually the lowest of the year during the first quarter. We have started this year strongly and were able to increase our profit for the period by 70%. Our outlook is looking brighter than for a long time," says Aki Ojanen, CEO of Aspo Group. ASPO GROUP NET SALES Net sales by segment There is no considerable inter-segment net sales. Net sales by market area The growth in the market prices of plastics and chemicals and the significant increase in Telko's volumes increased net sales in all of Aspo's market areas, apart from the Other countries area. The growth in transportation volumes of ESL Shipping's Supramax vessels from Russia and the increase in the value of the Russian ruble also increased net sales in the Russia, Ukraine and other CIS countries market area. EARNINGS Operating profit by segment Earnings per share Earnings per share were EUR 0.13 (0.07). Equity per share was EUR 3.90 (3.36). Financial targets Aspo's objective is to reach an average return on equity of over 20%, gearing of up to 100% and an operating profit of 7% with the current structure by 2020. The operating profit rate for the first quarter 2017 was 3.7% (3.4), return on equity was 13.4% (8.9), and gearing was 94.0% (108.7). OUTLOOK FOR 2017 The increase in the global economy is expected to speed up in 2017. The general uncertainty and poor economic situation in eastern growth markets that are important to Aspo have turned into growth. However, it is difficult to predict future development in Russia, Ukraine and other CIS countries. The values of foreign currencies are expected to continue to fluctuate heavily.  The price of oil has strengthened, but is likely to remain at a low level. In general, the prices of production raw materials are expected to remain low. The Group will continue to increase its market shares profitably in the strategically important eastern growth markets. Industrial production is expected to increase in the main market areas of Aspo's business operations during 2017. While international dry cargo prices are expected to remain low, the shipping company has secured its capacity utilization mainly through long-term agreements. The operations of one of the two Supramax vessels in the Baltic Sea area during 2017 have been secured, which will significantly reduce the volume of spot traffic. The loss-producing machine operations of Leipurin will turn to produce a profit, as a result of the record high order book. ASPO'S BUSINESS OPERATIONS ESL SHIPPING ESL Shipping is the leading dry bulk cargo company in the Baltic Sea region. At the end of the review period, the company's fleet consisted of 14 vessels, of which the company owned 13 in full and one was leased. The general market prices of dry bulk cargo decreased briefly at the beginning of the year, but turned towards notable growth during the review period. Freight prices still remain at a low level when reviewed in the long term. The service range of ESL Shipping is based on the company's ability to operate effectively and reliably in the arctic ice regions and to load and unload vessels at sea. During the first quarter, the company's vessels have mainly operated in contract traffic in the Baltic Sea and in Northern Europe, and also performed loading and unloading operations at sea. Transportation operations in the Baltic Sea and the North Sea are based on long-term customer agreements and established customer relationships. During the first quarter, ESL Shipping's net sales amounted to EUR 18.9 (16.2) million as a result of the more effective use of its vessel capacity, the significantly improved agreement and market situation of its Supramax vessels, and the increase in ship fuel prices from the comparative period. Changes in fuel prices have an impact on the shipping company's net sales via fuel clauses in long-term agreements. Profitability increased significantly from the comparative period, and operating profit stood at EUR 3.0 (2.2) million. Supramax vessels, in particular, increased their profitability. The annual agreement on the transportation of iron pellets from Russia to the European market signed by the shipping company during the previous quarter and the improved demand enabled the Supramax vessels to operate effectively in their ideal winter traffic area, and they started to produce significant profits after losses produced during the comparative period. The profitability of other vessels remained at the previous year's good level. The transportation volume of renewable bioenergy continued to be higher than estimated during the review period. However, due to the low nominal weight of this cargo type, this cannot be seen as any notable change in the reported transportation volumes. Transportation volumes for the steel industy and energy coal were at the comparative period's level. The cargo volume carried by ESL Shipping in January-March amounted to 2.5 (2.4) million tons. During the first quarter, one vessel unit underwent scheduled dockage. Loading and unloading operations for large ocean liners at sea was at the previous year's level. Compared to the previous year, profitability was weakened by lower general demand in the Gulf of Finland and difficult weather conditions partly due to the irregularly mild winter, such as strong winds, leading to dealys in operations. General demand in the Gulf of Bothnia was higher than in the year before, and operations succeeded well in the region. The shipping company's project to build the world's first two LNG-fueled handy-size dry cargo vessels has proceeded as expected, and its cooperation with Sinotrans & CSC Jinling shipyard has been productive. The new vessels will start operations in the Baltic Sea during the first half of 2018. After the review period, the main engine of the first vessel was tested successfully with liquefied natural gas. The new vessels will operate in the northern Baltic Sea, improving the efficiency of the transportation chain, and significantly reducing the environmental load of operations. The EU supports energy-efficiency and environmental investments in ships. Outlook for ESL Shipping for 2017 Market cargo freights of large dry cargo vessels have increased at the end of last year and at the beginning of 2017 from the historically low level of a year ago. However, they are not at a normal level when reviewed in the long term. Market forecasts regarding cargo freight development during the rest of the year have become more optimistic, and it is also estimated that there will be moderate economic growth in the shipping company's main market areas. Not many new dry cargo vessels have been ordered, due to which the balance between demand and supply is expected to improve in the coming years. This change is also sped up by the tighter environmental regulations set for shipping operations. These may reduce the range of the oldest tonnage in the future. Most of the shipping company's transportation capacity utilization has been secured in the Baltic Sea and Northern Europe through long-term agreements. The profitable employment of one of the shipping company's Supramax vessels in the Baltic Sea until the end of this year has already been secured through an annual agreement. The employment of the other Supramax vessel has been secured at least until late summer. Transportation volumes in the steel industry are expected to develop positively or remain unchanged, but the timing of annual maintenance requires that the capacity of the pusher system is adapted in May. Transportation demand of the mining and metal industries may increase, partly as a result of increased raw material prices. Total transportation volumes in the energy industry are expected to be higher than during the previous year, mainly because of the increased demand for the transportation of biofuels. The transportation volumes of coal are expected to remain at the previous year's level, and the use of coal mainly focuses on the joint production of power and heat. In Finland, the production of condensing power by using coal has practically come to an end, due to its poor profitability, apart from periods of extreme cold in the winter. Demand for the loading and unloading services of large vessels at sea is expected to be high. If required, the shipping company's capacity will also be adapted according to the demand and the needs of any new customer groups by chartering additional external capacity. The company aims to continue its operations in arctic areas during the second half of the year, as in previous years. According to its strategy, the shipping company will continue to expand its customer base, in particular, to customer transportation, where both the company's range of different cargos and its operating area can be expanded. For this purpose, the company has strengthened its resources in sales and ship operations through recruitment, starting from the beginning of the second quarter. The shipping company has negotiated the manning of its new vessels and the opportunity to have the vessels under the Finnish flag with shipping trade unions. The parties have negotiated an agreement which enables, at least, the first vessel to be registered in Finland. In order to secure competitiveness in the long term and the availability of a competent crew, the company has also agreed to expand the mixed crews of its current vessels through natural employee turnover and the new job opportunities offered by the new vessels. The agreed arrangement is expected to improve cost competitiveness in stages, already during this year. In 2017, three vessel units will be docked as planned, in addition to one previously docked unit. The two largest dockages will be scheduled for the second quarter, due to seasonal variation in demand. LEIPURIN Leipurin is a unique provider of solutions for bakery and confectionery products, the food industry and the out of home (OOH) market. The solutions offered by Leipurin range, for example, from product development, recipes, raw materials, training and equipment all the way to the design of sales outlets. As part of its full-range services, Leipurin designs, delivers and maintains production lines for the baking industry, baking units and other machinery and equipment required in the food industry. Leipurin uses leading international manufacturers as its raw material and machinery supply partners. Leipurin operates in Finland, Russia, the Baltic countries, Poland, Ukraine, Kazakhstan and Belarus. The prices of raw materials important to Leipurin have increased slightly from the comparative period.  The market of industrial packed bread continues to decrease in the west, whereas the market of in-store bakeries and baking units has continued to increase. The growth in imported frozen bakery products to Finland has evened out. Net sales of Leipurin for January-March increased from the comparative period to EUR 29.4 (26.2) million. Operating profit lagged slightly behind the comparative period, and stood at EUR 0.4 (0.5) million. The operating profit rate during the quarter was 1.4% (1.9). The net sales of Leipurin increased in eastern markets and machine operations. The net sales of raw material operations increased in Russia, Ukraine and other CIS countries by 33%, and the operating profit rate was approximately 6% (7). The net sales of machine operations increased by 45%, with principal equipment and Leipurin's own production and maintenance all showing growth. Despite the challenging market situation in the fresh bread market, the net sales of bakery raw materials increased in Finland, particularly thanks to artisanal and OOH customers. Net sales decreased in Poland and the Baltic market region, which also reduced the operating profit. Leipurin invested to increase its market share in the OOH market, for example, by performing sales and marketing measures in all market areas and by opening a second test cafeteria in Finland. These investments in growth slowed down the development of operating profit in January-March, due to increased costs. The capacity utilization of Leipurin's own production increased significantly, while operations continued to produce a small loss, as project revenue recognition and customer deliveries will mainly take place in upcoming quarters. During the first quarter, net sales in Russia, Ukraine and other CIS countries, including machine sales, increased by approximately 36% to EUR 8.3 (6.1) million, with the operating profit rate being approximately 6% (6). Outlook for Leipurin for 2017 The market situation is expected to remain unchanged in key markets of Leipurin. The market position is expected to remain strong in the industrial baking sector in Finland, Russia and the Baltic region. The net sales and operating profit of Leipurin are expected to increase in 2017. In Russia, the decrease in the purchasing power of consumers is estimated to turn towards growth and the purchasing power is expected to increase. The local procurement of bakery raw materials has been increased in Russia to replace imported raw materials. The purpose is to respond to the campaign to promote local products in Russia and to changes in demand by developing a product range with more competitive prices. The aim is to increase the proportion of local raw materials even further. Local procurement has been decentralized and, currently, there are already dozens of significant regional production partners. Leipurin will maintain good profitability in the region, strengthen its market position, and look for growth in the bread, pastry and OOH sectors. The OOH market is a significant and growing operating area for Leipurin, and Leipurin will continue to invest in the OOH market, particularly in Finland and western markets. In machine operations, equipment investments are expected to increase in Finland and the Baltic region. In addition, a moderate increase in investments is expected in Russia. Leipurin's machine operations will continue to strengthen the agent network in Western Europe and the Middle East. As a result of the improved competitiveness of machine operations and the redirection of sales, the order book of machine operations for 2017 looks promising, and it is expected to improve even further. The improved order book ensures that the profitability of machine operations will improve during the next quarters. TELKO Telko is a leading expert and supplier of plastic raw materials and industrial chemicals. Business is based on representation of the best international principals and on the expertise of the personnel. Telko has subsidiaries in Finland, the Baltic countries, Scandinavia, Poland, Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan and China. The prices of industrial chemicals continued to increase during the first quarter, and they were significantly higher than during the comparative period. The prices of plastic raw materials increased from the beginning of the year. This increase continued throughout the quarter, and prices were higher on average than during the corresponding period in the previous year. Net sales of Telko increased by 29% to EUR 63.6 (49.4) million. The increase in net sales was affected by an increase in volumes and prices. It is estimated that the increase in prices accounts for half of the increase in net sales. Operating profit during the first quarter stood at EUR 2.3 (2.3) million. Net sales increased clearly more in eastern markets than in western markets. The outlook for economic growth in eastern markets strengthened during the review period, which had an impact on the increase in demand and net sales. Net sales in Russia, Ukraine, and other CIS countries increased by 49% during the first quarter from the comparative period, being EUR 28.7 (19.3) million. In eastern markets, operating profit decreased, and the operating profit rate was clearly below the level of 5%. The rate of the Russian ruble increased by more than 20% from the comparative period, which reduced the profitability of the Russian unit during the review period, due to increased costs. Telko has previously opened new units and recruited new employees. In addition, Telko's expenses increased, due to the relocation of its Russian warehouse to a new location. Outlook for Telko for 2017 The increase in the prices of oil and petrochemical products is expected to even out, in accordance with oil prices. The development of the Russian economy is expected to become positive, which will be visible through higher procurement volumes in Telko's customer companies. The market situation in western markets is expected to remain unchanged. In 2017, the general market situation will be much better than in previous years. Telko has completed the first phase of its geographic expansion strategy in Russia by establishing sales offices in all parts of the Russian Federation, apart from Siberia. The establishment and start-up of these offices have increased costs and, in the future, Telko aims to improve its relative profitability in eastern markets through increased volumes and active pricing. Telko is investigating its opportunities to start operations in new countries, particularly in the growth markets of the Middle East and Eastern Europe. KAUKO Kauko is a specialist in demanding mobile knowledge work environments. It supplies the best tools, solutions for improving productivity and services for securing effective use for the needs of industries, logistics, healthcare sector and the authorities. Kauko solutions combine customized applications, devices and services. Its product range also includes products that improve energy efficiency. Kauko has companies in Finland and Germany. *) In 2017, including a EUR 0.3 million impairment loss of receivables related to previously divested business operations Net sales of Kauko increased by 6% in the first quarter, amounting to EUR 7.1 (6.7) million. The net sales of mobile knowledge work increased from the comparative period, including IT deliveries to the healthcare sector. The net sales of energy-efficiency equipment increased, even though winter is typically a poor seasonal period during the annual cycle. No income was recognized from the project deliveries to China during the first quarter, unlike during the comparative period. The operating profit of Kauko stood at EUR -0.5 (-0.3) million. The operating profit was reduced by the bankruptcy of a long-term principal related to previously divested operations which caused a EUR 0.3 million impairment loss of commission receivables. This event is not related to Kauko's current operations. Key employees were recruited for the application business for mobile knowledge work to strengthen the sale and development of efficiency solutions for field work. Application operations and the functions of Kauko's German subsidiary are at their start-up stage and produced a loss. The start-up of the sale of a computer designed by Kauko for the healthcare sector was postponed from the first quarter to the second quarter. Outlook for Kauko for 2017 The net sales and profitability of total solutions for mobile knowledge work are expected to improve. Kauko is a provider of effectively integrated and customized total solutions, combining application, hardware and other services. During the review period, a number of rugged computer models that strengthen the product portfolio even further was released. Application operations, in particular, are expected to improve profitability. Service operations will be expanded by shifting focus more on total solutions. In the market of rugged computers, sales of laptops are expected to decrease and those of tablets to increase. Kauko provides the healthcare sector with various mobile IT solutions to improve the efficiency of the nursing staff's work. The sale of Kauko's computer made in Germany is expected to start during the second quarter. The new computer designed for the healthcare sector also enables the start of sales to other OEM channels outside Kauko's regular market area. The market of decentralized energy production solutions is expected to grow, especially regarding solar power. The order book is at an exceptionally high level, and Kauko will also expand sales to the public sector. OTHER OPERATIONS Other operations include Aspo Group's administration, the financial and ICT service center, and a small number of other functions not covered by business units.  The operating profit of other operations was negative and amounted to EUR -0.8 (-1.4) million. The expenses related to profit- and share-based rewards weakened the operating profit of the comparative period. The increase in the cost efficiency of other operations as well as the rearrangement of facilities performed in 2016 increased the operating profit. FINANCING The Group's cash and cash equivalents amounted to EUR 16.6 million (12/2016: EUR 22.6 million). The consolidated balance sheet included a total of EUR 128.7 million in interest-bearing liabilities (12/2016: EUR 125.4 million). The average rate of interest-bearing liabilities was 1.7% at the end of the review period (12/2016: 1.8%). Non-interest-bearing liabilities totaled EUR 68.1 million (12/2016: EUR 69.8 million). Aspo Group's gearing was 94.0% (12/2016: 89.8%) and its equity ratio was 38.3% (12/2016: 37.4%). At the end of the first quarter of 2016, gearing was 108.7% and the equity ratio was 34.9%. The Group's net cash from operating activities during the review period stood at EUR -3.2 (-7.0) million. During the review period, the change in net working capital was EUR -8.4 (-12.1) million.  Net cash from investing activities during the review period was negative at EUR -6.7 (-0.6) million, i.e., the Group's free cash flow amounted to EUR -9.9 (-7.6) million. Advance payments in the shipping company's new vessels amounted to EUR 6.2 million. The amount of committed revolving credit facilities signed between Aspo and its main financing banks stood at EUR 40 million at the end of the review period. The revolving credit facilities remained fully unused. Of the commercial paper program of EUR 80 million, EUR 5 million were in use at the end of the review period. In 2017, a financing agreement of EUR 20 million will fall due. On May 27, 2016, Aspo issued a new hybrid bond of EUR 25 million. The fixed coupon rate of the bond is 6.75% per annum. The bond has no specified maturity date, but the company may exercise an early redemption option after four years of its issuance date. Aspo has hedged its interest rate risk by means of an interest rate swap. Its fair value on March 31, 2017 was EUR -0.5 (-0.8) million. The financial instrument is on level 2 of the fair value hierarchy. Aspo Group has hedged its currency-denominated cash flows associated with the acquisition of new vessels using currency forward agreements, to which hedge accounting is applied. The nominal value of these currency forward agreements was EUR 31.6 million, and their fair value was EUR 1.2 (-1.4) million on March 31, 2017. The financial instrument is on level 2 of the fair value hierarchy. INVESTMENTS The Group's investments stood at EUR 7.1 (0.6) million, consisting mainly of advance payments for new vessels ordered by ESL Shipping. Investments by segment, acquisitions excluded At the end of the review period, Aspo Group had 907 (869) employees. The number of personnel has increased in Leipurin and Telko companies in Russia, Ukraine and other CIS countries, and in Leipurin's test cafeteria in Finland. The number of personnel in other operations has been increased, for example, to build digitalization solutions. Rewarding In 2015, the Board of Directors of Aspo Plc approved a share-based incentive plan for about 30 persons. The plan includes three earnings periods, the calendar years 2015, 2016 and 2017. The Board of Directors will decide on the plan's performance criteria and required performance levels for each criterion at the beginning of each earnings period. The reward from the earnings period 2015 was based on the Group's earnings per share (EPS). In 2016, on the basis of the 2015 earnings period, employees included in the plan received 88,970 treasury shares as a share-based reward, as well as cash equaling the value of the shares, at most, in order to pay taxes. In accordance with the rules of incentive plans a total of 5,275 treasury shares, originally granted on the basis of share-based incentive plans, were returned to Aspo due to ended contracts of employment in 2016. The reward from the 2016 earnings period was based on the Group's earnings per share (EPS). In March 2017, on the basis of the 2016 earnings period, employees included in the plan received 25,740 treasury shares as a share-based reward, as well as cash equaling the value of the shares, at most, in order to pay taxes. The reward from the 2017 earnings period will be based on the Group's earnings per share (EPS). The possible reward from the 2017 earnings period will be paid in 2018, partly in treasury shares and partly in cash to cover any taxes and tax-related costs arising from the reward. At most 112,000 treasury shares will be granted, and the amount paid in cash will correspond, at most, to the value of the shares on the payment date. RISKS AND RISK MANAGEMENT Operating conditions in Aspo's market areas have improved from the year before. National economies in western countries are increasing, and the economy of Finland, Aspo's important home market, has also turned towards growth. Eastern economies have stopped their decline and, in Russia, the increase in oil prices has supported economic recovery. In Russia, inflation has continued to slow down, and consumption demand and investments have turned towards moderate growth. Cargo prices increased slowly throughout the previous year and, after a brief decline, have started to increase again. The cautious turn for the better can soon be seen as lower risks in all of Aspo's businesses. However, any rapid changes in international politics, exchange rates or commodities markets may have an impact on the demand and competitiveness of the products of Aspo's companies. Growth in eastern and western markets was still strained by low demand for investment assets. However, there are signs of an increase. Strategic risks In addition to western markets, Aspo operates in areas where economic development may quickly become negative or positive, as a result of which there may be significant changes in business preconditions. In Russia, foreign trade has grown strongly during the first months of the year and, in Ukraine, consumption demand has evened out after a steep decline. The Russian economy has also stabilized and inflation has continued to decelerate. According to estimates, the Russian economy will increase during this year. The decreased consumption demand has had a general impact on trade, but the increase in nominal salaries predicts that consumption will increase. No signs of decrease were visible anymore in the financing market and payments in Russia and Ukraine. Companies are more willing to make investments, even though the sale of investment assets is still characterized by caution. The promotion of local production has increased the volume of raw materials and items produced in Russia in industrial production, despite the decrease in quality. This may reduce the position of imported raw materials in the value chain and the margin level, but, correspondingly, an increase in import volumes may reduce related risks for Aspo. Political risks have increased, which may have a rapid impact on Aspo's operating environment or reduce free trade in the long term. The economic and political situation in Aspo's market areas may have made it more difficult to make structural changes as part of Aspo's strategy. The situation may continue unchanged, but, as the economic and political pressure alleviates, it may change completely and rapidly. Economic sanctions or other obstacles arising from the economic or political situation in Russia may, in part, reduce transportation volumes originating from Russia and the demand for unloading services for large ocean liners at sea. In Finland and the rest of Europe, social pressures to reduce the use of coal in energy production have increased, which will reduce coal transportation volumes in the future. Correspondingly, the transportation volumes of replacement energy products will increase. Due to this change, it is difficult to estimate future transportation volumes. The low level of international freight indices and a global increase in vessels, in particular, in large size categories have increased uncertainty over the long-term profitability of shipping companies. Nevertheless, there are signs of a slight increase in freight indices and of a decrease in the number of vessels in the long term. In addition to the internationally poor economic situation and the political atmosphere, strategic risks are caused by the outlook and production solutions of industrial customers. Decisions on energy production structures affected by the environmental policy and other political choices may cause changes in industry and energy production that may decrease the use of fossil fuels and increase the use of alternative forms of energy. The flow of goods in the Baltic Sea may change as a result of steel production, cost structures, changes in the customer structure, such as centralization of ownership, or for other reasons. These changes may have negative consequences on operations as the need for transportation decreases, but they can also be seen as significant opportunities. As a result of low cargo prices in international shipping, competition over cargoes may also become fiercer in the Baltic Sea, and there may also be more competition, due to milder and iceless winters. In order to improve its competitive position, ESL Shipping is building new low-emission vessels with a higher fuel economy for this region and customer base. Strategic risks are affected by long-term changes in cargo prices, investment trends, and changes in trade structures, especially in western markets. In eastern markets, risks are increased by such factors as political instability, social structures or their lack of reaction to the difficulties encountered by business operations. The accumulation and discharge of investments may cause long-term changes in the competitive situation and customer behavior. Trade in eastern and western markets may suffer from restrictions on free trade, as a result of which there may be a decrease in sales of goods and services. Rapid changes in economic structures may cause risks due to changes in the customer or principal structure or technologies, and due to unutilized opportunities that require a quick response. Aspo's strategic risks are evened out by the distribution of business operations over four segments, its engagement in business operations in a broad geographical area, and its ability to react quickly to changing situations. Operational risks Economic uncertainty in Aspo's operating environment has decreased during the review period. However, operational risks have remained unchanged. These include risks related to supply chains and persons. The focus of Aspo's growth has for long been on emerging market areas, where risks decelerating growth are affected by factors such as exchange and interest rates, the level of and changes in the global market prices of raw materials, industrial and commercial investments, customer liquidity, changes in legislation and import regulations, and the inactivity, lack of neutrality or corruption of public authorities. Economic growth and, alternatively, any decrease in production may have an impact on demand for raw materials in the eastern markets. Political and economic instability is disturbing commercial activities and, if the situation continues, the growth of Aspo's business operations may slow down. Consumer behavior is also reflected in risks associated with B-to-B customers and their risk levels. The growth opportunities presented by emerging markets are encouraging interest among competitors in starting or expanding business operations in these areas. The challenging emerging markets and the escalated situation in Ukraine have also caused competitors to withdraw from the area, which has created new potential for Aspo's businesses, increased their market shares and, in some business areas, even improved profitability. Hedging against exchange rate changes is not possible in all conditions and, especially, at all times. Changes in exchange rates may reduce results and equity on the balance sheet as a result of translation differences. Then again, changes in exchange rates may also strengthen the result and balance sheet. As changes in credit loss risks are diversified across businesses and customers, Aspo's businesses have not been subjected to any significant credit losses related to their customers, even though credit loss risks have increased. Principal risks have materialized through unreceived commission returns. The quantity and probability of the Group's loss risks are regularly assessed. A bidding process was arranged for general insurance policies and the amounts insured were updated in 2016. The amounts insured are sufficient in view of the scope of Aspo's operations, but insurance companies may restrict the validity of insurance policies as a result of risks increasing for various reasons, such as military operations. Internal control and risk management One of the responsibilities of Aspo's Audit Committee is to monitor the efficiency of the Group's internal supervision, internal audits, and risk management systems. The Audit Committee monitors the risk management process and carries out necessary measures to prevent strategic risks in particular. In accordance with the internal control principles approved by the Board of Directors, risk management is part of Aspo's internal control, and its task is to ensure the implementation of the Group's strategy, development of financial results, shareholder value, dividend payment ability, and continuity in business operations. The operational management of the businesses is responsible for risk management. The management is responsible for specifying sufficient measures and their implementation, and for monitoring and ensuring that the measures are implemented as part of day-to-day operational control. The risks of Telko and ESL Shipping were updated during the final quarter of 2016, and those of other businesses will be updated in 2017. Risk management is coordinated by Aspo's CFO, who reports to the Group CEO. Aspo Group's financing and financing risk management are centralized in the parent company, in accordance with the financing policy approved by the Board of Directors. A more detailed account of the risk management policy and the most significant risks has been published on the company's website. More detailed information on financing risks can be found in the notes to the financial statements.  SHARE CAPITAL AND SHARES Aspo Plc's share capital on March 31, 2017 was EUR 17,691,729.57 and the total number of shares was 30,975,524 of which the company held 370,486 shares; that is, 1.2% of the share capital. Aspo Plc has one share series. Each share entitles the shareholder to one vote at the shareholders' meeting. Aspo's share is quoted on Nasdaq Helsinki Oy's Mid Cap segment under industrial products and services. During January-March 2017, a total of 950,996 Aspo Plc shares with a market value of EUR 8.3 million were traded on Nasdaq Helsinki, in other words, 3.1% of the stock changed hands. During the review period, the share price reached a high of EUR 9.16 and a low of EUR 8.20. The average price was EUR 8.73 and the closing price at period-end was EUR 8.86. At the end of the review period, the market value excluding treasury shares was EUR 271.2 million.  The number of Aspo Plc shareholders was 9,145 at period-end. A total of 900,622 shares, or 2.9% of the share capital, were nominee registered or held by non-domestic shareholders. DECISIONS AT THE SHAREHOLDERS' MEETING Dividend The Annual Shareholders' Meeting of Aspo Plc on April 5, 2017, approved the payment of a dividend totalling EUR 0.42 per share in accordance with the Board of Directors' proposal. The dividend will be paid in two installments. The record date for the first installment of EUR 0.21 per share was April 7, 2017 and the payment date was April 18, 2017. The second installment of EUR 0.21 per share will be paid in November 2017 to shareholders who are registered in the shareholders' register maintained by Euroclear Finland Ltd on the record date. At its meeting to be held on October 26, 2017, the Board of Directors will decide on the record and payment dates of the second installment, in accordance with the rules of the Finnish book-entry securities system. According to the current system, the dividend record date would be October 30, 2017 and the payment date would be November 6, 2017. Board of Directors and Auditor The Annual Shareholders' Meeting re-elected LL.M., MBA Mammu Kaario, M.Sc. (Econ.) Mikael Laine, LL.M. Roberto Lencioni, B.Sc. (Econ.), eMBA Gustav Nyberg, D.Sc. (Econ.) Salla Pöyry and M.Sc. (Tech.) Risto Salo to the Board of Directors. At the Board's organizing meeting held after the Annual Shareholders' Meeting, Gustav Nyberg was elected as Chairman of the Board and Roberto Lencioni as Vice-Chairman. At the meeting the Board also decided to appoint Mammu Kaario Chairman of the Audit Committee and Mikael Laine, Salla Pöyry and Risto Salo as committee members. The Authorized Public Accountant firm Ernst & Young Oy was elected as company auditor. Board authorizations Authorization of the Board of Directors to decide on the acquisition of treasury shares The Annual Shareholders' Meeting on April 5, 2017 authorized the Board of Directors to decide on the acquisition of no more than 500,000 of the treasury shares using the unrestricted equity of the company representing about 1.6% of all the shares in the company. The authorization includes the right to accept treasury shares as a pledge. The shares shall be acquired through public trading, for which reason the shares are acquired otherwise than in proportion to the share ownership of the shareholders and the consideration paid for the shares shall be the market price of the Aspo's share in public trading at Nasdaq Helsinki Ltd at the time of the acquisition. Shares may also be acquired outside public trading for a price which at most corresponds to the market price in public trading at the time of the acquisition. In connection with the acquisition of the treasury shares, derivative, share lending, or other agreements that are normal within the framework of capital markets may take place in accordance with legislative and regulatory requirements. The authorization includes the Board's right to resolve on a directed repurchase or the acceptance of shares as a pledge, if there is a compelling financial reason for the company to do so as provided for in Chapter 15, section 6 of the Finnish Limited Liability Companies Act. The shares shall be acquired to be used for the financing or execution of corporate acquisitions or other transactions, for execution of the company's share-ownership programs or for other purposes determined by the Board. The decision to acquire or redeem treasury shares or to accept them as pledge shall not be made so that the shares of the company in the possession of, or held as pledges by the company and its subsidiaries would exceed 10% of all shares. The authorization is proposed to be valid until the Annual Shareholders' Meeting in 2018 but not more than 18 months from the approval at the Shareholders' Meeting. The Board of Directors shall decide on any other matters related to the acquisition of treasury shares and/or accepting them as a pledge. The authorization will supersede the authorization for the acquisition of treasury shares and/or accepting them as a pledge which was granted to the Board of Directors by the Annual Shareholders' Meeting on April 7, 2016. Authorization of the Board of Directors to decide on a share issue of treasury shares The Annual Shareholders' Meeting on April 9, 2015 authorized the Board of Directors to decide on a share issue, through one or several instalments, to be executed by conveying treasury shares. An aggregate maximum amount of 900,000 shares may be conveyed based on the authorization. The authorization will remain in force until September 30, 2018. The Board of Directors has used the authorization in 2016 and granted 88,970 treasury shares to employees included in the earnings period 2015 of the share-based incentive plan 2015-2017. On March 27, 2017 the Board of Directors granted 25,740 treasury shares to employees included in the earnings period 2016. Authorization of the Board of Directors to decide on a rights issue The Annual Shareholders' Meeting on April 9, 2015. authorized the Board of Directors to decide on a rights issue for consideration. The authorization is proposed to include the right of the Board of Directors to decide on all of the other terms and conditions of the conveyance and thus also includes the right to decide on a directed share issue, in deviation from the shareholders' pre-emptive right, if a compelling financial reason exists for the company to do so. The total number of new shares to be offered for subscription may not exceed 1,500,000. The authorization will remain in force until September 30, 2018. The Board of Directors has not used the authorization. LEGAL PROCEEDINGS On February 27, 2015, the Helsinki District Court announced its judgement in the case between ESL Shipping and the Finnish State regarding fairway dues levied during the years 2001-2004. According to the judgement, the Finnish State will be required to refund to ESL Shipping approximately EUR 3,0 million in accordance with the company's claim, as well as legal expenses and interest. The State lodged an appeal against the District Court's judgement and, in its ruling issued on August 8, 2016, the Court of Appeal overruled the Helsinki District Court's judgement and dismissed ESL Shipping's legal action as time-barred. The company has applied for a leave to appeal from the Supreme Court. The shipping company won legal proceedings against Indian ABG Shipyard concerning the compensation payable for repairs made to m/s Alppila during the warranty period. The vessel was delivered to ESL Shipping in 2011. According to the ruling of the arbitration court, ABG Shipyard was required to refund the repair expenses and interest to ESL Shipping according to the company's claims. The impact of ruling will be taken into account during the financial year over which the imposed payment is received. ASPO GROUP CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ACCOUNTING PRINCIPLES Aspo Plc's interim report has been prepared in accordance with the principles of IAS 34 Interim Financial Reporting. As of January 1, 2017, Aspo applies certain new or amended IFRS standards and IFRIC interpretations as described in the 2016 financial statements. The adoption of these new or amended standards has not had any substantial impact on the reported figures. In other respects, the same accounting principles have been adopted as in the consolidated financial statements on December 31, 2016. The information in this report is unaudited. Aspo Plc adopts the guidance on alternative key figures issued by the European Securities and Market Authority (ESMA). In addition to IFRS figures, the company releases other commonly used key figures which are mainly derived from the statement of comprehensive income and balance sheet. According to the management, key figures clarify the picture drawn by the statement of comprehensive income and balance sheet of Aspo's financial performance and financial position. The calculation formulas of key figures have been described on page 70 of the Year 2016 report. Aspo will continue to prepare for the adoption of the new IFRS 15 and IFRS 9 standards, starting from January 1, 2018. The expected impact of these standards on consolidated financial statements is described in more detail in the financial statements on pages 40-41 of the Year 2016 report. As the project proceeds, Aspo will specify its evaluation on the impact later during 2017. SEGMENT REPORTING Aspo Group's operational segments are ESL Shipping, Leipurin, Telko and Kauko. Other operations consists of Aspo Group's administration, the financial and ICT service center, and a small number of other functions not covered by business units.  The Group reports its net sales on the basis of the following geographical division: Finland; Scandinavia; the Baltic countries; Russia, Ukraine and other CIS countries; and other countries. PRESS AND ANALYST CONFERENCE A press and analyst conference will be arranged today, Tuesday May 9, 2017 at 14.00 at the Akseli Gallen-Kallela cabinet at Hotel Kämp, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. FINANCIAL INFORMATION IN 2017 In 2017, Aspo Plc will publish the following financial reports: - half year financial report for January-June on Tuesday, August 15, 2017 - interim report for January-September on Thursday, October 26, 2017. Helsinki, May 9, 2017 ASPO PLC For more information: Aki Ojanen, 09 521 4010, 0400 106 592, aki.ojanen (a)aspo.com DISTRIBUTION: Nasdaq Helsinki Key media www.aspo.com Aspo is a conglomerate that owns and develops businesses in Northern Europe and growth markets focusing on demanding B-to-B customers. The aim of our strong corporate brands - ESL Shipping, Leipurin, Telko and Kauko - is to be the market leaders in their sectors. They are responsible for their own operations, customer relationships and the development of these. Together they generate Aspo's goodwill. Aspo's Group structure and business operations are developed persistently without any predefined schedules.


Dr. Deane Wolcott, the recipient of the "Harold H. Benjamin Innovation Award," is a renowned psychiatrist and expert on psychosocial support services in oncology and palliative care. A UCLA trained psychiatrist, Dr. Wolcott has spent the last 38 years providing care to cancer patients, their family members, and caregivers in the hospital cancer care setting. CSC's mission is to ensure that all people impacted by cancer are empowered by knowledge, strengthened by action and sustained by community. In 2009, The Wellness Community and Gilda's Club joined forces to become the Cancer Support Community. The combined organization provides the highest quality social and emotional support for people impacted by cancer through a network of 45 licensed affiliates, more than 120 satellite locations and vibrant online and telephone communities, touching more than one million people each year. The American College of Surgeons Commission on Cancer and the Institute of Medicine advocate that services provided by CSC are an integral part of quality "patient-centered" cancer care. CSC Benjamin Center was founded in 1982 in Santa Monica, California by Dr. Harold and Harriet Benjamin. CSC offers 100% free invaluable emotional and psychological support and healthy life-style services, including education and social activities. Visit www.cancersupportcommunitybenjamincenter.org To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/cancer-support-community-benjamin-center-to-honor-ruth--martin-weil-and-dr-deane-wolcott-at-annual-gilda-award-gala-300455139.html


WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC®, a world leader in business, legal, tax, and digital brand services, has been named one of the top three providers for Best Entity Management Solutions and Best Business Formation Services by readers of the New York Law Journal. Results of the New York Law Journal's 2017 "Best Of" (formerly “Reader Rankings”) were announced today in a special section of the legal daily. The annual online survey covered several dozen categories, encompassing the areas of technology, research, accounting, insurance, financial services, litigation support, education, and more. In all, more than 7,500 readers cast their votes for 500 companies this year. For the seventh year in a row, CSC has been recognized for Entity Management. For the third consecutive year, CSC placed for Business Formation Service Provider. "We are honored to receive this recognition from the New York legal community," says Jennifer Kenton, CSC senior vice president of Global Sales. "We provide knowledge-based solutions to law firms and law departments worldwide, and these awards in entity management and business formation underscore our commitment to make business run smoother and smarter, wherever it’s done. We thank each and every client for your continued trust with us." The cloud-based CSC Entity ManagementSM platform puts vital corporate data into a secure, centralized portal, making it easy to track entity information, manage Doing Business As portfolios, create and maintain minute books, create and update officer and director slates and safeguard important business documents, along with a host of other business-critical compliance functions. When it comes to formation filings for legal business entities, our award-winning filing services make it easy to form new entities in all 50 U.S. states, the District of Columbia, and approximately 120 jurisdictions worldwide. CSC makes business itself possible around the globe. We deliver world-class service, and develop and provide technology and workflow solutions that help keep clients in compliance, while better managing risk. For more information about CSC’s award-winning business and legal solutions, please visit www.cscglobal.com. CSC is the world’s leading provider of business, legal, tax, and digital brand services to companies around the globe. From keeping your business in compliance and streamlining operations, to protecting and promoting your brand online, we use our expertise and personal approach to help your business run smoother. We are the business behind business. We are the trusted partner for 90% of the Fortune 500®, more than half of the Best Global Brands (Interbrand®), nearly 10,000 law firms, and more than 3,000 financial organizations. Headquartered in Wilmington, Delaware, USA, since 1899, we have offices throughout the United States, Canada, Europe, and the Asia-Pacific region. We are a global company capable of doing business wherever our clients are—and we accomplish that by employing experts in every business we serve.


News Article | September 11, 2017
Site: www.businesswire.com

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC, a world leader in business, legal, tax, and digital brand services, today unveiled “The Delaware Root,” a 22-foot-tall, three-leg sculpture designed by artist Steve Tobin. The sculpture will be placed at the center of CSC’s new global headquarters campus, rooting the company firmly in Delaware, where it has prospered for more than a century. As part of a global rebrand and with the recent opening of its new headquarters, CSC leadership seized an opportunity to reflect on the company’s core values and sought a way to visually represent CSC’s century of growth and prosperity while recognizing seminal events in the company’s history. The Delaware Root has three legs that recognize the three families—Ward, Marvel, and Butler—who built CSC into the company it is today. In addition, the sculpture will pay tribute to CSC employees who demonstrated heroism on September 11, 2001. On September 11th, CSC had offices on the 87th floor of the South Tower of the World Trade Center. CSC employees demonstrated what CSC CEO Rod Ward calls the “extraordinary courage of ordinary people,” as all employees at work that morning were able to escape the World Trade Center unharmed after the tower was struck. The Delaware Root casts a peace sign in its shadow, in remembrance of September 11th, representing gratitude for quick thinking, good fortune, and prayers for the many who lost their lives that day. “Like so many around the world, CSC felt the impact of the attack on the World Trade Center in a way that is difficult to put in to words,” says Rod Ward. “The Delaware Root is a way to honor the bravery of our employees that day and ensure that the values that led them to safety—leadership, courage, teamwork—are passed on to CSC employees for years to come.” The artist, Steve Tobin, is a world-renowned sculptor working in monumental glass, bronze, steel, and clay. His art has appeared in major museums and collections around the world. For more information about CSC, please visit www.cscglobal.com. CSC is the world’s leading provider of business, legal, tax, and digital brand services to companies around the globe. From keeping your business in compliance and streamlining operations, to protecting and promoting your brand online, we use our expertise and personal approach to help your business run smoother. We are the business behind business. We are the trusted partner for 90% of the Fortune 500®, more than half of the Best Global Brands (Interbrand®), nearly 10,000 law firms, and more than 3,000 financial organizations. Headquartered in Wilmington, Delaware, USA, since 1899, we have offices throughout the United States, Canada, Europe, and the Asia-Pacific region. We are a global company capable of doing business wherever our clients are—and we accomplish that by employing experts in every business we serve.

Loading CSC collaborators
Loading CSC collaborators