CET
Bhubaneshwar, India
CET
Bhubaneshwar, India

Time filter

Source Type

News Article | February 28, 2017
Site: www.prnewswire.co.uk

The Annual Report describes Electrolux operations, strategy and financial development and is available on www.electroluxgroup.com/annualreport2016. The printed version will be distributed to shareholders that have requested the report in the beginning of week 11. It can also be ordered on www.electroluxgroup.com/order-printed-publications. For further information, please contact: This information is information that AB Electrolux is obliged to make public pursuant to the Securities Markets Act. The information was submitted for publication at 13.00 CET on February 28, 2017. This information was brought to you by Cision http://news.cision.com http://news.cision.com/electrolux/r/electrolux-annual-report-2016-is-published,c2201226 The following files are available for download:


News Article | February 23, 2017
Site: globenewswire.com

"We liggen op schema om een geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf te worden. Samen met Gilead zijn we het afgelopen jaar drie Fase 3 programma's met filgotinib gestart. Onze FITZROY studies hebben het potentieel van filgotinib aangetoond voor de ziekte van Crohn, met bemoedigende endoscopie en histopathologie resultaten. We zijn klinische studies gestart voor onze drievoudige combinatietherapie in cystic fibrosis en liggen op schema om deze drievoudige combinatie in de eerste helft van dit jaar te testen op veiligheid, met als doel om medio 2017 op werkzaamheid in patiënten te testen. Het CF programma is substantieel versterkt door de competitieve patiënten-data die de SAPHIRA Fase 2 studies hebben laten zien. We zijn het jaar geëindigd met een brede pijplijn, waarvan we in de komende 18 maanden nieuwe patiënten-data verwachten. We bevinden ons in een zeer sterke positie, zowel financieel als operationeel," aldus CEO Onno van de Stolpe. Bart Filius, CFO, voegde toe: "Galapagos heeft een fantastisch jaar achter de rug met sterke financiële resultaten. We sloten 2016 af met de grootste kaspositie in onze geschiedenis, en de cash burn is onder controle. Op dit moment is onze kaspositie hoger dan de som van alle investeringen gedaan door investeerders in Galapagos sinds haar oprichting in 1999. We zullen onze ontwikkelingsactiviteiten dit jaar verder opvoeren en meer gaan investeren in de ontwikkeling van filgotinib en CF; ook gaan we meer klinische studies starten in programma's die volledig onze eigendom zijn. Dit alles zal resulteren in een verwachte operationele cash burn in 2017 van tussen de €135 en 155 miljoen." R&D kosten voor de Groep bedroegen €139,6 miljoen in 2016, in vergelijking met €129,7 miljoen in 2015. Deze geplande verhoging was het gevolg van toegenomen inspanningen in klinische en preklinische programma's, vooral in de programma's gerelateerd aan taaislijmziekte, en de eigen preklinische programma's inzake in ontstekingsziektes, HBV en fibrose. Non-cash aanpassing van vlottende financiële activa Galapagos heeft in 2015 na ondertekening van de Subscription Agreement met Gilead een vlottend financieel actief en een overeenkomstige uitgestelde opbrengst ter waarde van €39 miljoen geboekt, conform IAS 39. Dit financieel actief vertegenwoordigde in eerste instantie de aandelenpremie die Gilead had toegezegd bovenop de slotkoers van Galapagos op de dag van ondertekening van de Subscription Agreement. Conform IAS 39 werd de reële waarde van het financieel actief aan het einde van het jaar 2015 opnieuw gemeten, en nogmaals bij de inwerkingtreding van de Subscription Agreement, te weten op 19 januari 2016, op de vervaldatum van het financieel actief. Wijzigingen in de reële waarde van het financieel actief werden in de resultatenrekening opgenomen. De afname van de reële waarde van het financieel actief als gevolg van onze gestegen aandelenkoers in de periode tussen het ondertekenen van de Subscription Agreement en 31 december 2015, resulteerde in 2015 in een negatief financieel resultaat van €30,6 miljoen, zonder effect op de kaspositie. De daaropvolgende toename van de reële waarde van het financieel actief, te wijten aan de daling van onze aandelenkoers in de periode tussen 1 januari 2016 en 19 januari 2016 leidde tot een positief financieel resultaat van €57,5 miljoen in 2016, wederom zonder effect op de kaspositie. In 2016 stegen de geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen met €632,7 miljoen. Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten genereerden €391,8 miljoen via een onderschrijving van aandelen door Gilead, alsook een kasstroom van €4,3 miljoen door de uitoefening van warranten. Bovendien werd er in 2016 een netto inkomende kasstroom uit bedrijfsactiviteiten gegenereerd van €239,4 miljoen, bestaande uit een licentievergoeding van Gilead van $300 miljoen (€275,6 miljoen) en, per verschil, een operationele cash burn van €36,2 miljoen. Tenslotte werd €7,3 miljoen gebruikt bij investeringsactiviteiten en werd er een wisselkoerswinst van €4,8 miljoen geboekt op geldmiddelen en kasequivalenten. Vooruitzichten 2017 Galapagos hoopt mid-2017 te kunnen starten met de evaluatie van de triple combinatie therapie in CF patiënten. Daarnaast verwachten we in 2017 meerdere nieuwe klinische studies met CF kandidaatmedicijnen en combinaties te starten. Met onze samenwerkingspartner Gilead zijn wij van plan om meerdere proof-of-concept studies met filgotinib te starten. Resultaten van de FLORA Fase 2a studie met GLPG1690 in IPF en de Fase 1b studie met MOR106 in patiënten met atopische dermatitis worden verwacht in de tweede helft van 2017. Galapagos verwacht een Fase 1b studie met GLPG1972 in patiënten met artrose te starten in de Verenigde Staten, evenals Fase 1 studies met GLPG2938 en GLPG2534. Jaarverslag 2016 Op dit moment is Galapagos haar jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2016 aan het afronden. De Commissaris heeft bevestigd dat de audit, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht. Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht. Galapagos gaat ervan uit dat het volledig geauditeerde Jaarverslag over 2016 op of rond 24 maart 2017 gepubliceerd zal worden. Galapagos zal morgen, 24 februari 2017, om 14:00 CET/8 AM ET een voor iedereen toegankelijke conference call houden. Deze conference call wordt ook via audio-webcast uitgezonden. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgende telefoonnummers bellen, minstens tien minuten voor de start: Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, Fase 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 510 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com. Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die bepaalde risico's en onzekerheden inhouden, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2017), financiële resultaten, de timing van geauditeerde financiële resultaten, de timing van klinische studies, en de interacties met autoriteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar kosten voor 2017 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zouden worden verwezenlijkt), de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data van de ontwikkelingsprogramma's de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


News Article | February 28, 2017
Site: www.prnewswire.com

OSLO, Norway, Feb 28, 2017 /PRNewswire/ -- Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) announces its results for the fourth quarter and full year 2016. A presentation of the results by the company's senior management team will take place today at 8:30 a.m. CET in Oslo - details below. 2016...


News Article | February 21, 2017
Site: globenewswire.com

This is a correction of the announcement from 08:28 21.02.2017 CET. Reason for the correction: Based on the authorisation granted by the general meeting of Spectrum ASA ("SPU" or "Company") on 20 May 2016, the Board of Directors of SPU has in a board meeting held on 20 February 2017 approved a share issue of up to 1,000,000 shares, each with a par value of NOK 1.0 per share at the option price of NOK 8.50 for 615,000 of the new shares, NOK 11.16 for 150,000 of the new shares, NOK 16.15 for the next 85,000 of the new shares, NOK 29.46 for the next 100,000 of the new shares and NOK 29.96 for the remaining 50,000 of the new shares. As a result of the Board resolution, the Company's share capital will increase with NOK 1,000,000 from NOK 53,449,103 to NOK 54,449,103, divided on 54,449,103 shares each with a par value of NOK 1.00. Participants in the Company's share option program have on 20 February 2017 exercised a total number of 1,000,000 options, each giving one new share in the Company. The following primary insiders in the company exercised their options: On 20 February 2017, the primary insiders listed above transferred their rights to receive shares resulting from the exercise of the options to a third party. The sales amount will be finally determined on the basis of the price subsequently obtained by the third party when selling the shares in the market. The final compensation for the transferred rights will be reported to Oslo Børs when executed. After the exercise of the options (excluding the new shares resulting from the exercise of the options), the primary insiders mentioned above will have the following holdings: For further information, please contact: Henning Olset; CFO Email: Henning.Olset@Spectrumgeo.com Mobile phone: +47 92 26 69 48 About Spectrum Spectrum  provides innovative  Multi-Client seismic  surveys and seismic imaging services to the global oil and gas industry from offices in Norway, the UK, USA, Brazil,  Egypt, Australia,  Indonesia and  Singapore. Spectrum designs, acquires and  processes  seismic  data  to  deliver  high  quality  solutions through its dedicated  and experienced workforce. Spectrum holds the world's largest library of  Multi-Client 2D marine seismic data and  a significant amount of 3D seismic. The  company's  strategy  focuses  on  both  the major, established hydrocarbon- producing  regions of the world as well  as key frontier areas identified by our experienced  team of  geoscientists. The  Spectrum library  of Multi-Client data contains  projects from many of the foremost oil producing regions of the world. These include new acquisition, reprocessing and interpretation reports. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.


Clarification regarding the date for the quarterly financial report for the fourth quarter 2016 Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" or the "Company") wishes through this press release clarify that the quarterly financial report for the fourth quarter 2016 will be published on the 28th February 2017 at 09:00 CET. For more information about Nordic Mines, please visit www.nordicmines.com/. Nordic Mines AB (publ) is obliged to make this information public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 15:00 CET on 17th February 2017. Nordic Mines is a Nordic mining and exploration company. The Laiva mine in Finland produced gold between 2011 and 2014. The deposit is among the largest in the Nordic region. Nordic Mines is a member of SveMin and applies its reporting regulations for public mining and exploration companies. The Nordic Mines share has been admitted for trading on Nasdaq Stockholm's Small Cap list. For further information, see www.nordicmines.com.


Patent
Cet | Date: 2011-03-29

Multilevel DC to AC power converter has three DC inputs (IN1, IN2, IN3) for receiving, respectively, three DC voltages (V1,V2,V3), wherein V1>V2>V3, one AC output (OUT1) for delivering an AC voltage (Va), a set of at least six switching means (T1,T2,T3,T4,T5,T6) arranged in a symmetric pyramidal fashion, and switch control means for controlling an ON/OFF state of each of the six switching means. The switch control means is configured such that the top two switching means (T5,T6) are switched ON and OFF in a complementary fashion and, exclusively, at a fundamental frequency (Fa) of the AC voltage to be delivered at the AC output (OUT1), whereas at least some of the other four switching means (T1,T2,T3,T4) are switched ON and OFF at higher frequencies. The top two switching means (T5,T6) are hence subject to lower switching losses, thereby increasing the overall efficiency of the converter.


Patent
Cet | Date: 2011-10-05

Multilevel DC to AC power converter comprising three DC inputs (IN1, IN2, IN3) for receiving respectively three DC voltages (V1, V2, V3) wherein V1 > V2 > V3 , one AC output (OUT1) for delivering an AC voltage (Va), a set of at least six switching means (T1, T2, T3, T4, T5, T6) arranged in a symmetric pyramidal fashion as shown in Fig.1, and switch control means for controlling an ON/OFF state of each of the six switching means. The switch control means is configured in such a way that the top two switching means (T5,T6) are switched ON and OFF in a complementary fashion and exclusively at a fundamental frequency (Fa) of the AC voltage to be delivered at the AC output (OUT1), whereas at least some of the other four switching means (T1, T2, T3, T4) are switched ON and OFF at higher frequencies. The top two switching means (T5,T6) are hence subject to lower switching losses, thereby increasing the overall efficiency of the converter.


News Article | February 20, 2017
Site: globenewswire.com

Copenhagen, 2017-02-20 13:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Please find enclosed notice of GN Store Nord A/S’ Annual General Meeting 2017, including the complete proposals for the agenda. For further information please contact:


News Article | February 15, 2017
Site: globenewswire.com

Events after the period under review This information is information that AB Traction (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 1.00 p.m., CET on February 15, 2017.


Odfjell SE today reports preliminary full year and Q4 2016 results. The results show significant improvement in financial performance in 2016 in spite of challenging markets. Efficiency programs continue to increase competitiveness, and the balance sheet is substantially strengthened. For the full year, Odfjell reports net results of USD 100 mill, compared with net results of USD -36 mill in 2015, and improved full year EBITDA to USD 238 mill, from USD 190 mill in 2015. The Q4 results show stable underlying operational performance, but softer markets impacted the net result which ended at USD 43 mill. including capital gains and impairments. "Our markets remained challenging, but Odfjell continues to build both financial and operational strength. Based on our strengthened position we are now launching our new strategy - the "Odfjell Compass" - which will be leading the company into the future", said Kristian Mørch, CEO of Odfjell SE. Please see attached for the Preliminary full year/Fourth Quarter 2016 Report. The results will be presented by CEO Kristian Mørch and CFO/SVP Finance Terje Iversen at 14:00 CET today. The presentation is recorded and a live webcast will be available at Odfjell.com in the Investor Relations/Reports and Presentations section. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Loading CET collaborators
Loading CET collaborators