BRE
Garston, United Kingdom
BRE
Garston, United Kingdom

Time filter

Source Type

News Article | November 17, 2016
Site: www.newsmaker.com.au

Wiseguyreports.Com Adds “Smart Waste -Market Demand, Growth, Opportunities and analysis of Top Key Player Forecast to 2021” To Its Research Database This report studies sales (consumption) of Smart Waste in Global market, especially in USA, China, Europe, Japan, India and Southeast Asia, focuses on top players in these regions/countries, with sales, price, revenue and market share for each player in these regions, covering Market Segment by Regions, this report splits Global into several key Regions, with sales (consumption), revenue, market share and growth rate of Smart Waste in these regions, from 2011 to 2021 (forecast), like USA China Europe Japan India Southeast Asia Split by product Types, with sales, revenue, price and gross margin, market share and growth rate of each type, can be divided into Type I Type II Type III Split by applications, this report focuses on sales, market share and growth rate of Smart Waste in each application, can be divided into Application 1 Application 2 Application 3 Global Smart Waste Sales Market Report 2016 1 Smart Waste Overview 1.1 Product Overview and Scope of Smart Waste 1.2 Classification of Smart Waste 1.2.1 Type I 1.2.2 Type II 1.2.3 Type III 1.3 Application of Smart Waste 1.3.1 Application 1 1.3.2 Application 2 1.3.3 Application 3 1.4 Smart Waste Market by Regions 1.4.1 USA Status and Prospect (2011-2021) 1.4.2 China Status and Prospect (2011-2021) 1.4.3 Europe Status and Prospect (2011-2021) 1.4.4 Japan Status and Prospect (2011-2021) 1.4.5 India Status and Prospect (2011-2021) 1.4.6 Southeast Asia Status and Prospect (2011-2021) 1.5 Global Market Size (Value and Volume) of Smart Waste (2011-2021) 1.5.1 Global Smart Waste Sales and Growth Rate (2011-2021) 1.5.2 Global Smart Waste Revenue and Growth Rate (2011-2021) 9 Global Smart Waste Manufacturers Analysis 9.1 Republic Services 9.1.1 Company Basic Information, Manufacturing Base and Competitors 9.1.2 Smart Waste Product Type, Application and Specification 9.1.2.1 Type I 9.1.2.2 Type II 9.1.3 Republic Services Smart Waste Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2011-2016) 9.1.4 Main Business/Business Overview 9.2 Covanta Energy 9.2.1 Company Basic Information, Manufacturing Base and Competitors 9.2.2 127 Product Type, Application and Specification 9.2.2.1 Type I 9.2.2.2 Type II 9.2.3 Covanta Energy Smart Waste Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2011-2016) 9.2.4 Main Business/Business Overview 9.3 Suez Environment 9.3.1 Company Basic Information, Manufacturing Base and Competitors 9.3.2 142 Product Type, Application and Specification 9.3.2.1 Type I 9.3.2.2 Type II 9.3.3 Suez Environment Smart Waste Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2011-2016) 9.3.4 Main Business/Business Overview 9.4 Veolia North America 9.4.1 Company Basic Information, Manufacturing Base and Competitors 9.4.2 Nov Product Type, Application and Specification 9.4.2.1 Type I 9.4.2.2 Type II 9.4.3 Veolia North America Smart Waste Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2011-2016) 9.4.4 Main Business/Business Overview 9.5 Waste Management 9.5.1 Company Basic Information, Manufacturing Base and Competitors 9.5.2 Product Type, Application and Specification 9.5.2.1 Type I 9.5.2.2 Type II 9.5.3 Waste Management Smart Waste Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2011-2016) 9.5.4 Main Business/Business Overview 9.6 Bigbelly 9.6.1 Company Basic Information, Manufacturing Base and Competitors 9.6.2 Million USD Product Type, Application and Specification 9.6.2.1 Type I 9.6.2.2 Type II 9.6.3 Bigbelly Smart Waste Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2011-2016) 9.6.4 Main Business/Business Overview 9.7 BRE SMARTWaste 9.7.1 Company Basic Information, Manufacturing Base and Competitors 9.7.2 Consumer Goods Product Type, Application and Specification 9.7.2.1 Type I 9.7.2.2 Type II 9.7.3 BRE SMARTWaste Smart Waste Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2011-2016) 9.7.4 Main Business/Business Overview 9.8 Enerkem 9.8.1 Company Basic Information, Manufacturing Base and Competitors 9.8.2 Product Type, Application and Specification 9.8.2.1 Type I 9.8.2.2 Type II 9.8.3 Enerkem Smart Waste Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2011-2016) 9.8.4 Main Business/Business Overview 9.9 Enevo 9.9.1 Company Basic Information, Manufacturing Base and Competitors 9.9.2 Product Type, Application and Specification 9.9.2.1 Type I 9.9.2.2 Type II 9.9.3 Enevo Smart Waste Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2011-2016) 9.9.4 Main Business/Business Overview 9.10 Harvest Power 9.10.1 Company Basic Information, Manufacturing Base and Competitors 9.10.2 Product Type, Application and Specification 9.10.2.1 Type I 9.10.2.2 Type II 9.10.3 Harvest Power Smart Waste Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2011-2016) 9.10.4 Main Business/Business Overview 9.11 RecycleSmart Solutions 9.12 ROS ROCA's


News Article | December 13, 2016
Site: globenewswire.com

Tallina/Rīga/Viļņa, Nasdaq Baltijas tirgus, 2016. gada 13. decembris – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) paziņo, ka ar 16. decembri nekustamo īpašumu uzņēmuma AS “Baltic RE Group” (biržas kods: BRE) obligācijas tiks iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Obligāciju emisijas kopējais apjoms ir 4 miljoni EUR ar nominālvērtību 1000 EUR par obligāciju. Gada procentu likme ir fiksēta: 6.15% ar kupona izmaksu divas reizes gadā. Obligāciju dzēšanas datums ir 2020. gada 12. decembris. Emitentam ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa. Obligāciju emisiju organizēja ABLV Bank. Obligāciju emisija tika veikta, lai piesaistītu papildu kapitālu kompānijas attīstības plānu finansēšanai. “Sveicam biržā jauno obligāciju emitentu Baltic RE Group. Šogad kopskaitā tas jau būs piektais jaunais emitents, kas iekļaus obligācijas Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā, un tajā skaitā - šogad pirmais nekustamo īpašumu nozares uzņēmums,” uzsver Daiga Auziņa-Melalksne, Nasdaq Baltic Biržas pakalpojumu vadītāja un Nasdaq Riga vadītāja. “Strauji augošiem uzņēmumiem, kas vēlas dažādot finansējuma avotus, publiska obligāciju emisija ir nozīmīgs pirmais solis reputācijas veidošanai kapitāla tirgos.” “Mēs esam lepni būt par pirmo nekustamo īpašumu uzņēmumu Latvijā, kura obligācijas tiek iekļautas regulētajā tirgū. Veiksmīgi īstenotā obligāciju emisija, kuras laikā obligācijas tika ātri izpirktas, ir kā apliecinājums mūsu līdz šim paveiktā darba kvalitātei ar pareizu vērtības pieauguma un finanšu piesardzības līdzsvaru,” saka Giovanni Dalla Zonca, AS “Baltic RE Group” valdes priekšsēdētājs. “Mēs patiesi ticam tirgus atvērtībai kā veselīgam un pārredzamam instrumentam uzņēmuma izaugsmei. Vērtspapīru iekļaušana biržā ir nozīmīgs solis, kas veidos pamatu mūsu uzņēmuma tālākai izaugsmei Baltijas reģionā, par kura potenciālu mēs esam pārliecināti.” AS “Baltic RE Group” ir pieredzējis nekustamo īpašumu investors, kas specializējas īpaši vērtīgu un nozīmīgu nekustamo īpašumu portfeļu izveidē un pārvaldīšanā Baltijas valstīs. Baltic RE Group biznesa galvenie virzieni ir investēt nozīmīgos un ievērojamos multifunkcionālos īpašumos ar prestižu atrašanās vietu, nostiprinot savu līdera pozīciju šajā segmentā un turpinot būt par etalonu high street nekustamo īpašumu investīcijām Latvijā un drīzumā arī pārējās Baltijas valstīs. Plašāka informācija: balticregroup.com. Par Nasdaq Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ir pasaulē vadošā biržu kompānija. Tās pakalpojumi - tirdzniecības iespējas investoriem, kotēšanās iespējas uzņēmumiem un biržu tehnoloģijas – tiek sniegti sešos kontinentos. Ar daudzpusīgiem risinājumiem Nasdaq dod iespēju klientiem plānot, optimizēt un īstenot biznesa vīziju ar pārliecību, izmantojot pārbaudītas tehnoloģijas, kas nodrošina caurspīdīgumu un ieskatu mūsdienu globālo kapitāla tirgu virzībai. Nasdaq ir pirmās elektroniskās biržas izveidotāja pasaulē, tās izstrādātās biržu tehnoloģijas nodrošina pakalpojumus vairāk nekā 70 biržās 50 valstīs un aptuveni 1 no 10 pasaules vērtspapīru darījumiem. Nasdaq grupas biržās kotējas vairāk nekā 3 700 kompānijas, kuru kopējā tirgus kapitalizācija sasniedz 9.3 triljonus ASV dolāru. Nasdaq pakalpojumus izmanto vairāk nekā 18 000 korporatīvo klientu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet nasdaq.com/ambition vai business.nasdaq.com. Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing un Nasdaq Broker Services ir zīmola nosaukumi regulētajiem tirgiem, ko pārvalda: Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB, Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland un Nasdaq Stockholm kopīgo piedāvājumu. Nasdaq Baltijas tirgus ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga un Nasdaq Vilnius kopīgo piedāvājumu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet nasdaqbaltic.com. Brīdinājums par paziņojumiem, kas vērsti uz nākotni Informācija, kas šeit tiek sniegta, satur uz nākotni vērstus paziņojumus, kas ietver virkni risku un neskaidrību. Nasdaq brīdina, ka jebkura uz nākotni vērsta informācija negarantē, ka nākotnē šādi rādītāji tiks sasniegti, un faktiskos rezultātus var ietekmēt no Nasdaq neatkarīgi apstākļi. Nasdaq neuzņemas nekādu pienākumu publiski atjaunināt jebkuru uz nākotni vērstu paziņojumu. Mediju kontakti: Dace Bulte +371 67 212 431 dace.bulte@nasdaq.com


News Article | December 13, 2016
Site: globenewswire.com

Tallinn/Riga/Vilnius, Nasdaq Baltic Market, December 13, 2016 – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) announces that bonds of Baltic RE Group, AS (short name: BRE), Latvian real estate company, will be listed on the Baltic Bond List by Nasdaq Riga as of December 16, 2016. The size of the bond issue is EUR 4 million. The nominal value of one bond is EUR 1 000. The annual interest rate is fixed: 6.15% with coupon payment twice a year. Maturity date of the bond issue is December 12, 2020. The issuer is entitled to premature redemption. ABLV Bank was the arranger of the bond issue. The bond issue was performed to raise additional capital to finance company’s development plans. “It is a pleasure to welcome Baltic RE Group to Nasdaq Riga. This is the fifth newcomer joining Baltic bond market this year,” says Daiga Auziņa-Melalksne, Head of Exchange Services at Nasdaq Baltic and Head of Nasdaq Riga. “For fast growing companies seeking to diversify funding sources listing of bonds is a great first step towards building reputation in capital markets.” “We are proud to be the first real estate company in Latvia whose bonds are included in the regulated market. In such a light successful placement of the bonds, which were quickly sold out, is for us the confirmation of the quality of the work done so far, with the right balance between value growth and financial prudence,” says Giovanni Dalla Zonca, the Chairman of the Board of Baltic RE Group. “We firmly believe in openness to the market as a healthy and transparent tool for growth. This listing is an important step which lays the foundation for our company’s further growth in the Baltic region, whose potential we are convinced of.” Baltic RE Group is an experienced real estate investor specialized in the set up and management of value-added and core property portfolios in the Baltics. The main lines of Baltic RE Group business are investing in prime retail locations and landmark commercial mixed-use properties, to enhance its leadership position in its segment and to continue to be the benchmark for investments in high street properties in Latvia and, soon, in the other Baltic countries. For more information, please visit: balticregroup.com. About Nasdaq Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchange technology, listing, information and public company services across six continents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customers to plan, optimize and execute their business vision with confidence, using proven technologies that provide transparency and insight for navigating today's global capital markets. As the creator of the world's first electronic stock market, its technology powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to 3,700 listed companies with a market value of $9.3 trillion and over 18,000 corporate clients. To learn more, visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com. Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB, Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq Baltic Market represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq Vilnius. Read more: nasdaqbaltic.com The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.


In-depth training program offers specialized courses for people who are just entering the real estate market and seasoned professionals who want to buy and sell hundreds of properties per year. Scottsdale, AZ, December 12, 2016– Real Estate Worldwide, a market leader in real estate education with offices in Scottsdale and La Jolla, California, is pleased to announce that Chantel Beck-Urbancic has been named a business coach for the REWW Academy Program. “REWW is thrilled to have Chantel Beck-Urbancic join the Real Estate Worldwide business coaching team,” said Kent Clothier, CEO and President of REWW.  “Her experience is going to prove to be invaluable to students around the country.” Beck-Urbancic lives in Sacramento, CA, where her areas of expertise include Real Estate Wholesaling, Real Estate Rehabbing, buying and selling properties, and training entrepreneurs. In addition to owning a real estate business, she is also a member of the Kent Clothier Success Institute, which provides one on one mentorship from Memphis Invest, a nationally recognized Fortune 500 real estate investment company. “Chantel’s ongoing mission through dedication and excellence is to continue to help provide solutions to her students, clients, and investors, while staying involved in community outreach programs,” Clothier stated. After earning her degree in Business Administration with a concentration in Marketing and Social Sciences, Beck-Urbancic obtained her real estate license in 2002, and worked independently as a Senior Mortgage Planner and Realtor, while also pursuing her passion to renovate properties. She is a CA Licensed Realtor (BRE), a member of the National Association of Realtors® and a former treasurer for the local chapter of the National Woman’s Association of Realtors®. She is also an affiliate member of the Placer County Association of Realtors®. In her free time, she enjoys educating and mentoring high school students. Read more at http://reww.com/coaches/chantel-beck-urbancic Anyone interested in learning more about coaching, should visit http://reww.com/coaching-application/ ABOUT Kent Clothier is President and CEO of Real Estate Worldwide (REWW), a multi-faceted real estate education company. REWW has offices located in Scottsdale, Arizona and La Jolla, California. REWW has become well known recently for its distribution of advanced real estate database software systems and advanced real estate investment training. Press Contact Marisa Ramos at press@reww.com


News Article | November 28, 2016
Site: www.prnewswire.co.uk

The International WELL Building Institute™ (IWBI™) and BRE today announced an agreement between the two organizations to pursue alignments between the WELL Building Standard™ (WELL) and BREEAM that will make it easier for projects pursuing both standards. Under the agreement, the organizations will mutually identify specific credits whereby submitted documentation will be recognized by both organizations, saving project teams the time and costs associated with submitting the documentation twice. BREEAM and WELL are both evidence-based systems that have best practice, continual improvement and the interest of both the environment and people at their heart. Certification in both systems is achieved through the submission of project documentation and on-site post-occupancy performance testing. "We're excited about the opportunity to join forces in a way that will advance the inclusion of health and well-being considerations in Europe's built environment," said Gavin Dunn, Director of Building Performance Group at BRE. "Since the beginning, IWBI has worked to find ways that WELL can work harmoniously with the world's leading sustainable building standards, because we believe sustainability and health are synonymous," said Rick Fedrizzi, chairman and CEO, IWBI.  "We look forward to partnering with BRE to advance this important concept by helping project teams who are using both BREEAM and WELL deliver a more sustainable and healthier built environment as efficiently as possible." The announcement comes at a time when corporations as well as the real estate industry are increasingly looking at how the built environment impacts human health as well as sustainability. The crosswalk identifying the applicable credits between the two standards, is being done by WELL's certifying body, Green Business Certification Inc., and BRE, and is expected to be completed in January 2017. For further information on BREEAM, please contact David Ing at CFA on: - Telephone: +(44)1622-754295 or +(44)-7802-409484 Email: david.ing@cfa-group.com For further information on IWBI, please contact Callie Stanton Nike Comm on: - Telephone: +1-646-654-3438 Email: cstanton@nikecomm.com


News Article | November 28, 2016
Site: www.prnewswire.co.uk

L'International WELL Building Institute™ (IWBI™) et BRE ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord dans le but de rapprocher les normes WELL Building Standard™ (WELL) et BREEAM afin de faciliter l'exécution des projets visant à répondre aux deux référentiels. En vertu de cet accord, les deux organisations identifieront mutuellement les points spécifiques sur la base desquels les documents présentés seront reconnus par les deux entités, épargnant ainsi aux équipes de projet les contraintes de temps et d'argent liées à la double présentation des documents. BREEAM et WELL sont deux référentiels fondés sur des données factuelles qui placent les bonnes pratiques, l'amélioration constante et l'intérêt des personnes et de l'environnement au centre de leurs priorités. Dans les deux cas, la certification est accordée au terme d'un audit documentaire et de tests de performance sur site après occupation des lieux. « Nous sommes ravis à l'idée d'unir nos efforts pour intégrer les facteurs concourant à la santé et au bien-être dans l'environnement bâti en Europe », a déclaré Gavin Dunn, directeur du Building Performance Group de BRE. « Depuis sa création, l'IWBI s'est employé à faire en sorte que WELL puisse être utilisé de façon harmonieuse avec les principales normes mondiales en matière de construction durable car nous sommes convaincus que durabilité et santé ne vont pas l'un sans l'autre », a indiqué Rick Fedrizzi, président-directeur général de l'IWBI.  « Nous avons hâte de travailler avec BRE à la promotion de ce concept important en aidant les équipes de projet qui font à la fois appel aux référentiels BREEAM et WELL à offrir un environnement bâti plus sain et plus durable de la manière la plus efficace possible. » Cette annonce intervient à un moment où les entreprises et le secteur de l'immobilier s'intéressent de plus en plus aux impacts de l'environnement bâti sur la santé de l'homme et la durabilité. Le travail d'identification des points de convergence applicables entre les deux référentiels est accompli par l'organisme de certification de WELL, Green Business Certification Inc., et BRE. Il devrait être achevé en janvier 2017. Pour tout complément d'information sur BREEAM, veuillez contacter David Ing chez CFA au : - Téléphone : +(44)1622-754295 ou au +(44)-7802-409484 E-mail : david.ing@cfa-group.com Pour tout complément d'information sur l'IWBI, veuillez contacter Callie Stanton chez Nike Comm au : - Téléphone : +1-646-654-3438 E-mail : cstanton@nikecomm.com


News Article | December 6, 2016
Site: www.prlog.org

Scottish Housing Minister, Kevin Stewart, observed dementia friendly seating from Shackletons at the BRE (Building Research Establishment) Innovation Park Scotland.


News Article | December 13, 2016
Site: globenewswire.com

Nasdaq Riga valde pieņēma lēmumu, ar 2016. gada 16. decembri uzsākt AS “Baltic RE Group” obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem: Emitenta nosaukums AS “Baltic RE Group” ---------------------------------------------------- Emitenta saīsinātais nosaukums BRE ---------------------------------------------------- Vērtspapīra ISIN kods LV0000802197 -------------------------------------------------


News Article | November 28, 2016
Site: www.prnewswire.com

LONDON, November 28, 2016 /PRNewswire/ -- Das International WELL Building Institute™ (IWBI™) und BRE haben heute angekündigt, dass die beiden Organisationen vereinbart haben, Abstimmungen zwischen dem WELL Building Standard™ (WELL) und BREEAM vorzunehmen, die zur Erleichterung von...


News Article | November 28, 2016
Site: www.prnewswire.com

LONDRES, November 28, 2016 /PRNewswire/ -- L'International WELL Building Institute™ (IWBI™) et BRE ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord dans le but de rapprocher les normes WELL Building Standard™ (WELL) et BREEAM afin de faciliter l'exécution des projets visant à répondre...

Loading BRE collaborators
Loading BRE collaborators